Home Intervjuer Idogens tf vd berättar om planerna för hösten

Idogens tf vd berättar om planerna för hösten

Idogen

Idogens tf vd berättar om planerna för hösten

13 september, 2022

Christina Herder har utsetts till ny tillförordnad vd av styrelsen. Herder har de fem senaste åren varit styrelseledamot i Idogen och har dessutom mer än 30 års erfarenhet från flera ledande befattningar inom läkemedelsbranschen. BioStock fick en pratstund med Christina angående potentialen för Idogens cellterapi och bolagets planer för hösten.

Idogen utvecklar tolerogena nyskapande cellterapier för att motverka oönskad aktivering av immunförsvaret. Det längst framskridna programmet IDO 8 har som mål att ta fram en cellterapi till patienter med hemofili A som har utvecklat inhiberande antikroppar mot sin livsnödvändiga behandling med faktor VIII. Läkemedelskandidaten ItolDC-028 inom IDO 8-programmet ska inom kort börja testas på patienter för första gången. Detta sker i en så kallad klinisk fas I/IIa-studie.

Bolagets utvecklar även två andra program – IDO T för att motverka organavstötning vid njurtransplantation, samt IDO AID för behandling av olika autoimmuna sjukdomar.

Christina Herder träder in i rollen som tillförordnad vd. Christina har varit styrelseledamot i Idogen sedan fem år tillbaka och ser nu fram emot sitt nya uppdrag:

»Jag ser fram emot att leda Idogen operativt i dessa spännande och transformerande tider då vi tar IDO 8-programmet framåt i den kliniska fas I/IIa studien i Norden vilket är den hittills viktigaste milstolpen i bolagets historia.«

Christina Herder
Christina Herder, tf vd Idogen

Christina Herder om planerna och potentialen

BioStock kontaktade Christina Herder för att få veta mer om hennes planer för Idogen.

Du har nu blivit utsedd till tillförordnad vd i Idogen. Vad tycker du är särskilt spännande med bolagets cellterapi?

– Idogens tolerogena cellterapi öppnar ett helt nytt fält inom immuntoleransbehandling. I ett globalt perspektiv ligger vi i den absoluta fronten av utveckling av tolerogena cellterapier med autologa celler, alltså patientens egna celler. Att Idogen är “front-runner” inom detta spännande område har såklart inneburit att vi ställts inför helt nya frågeställningar som få eller inga tidigare gjort, men vi har nu lyckats ta fram nya metoder och lösningar och är framme vid målsnöret som tar oss från preklinisk fas till klinisk fas.

»I ett globalt perspektiv ligger vi i den absoluta fronten av utveckling av tolerogena cellterapier med autologa celler«

Om vi specifikt fokuserar på IDO 8-programmet – vilka möjligheter ser du här?

– Det finns en möjlighet att Idogens behandling skulle kunna ersätta den kostsamma och långa ITI-behandlingen, vilket skulle innebära stora fördelar för hemofili A-patienter som har drabbats av antikroppar mot FVIII. Då skulle vi dessutom nå ut till en betydligt större patientgrupp än vad vi tidigare antagit, cirka tre gånger så stor. Detta är oerhört viktigt inte bara för att vi kommer att kunna hjälpa många fler patienter, utan också för att det kommersiella värdet kan vara mycket större.

Skulle du kunna berätta lite mer om dina tidigare erfarenheter och hur du drar nytta av dessa i din roll som tf vd?

– I grund och botten är jag civilingenjör i kemiteknik. Jag har även en doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt en Executive MBA från Stockholms Universitet. Jag har tidigare haft ledande roller i exempelvis Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), Medivir, Biovitrum och Modus Therapeutics.

– Med min gedigna erfarenhet av både läkemedelsutveckling och affärsutveckling ser jag fram emot att hålla en stadig kurs och ett högt tempo för att visa säkerhet och tolerabilitet och därmed kunna visa på “proof-of-concept” för vår tekniska plattform där vi har investerat närmare 300 miljoner kronor.

»Med min gedigna erfarenhet av både läkemedelsutveckling och affärsutveckling ser jag fram emot att hålla en stadig kurs och ett högt tempo«

Vad blir dina huvuduppgifter i din nya roll?

– Vi är på god väg att initiera den första kliniska studien och mitt uppdrag är att se till att vi kommer igång och sedan börjar planera för nästa steg.

– Den milstolpe som starten av den kliniska prövningen utgör blir också startskottet för att höja intensiteten i vårt affärsutvecklingsarbete genom att bland annat öka våra externa kontakter och diskutera med framtida potentiella partners som är intresserade av att utveckla vår cellterapi vidare mot kommersialisering, och på så sätt nå patienterna med medicinska behov som inte är tillgodosedda.

– Vi ser också goda möjligheter att kunna söka olika typer av ”mjuka pengar”, i likhet med när vi tidigare beviljades anslag på 2,9 miljoner euro från EU:s ramprogram Horizon 2020.

Utöver att starta den kliniska studien i IDO 8-programmet, vilka andra milstolpar kan vi förvänta oss från Idogen under hösten?

– Vi kommer att arbeta vidare med utrullningen av den kliniska prövningen utanför våra nordiska länder.

– Då vi har kommit så långt i vår utveckling så kommer vi också att publicera vetenskapliga artiklar samt delta på medicinska konferenser.

– Vårt Horizon-projekt, som vi fick 2017, är nu slutrapporterat och vi väntar på slutbetalningen på ca 4 MSEK.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev