Home Nyheter Cereno presenterar lovande data för preklinisk CVD-kandidat

Cereno presenterar lovande data för preklinisk CVD-kandidat

Cereno promising CS585 data

Cereno presenterar lovande data för preklinisk CVD-kandidat

5 september, 2022

I juni presenterade Cereno Scientific prekliniska data rörande den nyligen nominerade läkemedelskandidaten CS585 på EHA-kongressen. Denna indikerade att CS585 kan förebygga koagulering utan att öka risken för blödning, och därmed utgöra en potentiell genombrottsbehandling för trombos. Bolaget har producerat en videopresentation som förklarar resultaten och varför de indikerar att CS585 har potential att på förändra hur CVD behandlas.

Cereno Scientifics mål är att utveckla innovativa behandlingar för kardiovaskulär sjukdom med bättre sjukdomsmodifierande effekt och färre biverkningar – jämfört med dagens alternativ – för patienter som lider av både vanligt förekommande och sällsynta hjärt-kärlsjukdomar. Förutom den lovande CS585-kandidaten, omfattar Cerenos pipeline två HDACi (histondeacetylashämmare) som fungerar som epigenetiska modulatorer; CS1 i fas II-utveckling för pulmonell arteriell hypertension (PAH) och CS014 som för närvarande befinner sig i preklinisk utveckling.

En av de kännetecknande patogena mekanismerna för hjärt-kärlsjukdom är trombos – bildandet av tilltäppande blodproppar som stänger av blodtillförseln till en del av eller hela organet, t.ex. hjärtat eller hjärnan vilket leder till hjärtinfarkt respektive stroke. Dagens trombosbehandlingar (Warfarin, Heparin, trombocythämmare eller NOAC) är förhållandevis bra på att förebygga tilltäppande proppar (tromboser), men de medför en betydande risk för blödningar, vilket i sig kan innebära livsfara.

Uppmuntrande prekliniska data

Det Göteborgsbaserade biotechbolaget, som befinner sig i klinisk fas, har satt ihop en bred pipeline av läkemedelskandidater med potential att förebygga blodproppar, med låg eller ingen risk för blödningar. En av dessa kandidater är CS585, en stabil, selektiv och potent prostacyklin-receptoragonist. När den aktiveras förhindrar prostacyklinreceptorn trombocytaggregation i artärer och vener efter en skada. Genom att rikta in sig på prostacyklinreceptorn, är CS585 därför en stark utmanare att i klinik förhindra allvarlig skada vid en tilltäppande trombotisk händelse.

I juni presenterade Cerenos Director of Translational Research, Dr Michael Holinstat, prekliniska data relaterade till CS585 vid European Hematology Association (EHA) 2022 Hybrid Congress. Datan tyder på att CS585 inte bara har förmågan att förhindra bildningen av blodproppar, utan kan göra det utan att signifikant öka risken för blödning. Om dessa resultat replikeras i klinik skulle de representera ett betydande genombrott i behandlingen av många hjärt-kärlsjukdomar där blodproppar bildas.

Informerar det medicinska samfundet om fördelarna med CS585

Att bli utvald att presentera vid EHA anses vara en prestigefylld möjlighet inom det vetenskapliga och medicinska samfundet, eftersom endast ett fåtal abstracts handplockas av en expertkommitté på området.

Efter att ha fått positiv feedback från EHA, har Cereno beslutat att ta ytterligare steg för att engagera och vara aktiva inom det medicinska samfundet rörande bolagets prekliniska tillgångar, vilket är en nyckelfaktor för långsiktig framgång. Denna vecka publicerade bolaget en video där Dr Holinstat förklarar verkningsmekanismen för CS585 och varför den har så hög potential inom CVD-indikationer. Se videon nedan.

YouTube video

Ifall du missade den, se Cereno Scientific korta videopresentation: från grunden till genomförandet av visionen att förvandla CVD-behandlingslandskapet > https://youtu.be/hdXyJY33JA0

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev