Home Nyheter BrainCool stärker IP och säkrar internationella ordrar

BrainCool stärker IP och säkrar internationella ordrar

BrainCool stärker IP och säkrar internationella ordrar

28 september, 2022

BrainCool säkrade nyligen ytterligare ett patent i USA för produkten IQool System avseende hanteringen av frossbrytningar i samband med medicinsk kylning. Bolaget har därmed erhållit IP-skydd för tekniken i bland annat Sverige, Japan, Kina och nu alltså även USA. Utöver detta har bolaget även säkrat ordrar i såväl Vietnam som Tyskland.

BrainCool har utvecklat medicinteknikprodukter som erbjuder vården en tidig, snabb, och kontinuerlig kylning (hypotermi) och temperaturreglering vid stroke och plötsligt hjärtstillestånd. Med RhinoChill ges patienterna en tidig och snabb kylning, vid behov följt av en kontinuerlig kylning med BrainCool System som marknadsförs under namnetIQool System i USA.

Bolaget har även utvecklat Cooral System som används för behandling av oral mukosit, allvarlig smärta i munhålan som ofta uppstår vid cytostatikabehandling.

Patentgodkännande i USA

BrainCool har sedan tidigare ett patent i USA för IQool System avseende tekniken med flerzonskylning, det vill säga nedkylning av olika kroppsdelar oberoende av varandra, för att underlätta och förbättra kylbehandlingen.

Den 20 september säkrades ytterligare ett patent i USA från det amerikanska patentverket (USPTO) för produkten. I ett pressmeddelande konstaterade bolagets vd Martin Waleij att godkännandet skapar ytterligare skydd för produkten på den viktiga USA-marknaden samt att det säkerställer produktens särställning som ett high quality TTM-system (kontinuerlig temperaturreglering eller Targeted Temperature Management).

Waleij påpekade även att IQool System är anpassad att fungera för behandling enligt flera olika behandlingsstrategier, måltemperaturer och indikationer, samt att systemet har kapacitet att kyla för snabb effekt och dess patenterade funktioner ger ytterligare stora fördelar gentemot konkurrerande produkter.

I en kommentar till BioStock förtydligar Martin Waleij:

”Patentet är helt klart värdehöjande för BrainCool som bolag och för produkten IQool System specifikt. Patentet stärker vår ställning på TTM-marknaden i USA, samtidigt som en solid IP-portfölj kan vara viktig vid förhandlingar med potentiella partners och för att öka intresset hos institutionella investerare. Om vårt business case såg lovande ut i USA före patentgodkännandet, så är detta helt klart ännu ett steg i rätt riktning mot att konsolidera vår ställning på denna viktiga marknad”

Gör parallella framsteg på den vietnamesiska marknaden

Utöver den viktiga IP-nyheten från USA har BrainCool även erhållit en order om två BrainCool System från Vietnam med ett ordervärde ca 400 Tkr. Under 2019 tecknade BrainCool ett samarbetsavtal med den privatägda Vietnambaserade distributören Vietnam Medical Equipment Corporation (Vinamed) för marknadsföring och försäljning av BrainCool System och RhinoChill. Med den nya ordern har bolaget därmed sålt sex system som kommer att användas inom vården i Vietnam.

Även tecken på ett kommersiellt återöppnat Tyskland

Det rör sig så sakteliga för BrainCool även på den tyska marknaden. Igår den 27 september kunde bolaget kommunicera en order om två BrainCool System från en IVA-avdelning på Universitetssjukhuset i Freiburg för behandling av hjärtstoppspatienter. Sjukhuset använder sedan tidigare två BrainCool System på en annan avdelning, en neurologisk IVA-avdelning. I ett pressmeddelande konstaterar vd Martin Waleij att ordern är en signal att den tyska TTM-marknaden, som under 2020 var bolagets främsta marknad, nu har öppnats upp igen efter Covid-pandemin.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev