Home Intervjuer Stark tillväxt under Q2 för Invent Medic

Stark tillväxt under Q2 för Invent Medic

Invent Medic visar stark tillväxt

Stark tillväxt under Q2 för Invent Medic

23 augusti, 2022

När Anna Lindström tillträdde som vd för Invent Medic för knappt ett år sedan var fokus glasklart, försäljningen skulle öka. Efter ett antal nya strategiska initiativ kan vi nu konstatera en tillväxt på drygt 60 procent när bolaget nu rapporterar av sitt andra kvartal 2022, samtidigt som kostnadsbesparingar börjat bita. Nu blickar bolaget framåt med fortsatt fokus, med förhoppningar om att kunna presentera ytterligare tillväxtnyheter framöver.

Lundabaserade Invent Medic utvecklar och säljer produkter som på olika sätt främjar kvinnohälsa. Av bolagets två produkter – Efemia kontinensstöd och den nylanserade Efemia menskopp – var det kontinensstödet som i första hand bidrog till den tydliga försäljningsökningen under kvartalet. Efter ett fokuserat informationsarbete gällande kontinensstödet riktat mot professionen landade försäljningen under det andra kvartalet på nästan 800 000 kr, vilket innebar en ökning med drygt 60 procent jämfört med samma kvartal förra året.

Bolaget noterar samtidigt att trenden med återkommande beställningar fortsätter och konstaterar samtidigt att försäljningen i Norge fick ett lyft efter att kontinensstödet inkluderats i apotekskedjan Boots sortiment.

Siktar på fortsatt försäljningstillväxt

Ett första steg är därmed taget i den nya strategiska inriktningen som lanserades i början av året, som innebär att fokus kommer att ligga på att stärka fotfästet för bolagets båda produkter på marknaderna i Norden, Tyskland och Storbritannien.

Här har Invent Medic under kvartalet presenterat flera nyheter som väntas bidra till en fortsatt tillväxt framöver. Bland annat att man tecknat ramavtal med Region Stockholm och Region Jönköping gällande kontinensstödet. De båda avtalen innebär att kontinensstödet nu finns representerade i 11 av Sveriges 21 regioner.

Framöver hoppas bolaget även på vind i seglen för produkten på de utomnordiska marknaderna. De nya distributörerna i Tyskland och England, Sayco Europe och iMEDicare, har nu slutfört överföringen av förskrivningsregistrering av produkten och förväntas bidra till ytterligare försäljningstillväxt under andra halvan av 2022.

Utrullningen fortsätter

Samtidigt som kontinensstödet skördar framgångar fortsätter lanseringen av menskoppen, där fokus fortsatt ligger på marknadsföring i sociala kanaler. Bolaget har bland annat breddat räckvidden genom att inkludera TikTok i mediemixen, vilket gör att man nu även når en yngre målgrupp. Invent Medic noterar samtidigt att engagemanget på Instagram ökat med nästan hundra procent och ser även ökning i den organiska sökmotorstrafiken.

Vid sidan av marknadsföringsarbetet är Invent Medics menskopp på väg in hos apotekskedjorna, där Apoteket AB var först ut med att lansera produkten i sitt online-sortiment under juni månad. Produkten har även börjat säljas av Pistill AB, såväl fysiskt som online och man har även slutit distributionsavtal med online-grossisterna Ankorstore och Faire.

Invent Medic tillkännagav även nyligen att man tar ett första steg in med produkten på den tyska marknaden genom att lansera den på sin e-handelsbutik på Amazon i landet, där man sedan tidigare erbjuder kontinensstödet. I samband med det har bolaget dragit igång en satsning i sociala medier som liknar det som gjorts i Sverige.

Tittar på ett antal förvärvskandidater

Utöver att satsa fokuserat på den organiska försäljningstillväxten meddelade Invent Medic i våras att man inlett arbetet för att hitta passande förvärv för att bygga vidare på produktportföljen. Det arbetet har fortgått under det andra kvartalet och man har nu en så kallad short-list på bolag som man anser skulle passa bra in. Förhoppningen är att kunna presentera ett förvärv inom en inte alltför avlägsen framtid.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat Invent Medics vd Anna Lindström för att få veta mer om hennes tankar kring kvartalet som gått och vad hon ser framför sig i höst.

Anna Lindström, vd Invent Medic
Anna Lindström, vd Invent Medic

Först och främst verkar det som att strategin som lanserades vid inledningen av året börjat bära frukt. Hur ser du på utvecklingen under det första halvåret?

– Vi är inne i en förvandlingsresa med ett tydligare fokus. Det har varit mycket arbete för alla, samtidigt som vi gjort stora förändringar i organisationen. Bitarna börjar lägga sig på plats och det är det vi ser resultatet av. Vi har prioriterat det som vi ser kan ge försäljning inom den närmaste tiden och till en rimlig kostnad. Det fokuset är även viktigt framåt. Vi har vetat att det kommer att ge resultat.

Vilka förväntningar kan aktieägare ha på det andra halvåret, dels vad gäller försäljningen men även vad gäller fortsatt nyhetsflöde?

– Det är mycket som är planerat och som kommer att hända. Vi kommer fortsätta att fokusera på att träffa professionen och informera om Efemia kontinensstöd samtidigt som vi fortsätter att samarbeta med influensers och företag inom kvinnohälsa. De närmaste veckorna har vi t.ex. samarbetet med klimakterieappen Olivia där vi uppmärksammar bäckenbottenträning. Dessutom jobbar vi vidare med förvärvsstrategin och där jag hoppas att vi inom en snar framtid kan komma med nyheter. Så en mycket spännande höst att se fram emot.

Du kan läsa mer om Invent Medic här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev