Home Nyheter Ökat intresse för Saniona under Q2

Ökat intresse för Saniona under Q2

Saniona

Ökat intresse för Saniona under Q2

31 augusti, 2022

Under 2022 har det danska bioteknikbolaget Saniona initierat omstruktureringsåtgärder som förväntas minska de framtida rörelsekostnaderna med upp till 75 procent. Samtidigt har Saniona sett ett kraftigt ökat intresse från över 50 bolag som nu genomfört utvärderingar rörande ett eller flera av bolagets prekliniska eller kliniska pipelineprogram.

Saniona utvecklar för närvarande sina två jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 har framgångsrikt slutfört en klinisk fas I-studie och är positionerat för behandling av neuropatiska smärttillstånd, medan SAN903 befinner sig i preklinisk utveckling för sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar.

Bolagets mest avancerade produktkandidat, Tesomet, har utvecklats till kliniska fas IIb-studier för hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom. Dessa kliniska studier är dock för närvarande frivilligt pausade på grund av begränsad tillgång till finansiering. Saniona undersöker aktivt partnerskapsmöjligheter i syfte att återuppta dessa studier.

50 bolag har utvärderat Sanionas program

Under andra kvartalet 2022 har Saniona genomfört en större omstrukturering med en förändring i ledningen, en stängning av den amerikanska verksamheten, en uppsägning av alla anställda i USA samt en ny kortsiktig strategi med fokus på partnerskap för att säkra icke-utspädande finansiering, samtidigt som man bygger långsiktigt värde från bolagets jonkanalplattform och pipeline.

I Sanionas Q2-rapport säger vd Thomas Feldthus att omstruktureringsprocessen går mot sitt slut och att den nuvarande kassan förväntas finansiera de planerade aktiviteterna fram till åtminstone slutet av andra kvartalet 2023.

Feldthus uppger också att partnerskapsprocessen avseende tillgångarna i klinisk fas har utvidgats till att även omfatta flera av de prekliniska tillgångarna, på grund av betydande intresse från potentiella partners. Fler än 50 bolag har nu genomfört utvärderingar av ett eller flera av Sanionas prekliniska eller kliniska pipelineprogram och flera bolag har fått tillträde till datarummen.

I rapporten konstaterar Feldthus att:

»Future partnerships will make us less dependent on the financial markets both in the near- and long-term perspective. Therefore, we will continue to focus on establishing partnerships to secure further development of our pipeline.«

Framsteg med SAN711, SAN903 och Kv7

Saniona visar på värdet av att ha en diversifierad läkemedelsportfölj. Tesomet-programmen har visserligen tillfälligt pausats, men bolaget fortsätter sitt arbete med de prekliniska tillgångarna SAN711 och SAN903.

Under Q2 rapporterade Saniona det framgångsrika slutförandet av den kliniska fas I-studien med SAN711, som visade att kandidaten är säkert och väl tolererad, samt att det var möjligt att erhålla höga exponeringsnivåer under 24 timmar, motsvarande förväntad önskad terapeutisk effekt vid en väl tolererad dos.

Saniona håller för närvarande på att slutföra den regulatoriska prekliniska utvecklingen av SAN903 för att möjliggöra en initiering av kliniska fas I-studier i slutet av 2022 eller början av 2023.

Nyligen meddelade Saniona också att utvecklingen av jonkanalsprogrammet Kv7 för epilepsi går in i leadoptimeringsfasen, vilket utför den sista fasen innan ett potentiellt val av läkemedelskandidat. Kv7-modulering är ett kliniskt bevisat koncept för behandling av epilepsi, men det finns för närvarande inga läkemedel i denna klass på marknaden. Läs mer här.

Partnerskap och utlicensiering i fokus

Sammantaget har Saniona gjort stora förändringar under andra kvartalet 2022 i syfte att sänka kostnaderna från tidigare höga nivåer relaterade till den amerikanska verksamheten, för att anpassa sig till den nordiska marknaden och utgiftsnivåerna för ett bolag av Sanionas storlek och utvecklingsnivå. Dessutom visar det stora antalet bolag som visat intresse för Sanionas pipeline att utlicensiering och partnerskap nu är huvudfokus.

Medan Sanionas nuvarande kassa förväntas finansiera planerade aktiviteter fram till åtminstone slutet av andra kvartalet 2023, måste bolaget nu bevisa att man kan lyckas i sitt partnerskapsarbete och säkra kapital för den fortsatta utvecklingsresan. Årets genomgripande omstruktureringsaktiviteter visar att situationen tas på allvar och att ledningen har tydliga långsiktiga mål.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev