Home Intervjuer Klaria satsar på samarbeten

Klaria satsar på samarbeten

Klaria om kommande samarbeten

Klaria satsar på samarbeten

31 augusti, 2022

Årets andra kvartal har varit händelserikt för Klaria Pharma som gjort framsteg med flera av sina projekt. Bolaget rör sig allt närmre marknad med Sumatriptan Alginatfilm och fokus under kvartalet har legat på den regulatoriska processen och på att driva bolagets övriga forsknings- och utvecklingsprogram vidare. BioStock kontaktade bolagets vd Jesper Wiklund för att få veta mer.

Uppsalabaserade Klaria Pharma har utvecklat en drug delivery-plattform baserad på en patenterad alginatfilm som fästs i munhålan och som på ett effektivt och säkert sätt administrerar läkemedlet ut i kroppen. Bolaget har flera pågående projekt där man kombinerar alginatfilmen med redan validerade läkemedelssubstanser. Under årets andra kvartal har stort fokus i utvecklingen legat framförallt på kandidaterna Sumatriptan Alginatfilm, Naloxon Alginatfilm och Adrenalin Alginatfilm.

Marknadsregistrering i Europa innan årets slut

Under andra kvartalet 2022 fortsatte Klaria att driva Sumatriptan Alginatfilm vidare mot registrering för godkännande, vilket enligt planen ska ske i Europa innan årets slut. Särskilt fokus har legat på den regulatoriska processen och på business development-arbetet att hitta lämpliga partners för kommersialisering av produkten i Europa och i USA.

I rapporten konstateras att det kliniska utvecklingsarbetet med Naloxon Alginatfilm och Adrenalin Alginatfilm har fortsatt enligt plan under kvartalet. I början av 2022 avslutade bolaget den första kliniska studien med Naloxon Alginatfilm, som mätte hur läkemedlet tas upp i kroppen och bolaget kunde där fastställa att det inte finns några oroande bieffekter. Under årets andra kvartal har arbetet fortsatt, där man bland annat jobbar med att optimera både dos och formulering.

För såväl Naloxon som Adrenalin förs nu dialoger med de europeiska och amerikanska regulatoriska myndigheter om vilka studier som krävs för att registrera produkterna och hur dessa studier ska utformas. När det väl är satt och när en dos och formulering har tagits fram som möter de så kallade target product profiles som är satta för programmen, blir bioekvivalensstudier nästa steg för de båda projekten. Efter förra årets positiva resultat med Sumatriptan har bolaget höga förhoppningar på att dessa båda projekt ska nå samma framgångar.

Partnerskap inlett gällande ny produkt

Parallellt med detta skrev Klaria ett avtal med tyska Fluimed. Tillsammans ska de båda bolagen genomföra formuleringsutveckling samt preklinisk utveckling för att ta fram Sirolimus Alginatfilm, en läkemedelskandidat för motverkning av organavstötning i samband med transplantation av solida organ. Avtalet med FluiMed täcker enbart den första utvecklingsfasen med formulering och preklinisk utveckling och att göra läkemedelskandidaten redo att genomgå klinisk utvärdering. Enligt avtalet erhåller Klaria 10 Mkr i en upfront-betalning.

Vd Jesper Wiklund svarar

BioStock kontaktade Klarias vd Jesper Wiklund för att få veta mer om hur bolaget jobbar vidare med samarbeten.

Jesper Wiklund, vd Klaria
Jesper Wiklund, vd Klaria

Ni meddelar att ni just nu är på jakt efter en partner som ska hjälpa er att ta Sumatriptan Alginatfilm till marknad. Vilken typ av partner är det ni är ute efter och går det att säga något om vilket intresse som finns kring projektet ute på marknaden?

– Vi vill samarbeta med de kommersialiseringspartners som är bäst i de olika territorierna i världen. Fokus ligger nu på Europa och USA, de två mest värdefulla läkemedelsterritorierna och de två territorier där vi är närmast marknaden. Vi har identifierat en “long list” av potentiella partners och har påbörjat arbetet med att kontakta dem.

– Hittills har vi mött ett starkt intresse, men man ska komma ihåg att detta är en lång process som typiskt sett tar tid. Man brukar räkna med cirka 12 månader från start till färdiga avtal med partners.

Ni har det senaste året riktat er alltmer mot partners för att både driva utvecklingen och även bygga vidare er portfölj. Hur ser du på att ni nu står här med två partners som finansierar utvecklingen av två av era projekt? 

– Den i särklass bästa affärsmoddellen för ett läkemedelsutvecklingsbolag med en teknologiplattform är att arbeta tillsammans med partners som betalar utvecklingen av individuella projekt. Vi följer denna modell vilken har många fördelar. För det första blir forskning och utveckling en inkomstkälla istället för en kostnadskälla eftersom forskningen är betald av partnern. Utöver det äger bolaget delar av alla projekt i form av royalty eller delägande.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev