Home Intervjuer Elicera Therapeutics stärkte sin finansiella ställning under Q2

Elicera Therapeutics stärkte sin finansiella ställning under Q2

Elicera strong financial

Elicera Therapeutics stärkte sin finansiella ställning under Q2

30 augusti, 2022
Under andra kvartalet tilldelades Elicera ett stort anslag från Europeiska Innovationsrådets accelerationsprogram för bolagets ledande CAR T-cellsprojekt ELC-301 och avslutande prekliniska proof-of-concept-studier med det onkolytiska virusprojektet ELC-201. Den finansiella utvecklingen under kvartalet innebär att Elicera nu fullt ut kan finansiera sitt kliniska program fram till första halvåret 2024. Det svenska genterapibolaget ser nu fram emot viktiga utvecklingsmilstolpar i sin strävan att få ut nya cancerbehandlingar på marknaden. BioStock kontaktade vd Jamal El-Mosleh för en kommentar.

Elicera Therapeutics har fyra immunterapikandidater i sin utvecklingspipeline, vilka syftar till att behandla ett brett spektrum av cancerformer. Två kandidater, ELC-100 och ELC-201, är onkolytiska virus (OV), medan de andra två, ELC-301 och ELC-401, är CAR T-celler.

Båda typerna av immunterapi har visat på stor potential i att modulera cancerceller till att bromsa sjukdomen. Det kvarstår dock betydande utmaningar i behandlingen av solida tumörer och mycket arbete återstår i optimeringen av immunterapier för att uppnå maximal effekt. Att lösa dessa utmaningar är centrum för Eliceras CAR T-cell-teknologiplattform iTANK (Immuno-therapies Activated with NAP for efficient Killing).

Internationellt erkännande för Elicera

I syfte att nå erkännande inom life science-sektorn har Elicera vidtagit åtgärder för att öka synligheten av sina projekt. Under första halvåret 2022 har erkännandet kommit – både i form av publikationer i stora vetenskapliga tidskrifter och i form av offentliga medel från högt erkända statliga myndigheter.

I början av våren publicerades proof-of-concept-data kring iTANK i Nature Biomedical Engineering, en av de högst rankade vetenskapliga tidskrifterna i världen. CSO och medgrundare professor Magnus Essand deltog i BioStock Studio via länk från Uppsala för att berätta mer om iTANK och vikten av denna publikation. Se intervjun nedan.


Klinisk studie med CAR T fullt finansierad

När det gäller finansiering fick Elicera först ett anslag på 5 Mkr från den statliga svenska innovationsmyndigheten
Vinnova i januari. Detta anslag tilldelades utvecklingen av en automatiserad CAR T-cellstillverkningsprocess, vilket involverar ett samarbete med Vecura vid Karolinska Sjukhuset och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Detta i syfte att förbereda en fas I/II-studie med Eliceras iTANK-utrustade CAR T-cellsterapi ELC-301 för behandling av B-cellsmaligniteter. Läs mer om detta här.

I juni erhöll Elicera även ett anslag om 2,5 miljoner Euro från Europiska Innovationsrådets acceleratorprogram. Sammantaget beräknar bolaget ha fått totalt 40 Mkr i finansiering för ELC-301-programmet, vilket innebär att den kommande kliniska fas I/II-studien för detta projekt är helt finansierad. Dessutom har detta anslag säkrat Eliceras finansiella stabilitet och gör det möjligt för bolaget att genomföra alla sina kliniska program med full fart fram till första halvåret 2024. Mer information finns här.

VD kommenterar

BioStock tog kontakt med Eliceras vd Jamal El-Mosleh för att få hans syn på bolagets senaste prestationer och på hans förväntningar framöver.

Jamal, hur känns det att ha fått ett erkännande inte bara från forskarvärlden i form av en stor publikation, utan även från institutioner som Vinnova och EIC?

– Allt vi gör syftar till att stärka Eliceras position inom cell- och genterapi, så det känns fantastiskt att de senaste framgångarna fortsätter att göra just det. Nature Biomedical Engineering är en av de mest prestigefyllda tidskrifterna inom området, så det är en ära att bli publicerad i den, samt otroligt tillfredsställande att veta att data kring iTANKs verkningsmekanism uppfyllde de rigorösa expertgranskade kraven för publicering. Anslagen som vi har erhållit är ett starkt bevis på den banbrytande innovationen och potentialen hos iTANK-förstärkta CAR T-cellsterapier.

– Sammantaget är dessa prestationer viktiga sätt att informera det vetenskapliga samfundet och potentiella partners om iTANKs kapacitet och lyfta fram vikten av att hitta en effektiv behandling för solida tumörer. Detta är vad som behövs för att lösa det otillfredsställda medicinska behovet och hjälpa patienterna.

Jamal El Mosleh, vd Elicera Therapeutics
Jamal El Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Nu när en fas I/II med ELC-301 är fullt finansierad, hur fortlöper förberedelserna för studien och när förväntar ni er att den kan inledas?

– Efter att ha säkrat nödvändig finansiering har vårt huvudfokus övergått till dialog med svenska tillsynsmyndigheter angående studieprotokollet. Dessa diskussioner äger rum i slutet av september och kommer att vara mycket värdefulla. Det är mycket viktigt för oss att denna studie genomförs på solida regulatoriska grunder som i sin tur ger Elicera de bästa förutsättningarna för en framgångsrik väg till regulatoriskt godkännande. Vår ambition att inleda studien runt årsskiftet kvarstår.

I Q2-rapporten nämner ni ett ökat fokus på partnerskapsaktiviteter. Vad är er strategi där?

– Vår ambition är att ingå flera partnerskap som involverar iTANK-plattformen och strategin är att föra en aktiv dialog med internationella parter, vilket vi även har gjort. Till exempel har Elicera-teamet varit och kommer fortsatt vara mycket aktiva detta kvartal, med planer på att delta och presentera på flera konferenser i Sverige, Europa och USA. Vi ser verkligen fram emot dessa möjligheter att öka Eliceras och iTANKs exponering mot potentiella partners och initiera, samt fortsätta, värdefulla dialoger om våra projekt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev