Home Intervjuer Sensidoses vd blickar mot hösten efter stark tillväxt

Sensidoses vd blickar mot hösten efter stark tillväxt

Sensidose

Sensidoses vd blickar mot hösten efter stark tillväxt

7 juli, 2022

Sensidose går in i halvårsskiftet med stark kassa efter notering på Spotlight och stigande försäljning trots komponentbrist. Dessutom lämnade bolaget nyligen in en ansökan om certifiering för doseringsapparaten MyFID enligt MDR, det nya regelverket för medicintekniska produkter. BioStock fick en pratstund med vd Jack Spira angående första halvårets bedrifter och höstens planer.

Sensidose säljer och marknadsför en behandling för patienter med avancerad Parkinsons sjukdom. Bolagets receptbelagda läkemedel Flexilev, är utformat som mikrotabletter som doseras med hjälp av doseringsapparaten MyFID. Detta möjliggör en individualiserad och finjusterad medicinering för Parkinsonpatienter som därmed får en optimerad läkemedelsdos och god symptomkontroll. Flexilev produceras via en CMO i Tyskland och MyFID i Sverige.

Antalet patienter under behandling i nuläget är cirka 270. En nyligen publicerad uppföljningsstudie på Flexilevbehandlade patienter visar att hela 85 procent av patienterna i studien rapporterar symtomförbättring vid användning av Flexilev jämfört med tidigare standardbehandlingar.

Sensidose utvecklar även en helt ny doseringsapparat, ORAFID, som riktar sig till patienter i tidigare stadier av Parkinsons sjukdom – en avsevärt större målgrupp än för den nuvarande produkten.

MDR-ansökan inlämnad

Sensidose innehar alla de kvalitetssystem, licenser och tillstånd som behövs för att sälja både ett läkemedel och en medicinteknisk produkt. Nyligen lämnade Sensidose in en ansökan om certifiering av MyFID enligt MDR, EU:s nya förordning för medicintekniska produkter. Granskning och potentiellt godkännande förväntas under 2023.

Förbereder för expansion och vidareutveckling

Sensidose säljer idag sina produkter i Sverige, Norge och Danmark. För att underlätta logistiken har bolaget beslutat att ta fram en ny förpackning som avses att användas i hela Norden. I och med att detta kräver en regulatorisk ansökan är detta en process som tar lite tid att genomföra då samtliga länder där Flexilev är godkänt skall godkänna förändringen, även de som inte omfattas av ändringen.

Sensidose arbete med expansion till fler marknader, i närtid främst Finland och Polen, pågår med både framtagande av ansökningshandlingar, träffar med neurologer i respektive land och diskussioner med möjliga framtida partners.

Vidare har bolaget för att underlätta insättningen av Flexilev, tagit fram ett digitalt hjälpmedel, som läkare kan använda för på ett enkelt sätt få fram doseringsanvisningen som sedan kan diskuteras och lämnas till patienten.

Stigande försäljning trots komponentbrist

Den ackumulerade försäljningen ökade under årets inledande månader trots brist på halvledarkomponenter till dosautomaten MyFID. För att lösa problemet införskaffade bolaget en alternativ komponent som de nu har i lager. Den nya komponenten kräver delvis ny mjukvara och därför pågår just nu en omprogrammering av doseringsapparaten. Sensidose räknar med att efter sommaren ha nya dosautomater till de patienter som väntar på att påbörja behandling med Flexilev

Jack Spira
Jack Spira, vd Sensidose

Sensidose vd kommenterar

BioStock kontaktade Sensidose vd Jack Spira för att få veta mer om bolagets utveckling.

Jack, hur skulle du sammanfatta Sensidose första halvår 2022?

– Det har i huvudsak varit ett framgångsrikt år. Vi har avancerat både vad gäller befintlig marknad, geografisk expansion, sökprocessen för nya medarbetare och utvecklingen av Orafid. Så långt är allt bra. Tyvärr är vi ännu inte riktigt framme vad gäller komponentbristen men vi har goda förhoppningar att den väg vi valt med en alternativ nyckelkomponent skall leda till att vi äntligen kan producera och förse våra patienter med dosautomater. Som tidigare meddelat så har vi många patienter som står på kö för att påbörja behandlingen med Flexilev och vår högsta prioritet är att hjälpa dem till en bättre livskvalitet. 

Hur gör ni för att bereda vägen för en framgångsrik marknadsintroduktion i bland annat Polen och Finland?

– Vi arbetar med information till neurologerna parallellt med våra ansökningar. Ur denna synvinkel har pandemin varit bra nu när WEB-möten för information och diskussion har blivit vardag för alla inblandade. Vi har haft ett framgångsrikt sådant möte i Polen och kommer anordna ett liknande i Finland. Sedan är det viktigt att våra partners etablerar en god kontakt med läkarna och skapar förståelse för hur produkten skall användas och vilken patientgrupp vi riktar oss till.

Noteringen på Spotlight är naturligtvis en av era största bedrifter hittills i år. Hur har noteringen påverkat er verksamhet?

– Den expansion i de olika projekt vi driver idag hade inte varit möjlig utan noteringen och nyemissionen. Vi kan tack vare den arbeta framåt med större kraft och koncentration. Vi är också naturligtvis medvetna om våra nya skyldigheter gentemot marknaden och ägare, vad gäller exempelvis information. Det är ett arbete där vi hoppas kunna bli ännu bättre när vi blivit lite varma i kläderna.

»Den expansion i de olika projekt vi driver idag hade inte varit möjlig utan noteringen och nyemissionen.«

Kan du även ge en utblick för kommande halvår, vad hoppas ni kunna uppnå?

– VI hoppas att vår goda start på året vad gäller försäljning skall hålla i sig och ser fram emot att ha MyFID i produktionen igen. På kort sikt är det avgörande för att bättra på våra siffror. Vi fortsätter samtidigt arbetet med att ge fler patienter tillgång till vår parkinsonbehandling genom vidareutveckling, marknadsexpansion och information. Den retroperspektiva studien som visar att 85 procent av patienterna som använder Flexilev rapporterar symptomförbättringar jämfört med tidigare terapi är ett viktigt verktyg för att öka kännedomen bland både läkare och patienter.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev