Home Intervjuer Arcede Pharmas vd är redo för Spotlight

Arcede Pharmas vd är redo för Spotlight

Mia Lundblad, vd Arcede Pharma

Arcede Pharmas vd är redo för Spotlight

30 juni, 2022

När BioStock kontaktar Arcede Pharmas nyblivna vd Mia Lundblad står bolaget i startgroparna för att noteras för handel på Spotlight Stock Market. Vi pratade med Mia för att få veta mer om hennes bakgrund; resan från Astra Hässle, via Novo Nordisk, till ett litet utvecklingsbolag i Lund med ambitioner att lansera nästa generations behandling av KOL.

Den 29 juni var första dagen för handel för Arcede Pharmas aktie på Spotlight Stock Market efter avknoppningen från Respiratorius. Man driver därmed vidare Respiratorius gamla ursprungsverksamhet i egen regi – och man gör det med Mia Lundblad, specialist inom klinisk farmakologi och farmakokinetik, vid rodret.

Mia anslöt till Respiratorius för drygt ett år sedan och tog sig då bland annat an bolagets respiratoriska projekt RESP9000. Projektet har tagit fram läkemedelskandidaten RCD405, som utvecklas som en behandling för KOL och svår astma. Det blir nu Mias uppgift att som vd för det nyligen avknoppade bolaget driva vidare projektet – från det pågående prekliniska stadiet genom den kliniska fasen och ut på marknaden.

”För att vara säkra på att nå framgång i projektet är det viktigt att ta det stegvis och att göra rätt studier vid rätt tillfällen. Självklart vill vi gå fram så snabbt som möjligt, men samtidigt har vi som litet bolag också begränsat med resurser. I ett litet bolag är det viktigt att fokusera på de essentiella studierna först och därefter utvärdera vilka ytterligare studier som eventuellt behövs och inte förhasta sig och göra försök som inte leder projektet vidare”, säger Mia Lundblad.

Astra Hässle blev vägen in

Inträdet i läkemedelsvärlden kom tidigt för Mia, som gjorde sin gymnasiepraktik på Astra Hässle.

”Via Karl Gunnar Regårdh, som är lite av en nestor inom farmakokinetikvärlden, kom jag in på DMPK-avdelningen där de bland annat studerade upptag, fördelning och nedbrytning av läkemedel i kroppen. Jag lärde mig enormt mycket och fick göra några enkla försök i början. Efter gymnasiepraktiken fortsatte jag med sommarjobb på samma avdelning i flera år och när det blev dags att plugga vidare så kände jag att apotekare var en perfekt utbildning för mig.”

Efter utbildningen gick hon vidare inom den akademiska världen och fick en doktorandtjänst på Karolinska Institutet där hon fortsatte att fördjupa sig inom läkemedelsmetabolism.

”Det var väldigt spännande att göra försök på provrörsnivå samt sedan se den verkliga kliniska effekten samt förstå korrelationen mellan labbförsök och människa. Det där med kinetik har alltid fascinerat mig, att förstå hur koncentrationer och effekt hänger samman.”

Jobbade med inflammation på Novo Nordisk

Efter avslutad doktorsexamen tog Mia och maken flyttlasset söderut där en karriär inom diabetesjätten Novo Nordisk väntade. Trots bolagets tydliga diabetesprofil var det dock inte främst diabetes hon fokuserade på. Under sina 12 år på bolaget låg fokus istället på inflammation, där hon i flera seniora roller jobbade med indikationer såsom psoriasis, IBD, ledgångsreumatism och hemofili.

”Vi som jobbade inom inflammation var lite pionjärer som sysslade med något nytt och här hade vi mycket frihet i det vi gjorde, vilket var spännande och utmanande. Novo Nordisk är ett oerhört välrenommerat bolag där man ställer höga krav på sina medarbetare och förväntar sig en viss standard på det arbete som utförs. Det har jag tagit med mig och vill gärna att mitt och mina kollegors arbete håller en hög nivå”, säger Mia.

Trots de många fördelarna så gjorde storbolagets strukturerade vardag till sist att hon sökte sig vidare. Hon hamnade då på Ferring Pharmaceuticals där hon jobbade som senior farmakokinetiker.

”På Ferring arbetade jag med projekt både inom forskning och preklinik samt den tidiga kliniska fasen och fick en god inblick och förståelse i vad för data som är viktig och vad som verkligen krävs för att kunna driva ett projekt från forskningsstadiet vidare till klinisk utveckling. Här fanns lite större möjligheter att tänka utanför boxen samt tid att gräva ner sig i detaljer. Det var delvis ganska annorlunda jämfört med Novo Nordiskmen också oerhört lärorikt och spännande”, säger Mia.

Förbereder projektet för klinik

Den utvecklingsmässiga friheten steg ytterligare när hon förra året anslöt till Respiratorius och när hon nu går in i sin nya roll som vd för Arcede Pharma blir den nästintill fullständig.

”För tio år sedan hade jag nog tyckt att ett sådant här steg skulle varit lite skrämmande att ta. Men nu har jag kunskapen och självförtroendet som krävs och jag vet vad vi bör fokusera på.”

I projektet pågår för närvarande formuleringsarbete tillsammans med Iconovo, samtidigt som det toxikologiska programmet fortlöper. De toxikologiska studierna är viktiga för att förstå substansens säkerhetsprofil och dessutom en förutsättning för att få ta projektet vidare till kliniska studier. Med RCD405 tar bolaget sikte på en enorm marknad, som domineras av läkemedel med gamla verkningsmekanismer där det inte hänt särskilt mycket som förbättrat behandlingen för patienterna de senaste åren.

”Som jag ser det är potentialen i projektet jättestort. Mycket av fokus på marknaden ligger på olika typer av betastimulerare och muskarina antagonister och dessa förskrivs enskilt eller i kombination, beroende på sjukdomsgrad. Många ledande forskare inom området menar att det behövs nya typer av läkemedel som ger effekt via andra verkningsmekanismer än de som dominerar marknaden för tillfället. Dels behöver effekten bli bättre, framförallt betaagonister har en tendens att ge sämre effekt över tid (takyfylaxi), dels behöver biverkningsprofilerna förbättras, men vad man framförallt efterlyser är behandlingar som påverkar de underliggande sjukdomsfaktorerna med fokus på den inflammatoriska komponenten. Här ser vi att RCD405 kan bli en viktig produkt då den påvisat luftvägsvidgande men även antiinflammatoriska effekter via en annan verkningsmekanism än nuvarande godkända KOL- och astmaläkemedel, och förhoppningen är därmed att förbättra behandlingen.”

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev