Home Intervjuer WntResearch möter våren med stärkt team

WntResearch möter våren med stärkt team

WntResearch möter våren med stärkt team

30 maj, 2022

När cancerterapibolaget WntResearch summerar årets första kvartal kan man konstatera att 2022 präglas av en känsla av förstärkning. Under kvartalet utsågs Pernilla Sandwall till ny vd och bolaget har nu även nominerat en ny styrelseordförande i form av Christer Nordstedt. BioStock kontaktade nuvarande styrelseordförande Gudrun Anstren för en kommentar om det gångna kvartalet och förstärkningarna till Wnt-teamet.

WntResearchs mål är att erbjuda cancerpatienter en bättre behandling genom sin läkemedelskandidat Foxy-5, en peptid som efterliknar det kroppsegna proteinet WNT5A. Med Foxy-5 siktar WntResearch på att kunna replikera WNT5As förmåga att vid höga nivåer kunna minska risken för spridning av cancerceller som kan bilda metastaser. Kandidaten genomgår nu en fas II-studie, Neofox, i Spanien och Ungern där man undersöker dess förmåga att minska risken för återfall hos patienter med tjocktarmscancer.

Stabilare patientrekrytering

I rapportens vd-ord understryker bolaget att kvartalets huvudfokus har varit just patientrekrytering till Neofox. Trots covid-pandemin och strukturella förändringar i behandlingen av tjocktarmscancer i Ungern har bolaget uppnått en stabilare patientrekrytering.

I Spanien har bolaget adderat nya centra till studien och under Q1 rekryterades 12 nya patienter till Neofox vilket betyder att man vid kvartalets utgång hade 112 randomiserade patienter.

Man räknar fortsatt med att i december ha tillräckligt med data för att genomföra en interimsanalys.

Nyrekryteringar stärker kompetensen

Den kanske viktigaste nyheten under årets första kvartal kom i februari då bolaget meddelade att Pernilla Sandwall rekryterats som ny vd. Sandwall kommer närmast ifrån positionen som operativ chef på InDex Pharmaceuticals och tillträdde vd-rollen den 29 april. Hon är dock inte den enda förstärkningen i bolaget.

WntResearch arbetar målmedvetet med att förstärka kompetensen och valberedningen har nu föreslagit två nya ledamöter med gedigen erfarenhet till stämman i juni – Christer Nordstedt och Jonas Bergh. Nordstedt föreslås bli bolagets nya styrelseordförande och på hans CV finner man positioner på läkemedelsjättar såsom Roche och AstraZeneca. Han kommer närmast från Teva där han var global forskningschef. I Bergh, professor i onkologi vid Karolinska Institutet, får WntResearch en ledamot med gedigen erfarenhet av kliniska studier och spetskompetens inom cancerforskning.

Patentförstärkningar

Det är också värt att notera att WntResearch under 2022 har flyttat fram sina positioner gällande patent. Bolaget lämnade under Q1 in en patentansökan gällande nya kompositioner av Foxy-5 med bättre löslighet och stabilitet. Ytterligare en god nyhet på patentfronten kom efter kvartalets utgång då man i april meddelade att man fått ett tillverkningspatent godkänt av EPO, den europeiska patentmyndigheten.

Patentet innebär att när det är dags för WntResearch att tillverka ett läkemedel så kan detta göras till lägre kostnad och med bättre kvalité. Det faktum att både substansen och tillverkningsprocessen nu täcks av längre patent gör också att den kommersiella potentialen för Foxy-5 blir större.

Styrelseordförande kommenterar

BioStock kontaktade styrelseordförande Gudrun Anstren för en kommentar om det gångna kvartalet och vad vi kan förvänta oss från bolaget framöver.

Gudrun, förstärkning av ledningen verkar vara ett tema för WntResearch 2022 med ny vd, ny styrelseordförande och ny styrelseledamot. Vad räknar du med att dessa nytillskott kommer att tillföra bolaget?

Gudrun Anstrén, styrelseordförande WntResearch
Gudrun Anstrén, styrelseordförande WntResearch

– Rekrytering av den ytterst operativt ansvarige är alltid mycket viktigt. Jag känner mig därför trygg med vår nya VD Pernilla Sandwall. Hon har en gedigen bakgrund från läkemedelsutveckling med stor erfarenhet av kliniska studier, regulatoriska processer, affärsutveckling och finansiering i ett life science bolag i noterad miljö. Närmast kommer hon från en roll som Chief Operating Officer på InDex Pharmaceuticals, där hon varit aktiv sedan 2012.

– Vidare är en styrelse med bred kompetens också en förutsättning för att kunna ta de rätta långsiktigt strategiska besluten för bolaget och även finnas som stöd åt ledningen i de mer operativa besluten. Jag är därför mycket glad för att valberedningen har tagit fram förslag på två mycket kompetenta ledamöter varav den ena – Christer Nordstedt – är tänkt att överta min roll.

– Jag upplever Christer som ett mycket bra förslag till styrelseordförande. Han har en bred erfarenhet som ansvarig i hela kedjan från forskning i tidig upptäcktsfas hela vägen genom kliniska faser till marknaden i kombination med en gedigen erfarenhet i ledande roller.

– Jonas Bergh är också ett mycket välkommet tillskott till styrelsen. Jonas är inte bara en internationellt erkänd onkolog. Han har också i sin roll som ordförande fram till 2021 av det vetenskapliga rådet för onkologi och hematologi vid European Medicines Agency, en stor förståelse om vad som är viktigt i utvecklingen av ett nytt läkemedel.

Om vi tittar närmare på det gångna kvartalet, hur ser status ut i Neofox-studien nu när patientrekryteringen tycks ha stabiliserats?

– Planen ligger fortsatt fast för en interimsanalys i december. Rekryteringen både i Spanien och i Ungern har dock varit fortsatt påverkad av pandemin vilket också påverkar takten. De aktiviteter och åtgärder som har satts in för att stimulera rekryteringen har dock gett ett något mer stabilt patientflöde, speciellt i Spanien, där vi också startat upp nya centra. Vi har en fortsatt tät dialog med både klinikerna och prövningsledarna för att fortsätta öka rekryteringen.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev