Home Intervjuer Stigande försäljning för nynoterade Parkinsonsbolaget Sensidose

Stigande försäljning för nynoterade Parkinsonsbolaget Sensidose

Parkinsonsbolaget Sensidose

Stigande försäljning för nynoterade Parkinsonsbolaget Sensidose

25 maj, 2022

Parkinsonsbolaget Sensidose rapporterar sitt bästa försäljningstertial hittills i bolagets historia. Jämfört med samma period förra året ökade försäljningen med hela 27 procent. Dessutom stärktes nyligen bolagets kassa med cirka 21,5 Mkr i samband med noteringen på Spotlight Stock Market vilket gör att bolaget är rustat för fortsatt tillväxt.

Sensidose säljer och marknadsför en behandling för patienter med avancerad Parkinsons sjukdom. Bolagets receptbelagda läkemedel Flexilev, är utformat som mikrotabletter som doseras med hjälp av doseringsapparaten MyFID. Detta möjliggör en individualiserad och finjusterad medicinering för Parkinsonpatienter som därmed får en optimerad läkemedelsdos och god symptomkontroll.

Sensidose utvecklar även en helt ny doseringsapparat, ORAFID, som riktar sig till patienter i tidigare stadier av Parkinsons sjukdom – en avsevärt större målgrupp än för den nuvarande produkten.

Sensidose redo för nästa nivå

Efter den fulltecknade noteringsemissionen har Sensidose kapital för att finansiera en geografisk expansion av befintlig produkt och samtidigt utveckla den nya doseringsapparaten ORAFID som är planerad att lanseras i slutet av 2023.

Ökad försäljning jämfört med 2021

I samband med noteringen kunde bolaget meddela att försäljningen under årets fyra första månader ökade med 27 procent jämfört med samma period 2021. Sensidose vd Jack Spira kommenterar försäljningsframgången:

»Försäljningen har en viss variation från kvartal till kvartal men den kraftiga ökningen under januari – april 2022 är en indikation på att vi befinner oss i en positiv trend och så här långt gör vi vårt bästa år hittills.«

Dock framhåller han samtidigt att det råder komponentbrist som begränsar bolagets kapacitet att producera doseringsapparater, vilket gör att en kö med nya patienter som vill påbörja behandling med Flexilev byggts upp. Bristen på nyckelkomponenter till MyFID har uppstått på grund av störningar i internationella leveranskedjor av framför allt halvledare, vilket har påverkat bolagets försäljningsutveckling sedan andra halvåret 2021. Dessutom har antalet läkarbesök för bolagets kärnpatienter minskat under pandemin vilket har begränsat nyförskrivningen av Flexilev.

Fokus på expansion och produktutveckling

Sensidose arbetar nu med att lösa leveransproblemen så att fler patienter ska få tillgång till bolagets individanpassade behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget planerar även att öka försäljningen på befintliga marknaden samt expandera till fler länder, i första hand Finland och Polen, vilket de avser kunna uppdatera marknaden om under året. Parallellt kommer de att jobba vidare med utvecklingen av den nya doseringsapparaten ORAFID.

Jack Spira
Jack Spira, vd Sensidose

BioStock kontaktade Sensidose vd Jack Spira för att höra hans tankar om försäljningsrekordet, emissionsutfallet och noteringen på Spotlight Stock Market.

Vad har du för kommentar kring noteringsemissionen och handelsstarten på Spotlight Stock Market?

– Värt att notera är att noteringsemissionen tecknades till stor del av befintliga ägare som följt bolaget under lång tid och investerat i Sensidose på högre nivåer. Samtidigt skedde handelsstarten på Spotlight Stock Market den 12 maj när världens börser föll. Givetvis påverkades Sensidose som sedan noteringen handlas under emissionskursen med låg omsättning trots att bolaget är ett av få läkemedelsbolag med en attraktiv och växande Parkinsonbehandling på marknaden.

Trots problem med komponentbrist ökade ni försäljningen under årets fyra första månader jämfört med året tidigare – skulle du kunna berätta lite mer ingående om försäljningssiffrorna?

– Vi har under hösten och våren koncentrerat oss på att se till att alla apparater vi har, har kommit ut till patienter. Tidigare hade vi apparater liggande på de större neurologklinikerna. Vi omfördelade nu dessa och det gjorde att fler patienter kunde påbörja behandling vilket syns i våra siffror.

»Släpper komponentbristen och vi ser fler patientbesök på klinikerna så borde det bli en stark försäljningsspurt under resten av året.«

Vad talar för att försäljningsutvecklingen håller i sig?

– Släpper komponentbristen och vi ser fler patientbesök på klinikerna så borde det bli en stark försäljningsspurt under resten av året.

–Utöver att ge nya patienter tillgång till vår behandling så är försäljningen beroende av vilka doser patienterna behöver och naturligtvis att de fortsätter med behandlingen. Vi vet att vår behandlingsmetod fungerar bra och att den uppskattas av patienter som använder den under lång tid. Samtidigt så är vi beroende av att lösa komponentbristen och låta fler patienter och läkare komma i kontakt med MyFID och Flexilev för vi skall kunna se en ordentlig ökning av försäljningen.

– Utöver detta vill jag betona att vi ser vårt uppdrag som större än att bara öka försäljningen. Ytterst handlare det om att ge så många Parkinsonpatienter som möjligt tillgång till den bästa behandlingsformen för respektive individ och där vill vi vara ett förstaval för förskrivare och patienter i sviktfas.

Vad kan Sensidose göra för att minska påverkan av komponentbristen?

– Vad gäller själva komponenten kan vi inte göra så mycket mer än att hålla tät dialog med producenter och transportörer. Det är normalt långa ledtider för dessa komponenter och med pandemin har ledtiderna förlängts än mer. Det ser dock nu ut att gå i rätt riktning och leveranser har börjat komma ifatt, så vi hoppas se ett snart slut på denna brist. Vad vi har gjort är att vi har förberett oss på att snarast möjligt kunna producera och frisläppa apparater när vi har allt hos oss.

Har ni sett någon förändring i kännedomen och intresset för er Parkinsonsbehandling i samband med noteringen på Spotlight Stock Market?

– I takt med att fler patienter provar Flexilev och mår bra av vår behandling så har vi märkt ett ökande intresse och efterfrågan på Flexilev och MyFID. Än så länge är det för tidigt att se någon förändring kopplat till noteringen men vi hoppas att det kommer att bidra till att fler får kännedom om och provar oss i framtiden. Vad vi dock sett sedan vi inledde noteringsarbetet är en ökning av besök på våra hemsidor (sensidose.se, MyFID.se, sviktfas.se) vilket är positivt i sig.

»I takt med att fler patienter provar Flexilev och mår bra av vår behandling så har vi märkt ett ökande intresse och efterfrågan på Flexilev och MyFID.«

Vad kan marknaden förvänta sig av Sensidose under resten av året?

– Vi arbetar naturligtvis målmedvetet för att leverera på alla de mål vi angivit, dvs expandera befintlig marknad, geografisk expansion och utvecklingen av ORAFID och räknar med att löpande förmedla nyheter inom dessa områden allteftersom arbetet fortskrider. Vår målsättning är att marknaden skall förstå vår verksamhet och vilja vara med på vår resa som syftar till att minska symptomen och öka livskvaliteten för Parkinsonpatienter.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev