Home Nyheter BioInvent växlar upp

BioInvent växlar upp

BioInvent

BioInvent växlar upp

5 maj, 2022

Nyheten att BioInvents BI-1206 avancerar till expansionsfasen av fas I/IIa-studien i non-Hodgkins lymfom efter ett End-of-Phase 1-möte med FDA, kröner en händelserik vår i bolaget som har avancerat på flera fronter. Bland annat har en milstolpsbetalning erhållits från Hope Medicine efter kliniska framsteg för en utlicensierad antikropp. Man har även gjort tre posterpresentationer på årsmötet för American Association for Cancer Research, AACR22 och dessutom kliver snart ett femte utvecklingsprogram in i klinisk fas.

BioInvent identifierar och utvecklar nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för cancerterapi. Avsikten är att väsentligt förbättra effekten av nuvarande checkpointhämmare och/eller aktivera immunitet mot cancer hos patienter som inte längre svarar på behandling.

Genom att kombinera sin egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T. med n-CoDeR-antikroppsbiblioteket har bolaget utvecklat flera lovande kliniska kandidater med BI-1206 i spetsen, följt av BI-1808, BT-001 och BI-1607.

Bolaget utmärker sig med sin breda klinisk portfölj. Delar av portföljen genomförs i samarbete med andra bolag, exempelvis CASI, (licensavtal för Kina inklusive Hong Kong, Macao och Taiwan), MSD (kliniskt leverans- och samarbetsavtal) samt Transgene (50/50 joint venture).

BioInvent
Klicka för att förstora

Flera skott mot mål med BI-1206

BioInvent har för närvarande tre läkemedelskandidater i fyra pågående kliniska fas I/II-studier för behandling av hematologiska cancerformer och solida tumörer, samt ett femte program som är på väg in i klinisk utveckling. BI-1206 är den kandidat som har kommit längst i utvecklingen.

BI-1206 skall återställa den kliniska effekten av befintliga cancerterapier, såsom blockbusterläkemedlen pembrolizumab och rituximab. BI-1206 utvärderas i två separata kliniska fas I/IIa-studier; en för behandling av blodcancerformen non-Hodgkins lymfom (NHL) och en för behandling av solida tumörer.

BioInvent har presenterat tidiga positiva fas I-data som tyder på att BI-1206 kan återställa effekten av rituximab hos återfallspatienter med NHL, även efter två år efter avslutad behandling. I solida tumörer har bolaget presenterat tidiga resultat som indikerar att BI-1206 i kombination med pembrolizumab skulle kunna bromsa och vända metastaserad sjukdom i patienter som tidigare blivit sämre, trots behandling med anti-PD-1/PDL-1-terapier och andra tidigare behandlingar.

BI-1808 och BT-001

First-in-class läkemedelskandidaten och anti-TNFR2-antikroppen BI-1808 utvecklas för behandling av solida tumörer såsom icke småcellig lungcancer (NSCLC) och äggstockscancer. BI-1808 utvärderas för närvarande i en klinisk fas I/IIa-studie, både som monoterapi och i kombination med pembrolizumab. TNFR2 har visat sig vara viktigt för tumörexpansion och överlevnad, och har kommit att uppmärksammas som ett nytt och lovande mål för immunterapi.

Läkemedelskandidaten BT-001, ett onkolytiskt virus som uttrycker BioInvents anti-CTLA-antikropp, utvecklas genom ett samarbete mellan BioInvent och Transgene. Efter att viruset har infekterat tumörcellerna produceras anti-CTLA-4 lokalt i tumören vilket ska minska risken för systemiska bieffekter. BT-001 utvärderas i en klinisk fas I/IIa-studie där substansen för närvarande ges som monoterapi.

Samarbeten och utlicensierade project

BioInvent har idag olika typer av teknikvaliderande samarbeten med välrenommerade läkemedelsbolag som ovannämda CASI, MSD och Transgene. Baserat på flera tidigare FoU-samarbeten har inte färre än sex olika projekt i klinisk fas med relaterade framtida kommersiella milstolpar och potentiella royalties genererats. Dessa projekt har utförts tillsammans med Mitsubishi Tanabe, Takeda, Abcentra Molecular Templates, Daiichi-Sankyo samt Hope Medicine/Bayer, varav det sistnämnda är det senaste projektet att utmärka sig nyhetsmässigt.

BioInvent
Klicka för att förstora

Milstolpsbetalning från Bayer/Hope Medicine

Ett vanligt FoU-samarbete inom biotekniksektorn består av upfrontbetalningar, personalresurser, utvecklings- samt kommersiella milstolpar och royalties på framtida försäljning. Den 28 april 2022 stod det klart att BioInvent erhåller en sådan klinisk milstolpsbetalning, denna gång på EUR 500 000, från Hope Medicine/Bayer.

Det som utlöste milstolpsbetalningen var inkluderingen av den första patienten i en klinisk fas II-studie av HMI-115 för behandling av endometrios hos pre-menopausala kvinnor. HMI-115 är en antikropp riktad mot en prolaktinreceptor och som upptäcktes med hjälp av BioInvents n-CoDeR-bibliotek. HMI-115 licensierades 2008 till Bayer Healthcare som en del av ett större avtal gällande flera antikroppar och i april 2019 upplät Bayer licensen till Shanghai-baserade Hope Medicine.

Utöver fas II-studien i endometrios har Hope Medicine även fått en andra IND-ansökan godkänd av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för utvärdering av HMI-115 i androgen alopeci (manligt håravfall). Givet hur denna ersättningsmodell är konstruerad, samt antalet projekt som redan befinner sig i klinisk fas, finns potential för ytterligare liknande utbetalningar under de kommande åren.

Data presenterade under det amerikanska cancermötet AACR22

I BioInvents nyligen publicerade Q1-rapport framgår att bolaget har haft en hektisk vår, ett tempo som ser ut att hålla i sig under Q2. Under april gjorde BioInvent tre posterpresentationer på årsmötet för American Association for Cancer Research, AACR22 i New Orleans, Louisiana, där i år över 20 000 forskare, kliniker och andra branschspecialister från över 70 länder deltog.

Dels kunde Ingrid Teige, Head of Preclinical och Linda Mårtensson, Principal Scientist, presentera translationella toxikologiska data för läkemedelskandidaten BI-1808 i solida tumörer. Dessa data visar på en mycket god tolerabilitetsprofil samt utan några hittills noterade säkerhetsproblem i den kliniska fas I/II-studien.

En annan poster rörande data för kandidaten BI-1607 tyder på att BI-1607 skulle kunna vara lämplig för behandling av bröstcancer. Den första patienten planeras att rekryteras till en fas I/IIa-studie med BI-1607 under andra kvartalet 2022. Den sista postern presenterades tillsammans med partnern Transgene rörande BT-001 som visar på en robust antitumöraktivitet. BioInvent poängterade här dess potential att kunna ge större terapeutisk nytta än systemiskt administrerade anti-CTLA-4-antikroppar.

Framstegen med BI-1206 fortsätter

BioInvent har även accelererat framåt i de två fas I/II-studierna med BI-1206, dels i kombination med rituximab för behandling av non-Hodgkins lymfom (inklusive mantelcellslymfom (MCL), marginalzonlymfom (MZL) och follikulärt lymfom (FL). Dels i med kombination med Keytruda (pembrolizumab) för behandling av solida tumörer.

I januari 2022 beviljade FDA BI-1206 dessutom Orphan Drug Designation (ODD) för behandling av den vanligaste formen av långsamväxande non-Hodgkins lymfom. FDA har tidigare beviljat ODD eller särläkemedelsklassificering för BI-1206 rörande behandling av MCL, vilket tyder på att läkemedelsmyndigheten betraktar BI-1206 som en kandidat med god potential att kunna leverera patientnytta längre fram.

Positiv återkoppling från FDA

Ytterligare positiva nyheter kom den 3 maj då BioInvent kunde meddela att BI-1206 avancerar till expansionsfasen av fas I/IIa-studien i NHL efter ett produktivt End-of-Phase 1-möte med FDA. Beslutet från FDA baseras på de fas I-data från december 2021 som pekade på tidiga signaler på effekt i form av tre varaktiga fullständiga responser (Complete Response, CR), fyra partiella responser (Partial Response, PR) och en patient med stabil sjukdom av totalt 13 patienter med NHL som utvärderats för terapeutisk nytta.

I ett pressmeddelande konstaterar vd Martin Welschof att mötet med FDA gav BioInvent värdefull vägledning kring en studiedesign som gör att bolaget kan optimera den kliniska utvecklingen och planera för den mest effektiva vägen till marknaden för BI-1206.

Förväntningar på de närmaste månaderna

I rapporten för Q1 lyfter bolaget även på locket för det kommande kvartalet då BioInvent hoppas kunna presentera fler milstolpar. Under Q2 förväntar sig bolaget att kunna dosera den första patienten i fas I-studien med BI-1607 samt presentera en första uppdatering från den kliniska fas I-studien med BT-001. Utöver dessa studier i solida tumörer, pekar bolagets prognos på att den första batchen med data från den kliniska fas I-studien av BI-1808 ska kunna presenteras i mitten av året.

Värt att notera är att när fas I-studien med BI-1607 sjösätts, så vidgar BioInvent sin kliniska pipeline från fyra till fem pågående kliniska studier. BioInvent har uppenbarligen lagt i en högre växel sedan årsskiftet och BioStock ser framemot att följa den fortsatta utvecklingen under 2022.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev