Home Nyheter Ultimovacs skyddar sin cancervaccinteknik fram till 2037

Ultimovacs skyddar sin cancervaccinteknik fram till 2037

Ultimovacs Patent Protection

Ultimovacs skyddar sin cancervaccinteknik fram till 2037

26 april, 2022

Ultimovacs har erhållit förhandsbesked om ett godkänt patent från det amerikanska patentverket avseende sitt universella cancervaccin UV1 i kombinaton med olika klasser av checkpoint-hämmare. När patentet formellt har beviljats kommer det att skydda Ultimovacs teknik fram till åtminstone juni 2037.

Ultimovacs är ett norskt immunonkologiföretag som utvecklar UV1, ett cancervaccin som syftar till att stärka patientens immunförsvar för att bekämpa ett brett spektrum av cancersjukdomar. Bolagets strategi är att kombinera sitt vaccin med immunterapier som kallas checkpointhämmare (CPIs). Avsikten är att skapa ett starkt immunsvar mot tumören samtidigt som tumörens förmåga att undertrycka detta svar elimineras.

För att nå detta mål har Ultimovacs etablerat en bred klinisk pipeline som utvärderar UV1 i ett antal cancerindikationer med undermåligt behandlingsutfall. Fem studier befinner sig i klinisk fas II , där Ultimovacs räknar med att registrera fler än 650 patienter vid nästan 100 kliniska centra i 15 länder, inklusive USA.

Ultimovacs kliniska program, som har expanderats under de senaste två åren, har lett till att UV1 har testats i kombination med fyra av de fem mest sålda CPI:er som godkänts av regulatoriska myndigheter. Enligt en färsk analys från Global Data är checkpointmodulering den mest värdefulla sektorn inom immunonkologi, med ett marknadsvärde som förväntas nå 67 miljarder USD år 2026 (16 procent genomsnittlig årlig tillväxt från 2019). Mercks Keytruda (pembrolizumab) – en anti-PD-1 CPI – leder denna marknad och används i kombination med UV1 i två av Ultimovacs fas II-studier.

Patentskydd för kombinationsbehandlingar

I takt med att Ultimovacs fortsätter att avancera kliniskt, ökar utsikterna för kommersialisering – och bolaget vidtar därför åtgärder för att skydda den egenutvecklade tekniken. Förra veckan meddelade bolaget att man har fått ett s.k Notice of Allowance från U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) rörande ett patent som skyddar användningen av tekniken för att behandla cancer. När patentet formellt har beviljats kommer det att gälla fram till åtminstone juni 2037. Ultimovacs har liknande patentansökningar som väntar på godkännande i andra regioner över hela världen, inklusive Europa, Japan, Kanada och Australien.

Patentets omfattning är ganska bred och kommer att omfatta cancerbehandlingar som inkluderar UV1-peptidvaccinet i kombination med tre olika CDI (anti-CTLA-4, anti-PD-1 eller anti-PD-L1).

Ultimovacs VD Carlos de Sousa kommenterade nyheten:

»We are pleased that Ultimovacs’ innovative contributions to combination immunotherapies in cancer have been validated by the USPTO. The company’s universal cancer vaccine UV1 is being assessed in combination with checkpoint inhibitors in five phase II trials for various cancers. The allowed claims will cover such combination treatments across these and other cancer indications and will extend proprietary use of the vaccine in combination with these checkpoint inhibitors until at least 2037.«

Ökad kommersiell potential

För läkemedels- och bioteknikbolag innebär starkare immateriella rättigheter ett bättre skydd av den teknik (metoder, substanser, formuleringar osv.) som används vid utvecklingen av deras läkemedelsprodukter, och därmed en starkare ställning på marknaden när deras produkter har godkänts av tillsynsmyndigheterna. Ultimovacs expanderade patentportfölj för UV1, därfyra patentansökningar antingen är under behandling eller redan har erkänts av myndigheterna, är således en betydande långsiktig värdedrivare för företaget.

Sammantaget – när detta patent har beviljats kommer det sammantaget att stödja bolagets positionering inför framtida kommersialisering, och det kommer framgent att ge Ultimovacs utökade möjligheter att öka det kommersiella värdet på bolaget och dess läkemedelskandidater.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev