Home Intervjuer Targintas vd kommenterar prekliniska data i TNBC och avknoppningen

Targintas vd kommenterar prekliniska data i TNBC och avknoppningen

Targinta preclinical data

Targintas vd kommenterar prekliniska data i TNBC och avknoppningen

13 april, 2022

Onkologibolaget Targinta presenterade nyligen nya prekliniska data för läkemedelskandidaten TARG10 vid AACR Annual Meeting. Resultaten visar att cellytemarkören integrin α10β1 selektivt uttrycks vid aggressiva former av trippelnegativ bröstcancer (TNBC) och att TARG10 hämmar metastasering av TNBC. BioStock kontaktade Targintas vd Per Norlén för att få veta mer om de prekliniska resultaten, samt varför avknoppningen från moderbolaget Xintela nu skjuts framåt.  

Lundabolaget Targinta utvecklar målsökande och toxinbeväpnande antikroppar (antibody-drug conjugates, ADCs). Antikroppskandidaterna är riktade mot integrin α10β1 som uttrycks i hög grad på vissa aggressiva cancerceller, men ytterst sparsamt i normal vävnad.

Targintas produktportfölj består av TARG10, en funktionsblockerande antikropp som motverkar metastasering, och TARG9, en toxinbeväpnad antikropp (ADC) som verkar celldödande. På American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting den 12 april presenterades nya prekliniska data för TARG10.

Nya prekliniska resultat visar att TARG10 hindrar metastasering

De prekliniska resultaten presenterades av Dr Katarzyna Masoumi, Associate Professor & Project Director på Targinta, och sammanställdes i en poster med titeln “The integrin α10β1 antibody TARG10 reduces tumor growth and metastasis of triple-negative breast cancer”.

Resultaten visar att integrin α10β1 överuttrycks i TNBC och att det finns en korrelation mellan uttryck och cancercellernas aggressivitet. Dessutom visar resultaten att TARG10 minskar cancercellernas vidhäftning, alltså förmåga att fästa till omgivande vävnad, samt migration och delning av cancerceller i cellkultur. Enligt bolaget är denna effekt associerad med en nära total hämning av metastasering i en cancermodell för TNBC.

Targintas vd Per Norlén kommenterar resultaten i en intervju med BioStock:

»TARG10 är vår funktionsblockerande integrin α10-antikropp som inledde preklinisk utveckling i höstas. Vi presenterar nu data i trippelnegativ bröstcancer (TNBC) som visar att målmolekylen i högre grad överuttrycks vid aggressiva former av sjukdomen, och att behandling med TARG10 hindrar metastasering. Detta stärker oss i att TARG10 har potential att bli ett nytt behandlingsalternativ vid svårbehandlad bröstcancer.«

Per Norlén
Per Norlén, vd Targinta

Hur ska TARG10 komplettera nuvarande behandlingsalternativ mot TNBC?

– Dagens behandling för TNBC utgörs främst av cytostatika som slår relativt oselektivt mot både cancerceller och friska celler och ofta ger svåra biverkningar. TARG10 har selektiv effekt på cancerceller som uttrycker integrin α10β1 på sin yta och förväntas kunna förebygga metastasering utan att skada annan vävnad. Det bör därför kunna kombineras med andra cancerbehandlingar och tillföra ytterligare effekt utan att väsentligt öka risken för biverkningar.

Vad är nästa steg i utvecklingen av TARG10?

– TARG10 kommer inom kort att inleda så kallad cellinjeutveckling, vilket är det första steget i att producera läkemedelskandidaten för kommande kliniska studier. Produktionen är tidskritisk för utveckling av antikroppsbaserade läkemedel och tar cirka 2 år från start till mål. Det innebär att TARG10 har möjlighet att inleda kliniska studier med cancerpatienter under 2024.

Avknoppningen senareläggs på grund av omvärldshändelser

Targinta är idag ett helägt dotterbolag till Xintela, men en avknoppning har funnits med i planerna sedan en längre tid tillbaka. Utdelningen av aktier i Targinta till Xintelas aktieägare kommer att genomföras enligt Lex ASEA.Avknoppningen var planerad att ske före årsstämman den 6 maj. Med anledning av rådande omvärldsläge och den volatila finansmarknaden bedömer dock styrelsen i Xintela att det inte är ansvarsfullt att verkställa utdelningen och den efterföljande noteringen just nu.

Avknoppningen och den tillhörande noteringen avses att genomföras så snart marknaden tillåter, berättar Targintas vd Per Norlén i en intervju med BioStock.

»Våra planer kvarstår och Targinta är helt förberett för avknoppning. Det som ändrats är omvärlden, vilket gör det olämpligt att genomföra avknoppningen just nu. Det är förstås inte själva avknoppningen som är utmanande utan marknaden för den börsnotering som är tänkt att följa direkt efter, en marknad som kraftfullt har försämrats i kölvattnet av händelseutvecklingen i Ukraina. Vi avser att genomföra avknoppningen och den associerade noteringen på First North Growth Market så fort marknaden tillåter, förhoppningsvis omedelbart efter sommaren.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev