Home Intervjuer Pila Pharma går in i smärta med XEN-D0501

Pila Pharma går in i smärta med XEN-D0501

Pila Pharma utforskar smärta med XEN-D0501

Pila Pharma går in i smärta med XEN-D0501

29 april, 2022

Efter att länge haft diabetes som enda spår för läkemedelskandidaten XEN-D0501 tar Pila Pharma nu nästa steg på resan som utvecklingsbolag. Bolaget har lämnat in en ansökan om Orphan Drug Designation i USA som, om den godkänns, gör att man utvidgar pipelinen till ytterligare en indikation. BioStock kontaktade vd Dorte X. Gram för att få veta mer om satsningen och kvartalet som gått.

Efter att amerikanen David Julius upptäckt TRPV1-receptorn i slutet av 1990-talet började flera stora läkemedelsbolag undersöka vilken roll den kunde spela i smärtlindring. Här låg amerikanska Amgen länge långt framme med en kandidat som dock visade sig vara svårlöslig och förknippad med svåra biverkningar, vilket gjorde att TRPV1-receptorn inom forskningsvärlden tappade lite av sin status som möjlig target för läkemedelsutveckling.

Det hindrade dock inte Pila Pharmas grundare och vd Dorte X. Gram från att fortsätta sitt arbete med att utforska receptorns egenskaper, med målet att utveckla en behandling för typ 2-diabetes.

Projektet förbereds nu för utökade prekliniska studier som är en förutsättning innan man kan ta steget in i fas IIb.

Siktar in sig på smärtlindring

Utöver huvudspåret med diabetes har bolaget länge haft en ambition att även utforska XEN-D0501:s potential inom andra sjukdomar där neurogen inflammation spelar roll. En ansökan om särläkemedelsklassificering (Orphan Drug Designation) har tagits fram i samarbete med den amerikanska kontraktforskningsorganisationen Worldwide Clinical Trials och har skickats in till det amerikanska läkemedelsverket FDA.

En särläkemedelsklassifikation är en viktig milstolpe för alla läkemedelsprojekt som lyckas uppnå den och för med sig flera regulatoriska fördelar. Bland annat ger den vid ett regulatoriskt godkännande i USA marknadsexklusivitet för indikationen i sju år och ger även undantag från FDA:s ansökningsavgifter och skattekrediter för kvalificerade kliniska prövningar.

Siktar på att starta fas II/III-studier

Godkänns ansökan har Pila Pharma för avsikt att söka finansiering för att starta kliniska fas II/III-studier med XEN-D0501 i en enligt bolaget sällsynt sjukdom som är förknippad med smärta på grund av neurogen inflammation. Ambitionen har länge varit att på sikt utveckla en pipeline där TRP står i fokus, men det är först är nu man har tillräckligt med resurser för att starta upp ytterligare projekt.

Fortsätter avancera mot toxikologiska studier

I huvudprojektet inom typ 2-diabetes fortgår som sagt förberedelserna inför de kommande tre månaders prekliniska studierna. Här meddelades nyligen att partnern Almac slutfört produktion och certifierat batchen av aktiv ingrediens (API) som är tänkt att användas vid studierna. Nästa steg är att ta fram en lämplig formulering, vilket Pila Pharma nyligen anlitade brittiska Quay Pharma till att göra. Avtal har även tecknats med brittiska LGC för att ta fram en analysmetod för att mäta XEN-D0501 i prov från de prekliniska studierna.

Vd kommenterar

BioStock pratade med Dorte X. Gram för att få veta mer om den nya satsningen och utvecklingen under det senaste kvartalet.

Dorte X. Gram, vd Pila Pharma
Dorte X. Gram, vd
Pila Pharma

Till att börja med, hur skulle du beskriva ert första kvartal 2022?

– Vårt första kvartal har gått väldigt bra och vi har kommit i mål med vår första stora milstolpe, vilket är att tillverka mer studieläkemedel till de nödvändiga prekliniska studier som vi behöver genomföra innan vi kan få tillstånd för en fas IIb-studie.

– Vår partner Almac har lyckats mycket bra med tillverkningen vilket resulterat i att vi fått 50 procent mer API än vi beställt och denna API är nu även certifierad. Samtidigt som vi har API till våra prekliniska studier finns nu även möjlighet att leverera studieläkemedel till forskningssamarbeten, vilket vi nu kommer att lägga en plan för.

– Jag känner att vi kommit en bra bit på vägen på årets planer samtidigt som vi samlat otroligt mycket kunskap om kemin kring XEN-D0501. Det är ju hörnstenen i den framtida farmaceutiska verksamheten – att ha koll på syntes och en kostnadseffektiv produktion. Om vi har lite tur så kan vi också få till ett patent kring den optimerade syntesen, vilket är något vi ska börja utvärdera så småningom.

– Sen har vi också påbörjat det viktiga arbetet med att utveckla en lämplig formulering av XEN-D0501 till de prekliniska studierna. Det gör vi tillsammans med Quay Pharma, som tidigare har tagit fram vår superstabila tablett. Vi är inte helt klara än, men jag kan bara säga att vi redan har fått mycket positiva resultat.

Den största nyheten i Q1-rapporten är ju er satsning inom smärta. Vilka är dina förhoppningar här?

– Jag hoppas att folk tycker att detta är en bra nyhet. Vi har ju tidigare sagt att vi vill börja bygga en pipeline kring TRP och i synerhet TRPV1, där vi har XEN-D0501 som en klinisk utvecklingskandidat med en bättre säkerhetsprofil än de andra TRPV1-antagonister som man har försökt ta genom klinisk utveckling. Därför menar vi att det kan vara en bra ide att satsa på någon grad av ”asset exploration”, det vill säga att försöka utnyttja XEN-D0501 i mer än en indikation. Här kan vi tänka oss ett antal produkter där vi behandlar tillstånd där neurogen inflammation spelar en roll.

– Jag presenterade projektet första gången 2018, men vi har fokuserat på diabetes till dess att vi haft mer resurser, vilket vi har nu i och med vår börsnotering. Det första steget är att se vad FDA tycker om vår idé. Är de positiva kan vi antingen sälja projektet eller ta in pengar för att avancera det fram till registrering. Det skulle i så fall nog räcka med en kombinerad fas II/III-studie, som i så fall skulle kosta ungefär lika mycket som vår planerade fas IIb-studie inom diabetes.

– Eftersom det är en sällsynt sjukdom är utmaningen här att hitta patienter och därför har vi jobbat på att bygga upp nätverk av specialister inom området så att vi därigenom får tillgång till ett patientnätverk. Det skulle vara riktigt häftigt att kunna göra mer gott för patienterna, samtidigt som våra aktieägaren förhoppningsvis får en mer värdefull investering, som kanske också lite snabbare kan generera ”cash-flow”.

– Jag tycker att detta projeket passar bra som komplement till det superviktiga men lite tyngre och dyrare diabetesprojektet. Mitt mål är att vi inom två år skall ha minst tre projekt i vår pipeline. Jag har nog mer är 20 idéer, så är de bara bra nog och vi kan se en tydlig väg framåt vad gäller finansiering och kommersialisering så tror jag att det finns en realistisk möjlighet att nå vårt mål.

I ert tillkännagivande namnger ni inte specifikt vilken sjukdom ni riktar er kandidat mot i det nya projektet. Hur kommer det sig?

– Vi har valt att just nu inte säga vilken tills vi har kommit lite längre i båda i förhållande till FDA men också i förhållande till att säkra att vi har erhållit patent där det går. Med en Orphan Drug Designation får man ju marknadsexklusivitet i 7 år efter registrering, det är väldigt starkt och viktigt för en molekyl som vår som ju har några år på nacken. Möjligheten till exklusivitet var en av orsakerna till att jag har fortsatt driva frågan i styrelsen.

Vad är det som gör just smärta på grund av neurogen inflammation relevant för XEN-D0501?

– Neurogen inflammation kallas det när inflammationen delvis regleras av sensoriska nervers utsöndring av proinflammatoriska och vasoaktiva neuropeptider som CGRP och Substans P. Om inflammationen drivs den vägen så kan TRPV1 användas som mål om man vill manipulera den. Vi tar sikte på att minska inflammation genom att temporärt blockera TRPV1 med XEN-D0501.

– En stor fördel med XEN-D0501 om man jämför med andra molekyler som blockerar TRPV1 är att den tolereras mycket väl som tablett. De flesta andra molekyler ger biverkninger, vilket gör att andra aktörer inte kan ta fram en systemisk behandling, utan istället utvecklar topikala produkter. Vi kan såklart också göra topikala produkter av XEN-D0501, men att kunna utveckla en systemisk produkt tycker vi är en rejäl fördel, som vi såklart kommer att försöka utnyttja.

När tror ni att ni kommer kunna få svar gällande er ODD-ansökan?

– FDA har 90 dagars svarstid så jag hoppas att vi kommer kunna få svar i slutet av sommaren.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev