Home Nyheter KD-bolaget Promimic mot notering i april

KD-bolaget Promimic mot notering i april

KD-bolaget Promimic mot notering i april

KD-bolaget Promimic mot notering i april

7 april, 2022

Det Göteborgsbaserade medicinteknikbolaget Promimic offentliggjorde nyligen sina planer om en notering på First North under våren. Bolaget, som ingår i investmentbolaget Karolinska Developments portfölj, ska i samband med noteringen ta in 80 Mkr för fortsatt fokus på marknadsetableringen i USA, investering i en processanläggning och utveckling av nya produkter. Teckningsperioden pågår till den 22 april.

Biomaterialbolaget Promimic är ett av investmentbolaget Karolinska Developments (KD) nio aktiva innehav. Bolaget utvecklar HAnano Surface, en beläggning som förbättrar de osseointegrerande egenskaperna hos medicinska implantat. Beläggningen stärker förankringen av implantat i benvävnad och kan appliceras på alla typer av material, exempelvis på dentalimplantat och ortopediska implantat. Detta kan förkorta läkningstiden efter operation och få patienten att återgå till normal funktion så fort som möjligt.

USA är Promimics viktigaste marknad

Tekniken är väldokumenterad och har visat klinisk nytta med över 600 000 genomförda operationer med implantat som har ytbehandlats med HAnano Surface. År 2015 lanserades dentalimplantat i Brasilien och det marknadsförs där av Promimics partner Sistema de Implante Nacional, ett av regionens ledande bolag inom området.

Sedan 2017 är HAnano Surface godkänd av amerikanska FDA. Detta innebär att ett implantat som har applicerat beläggningen kan marknadsgodkännas via en förenklad 510(k)-process i landet och nå ut till patienterna på kort tid. Under 2021 erhöll Promimics partner Onkos Surgical ett sådant godkännande för produkten BioGrip Modular Porous Collars. Läs mer.

I dagsläget har bolaget licensavtal med ett tiotal kunder, varav åtta har produkter på marknaden och i kliniskt bruk. De flesta och största kunderna finns i USA, vilket således är Promimics huvudmarknad. I USA finns även en behandlingstradition och ett försäkringssystem som driver tillväxten för både dentala och ortopediska implantat.

Notering på First North i april

Med en kapitalanskaffning om 80 Mkr i samband med marknadsnoteringen på First North under våren, satsar bolaget på att stärka sin position ytterligare i USA med fokus på sin egen säljverksamhet, på nya och befintliga partnerskap, produktutveckling och investering i en processanläggning för den amerikanska marknaden.

Promimic avser att emittera 5 000 000 nya aktier och allmänheten erbjuds att teckna till 16 kr per aktie – teckningen pågår till den 22 april. Det totala emissionsbeloppet är således 80 Mkr före kostnader. Enligt det preliminära schemat gör bolaget debut på Nasdaq First North Growth Market den 29 april.

KD äger i dagsläget 20 procent i Promimic via sitt joint venture-bolag KDev Investments. Enligt prospektet har KD, tillsammans med övriga cornerstone-investerare, åtagit sig att under vissa villkor teckna motsvarande 63 Mkr eller 79 procent av emissionsbeloppet.

Promimics vd Magnus Larsson uttryckte sin entusiasm inför den kommande noteringen och emissionen i ett pressmeddelande:

» Noteringen på Nasdaq First North Growth Market är ett viktigt steg i Promimics utveckling och vi gör det i den mest intensiva perioden i bolagets historia. Vi har lyckosamt breddat verksamheten mot ortopediska implantat och tagit steget in på den amerikanska marknaden vilket kommer prägla utvecklingen med en starkt växande affär under de kommande åren. Vi genomförde under fjolåret betydande investeringar i vår produktutvecklingskapacitet och kommer med det likvida tillskottet i IPO:n att bland annat genomföra en investering i en processanläggning i USA vilket sammantaget kommer bidra till de kommande årens tillväxt. Vi ser förväntansfullt på framtiden och ser fram emot att dela den med befintliga och nya investerare. « – Promimics vd Magnus Larsson

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev