Home Intervjuer ExpreS2ions vd om emissionen och vaccinutvecklingen

ExpreS2ions vd om emissionen och vaccinutvecklingen

ExpreS2ion lab

ExpreS2ions vd om emissionen och vaccinutvecklingen

22 april, 2022

Samtidigt som fas III-studien med covid-19-vaccinet ABNCoV2 förbereds fortsätter ExpreS2ion Biotechnologies att utveckla resterande delar av sin portfölj. En preklinisk säkerhetsstudie med vaccinkandidaten ES2B-C001 går mot sitt slutförande, samtidigt som influensa- och malariaprojekten fortsätter att avancera. Bolaget genomför nu en företrädesemission om 73 Mkr för att driva utvecklingen vidare. BioStock har talat med vd Bent U Frandsen om kapitalanskaffningen och visionen om att utveckla mer effektiva vaccin.

Bioteknikbolaget ExpreS2ion Biotechnologies affärsmodell bygger på att utveckla, producera och leverera terapeutiska eller diagnostiska proteiner som används i vaccinutveckling, samt att generera intäkter genom att licensiera ut bolagets patenterade teknikplattform – ExpreS2 – till forskningsinstitut och globala återförsäljare. Se ExpreS2ions vd Bent U. Frandsen presentera bolaget här.

COVID-19-vaccinkandidat på väg mot fas III

Det var många som fick upp ögonen för ExpreS2ion när bolaget slöt ett globalt licensavtal med Bavarian Nordic avseende sena kliniska studier, marknadsföring och distribution av COVID-19-vaccinet ABNCoV2. Vaccinet inlicensierades 2020 från joint venture-bolaget AdaptVac – där ExpreS2ion idag äger 34 procent av aktierna – och utvecklas som en boosterregim efter primärvaccination med andra produkter.

Med ExpreS2-plattformen och AdaptVacs cVLP-teknik, utvecklas ett vaccin som man hoppas ska vara mer effektivt än rådande alternativ, vilket innebär att skapa ett immunsvar som är snabbare, starkare och längre.

Utvecklingen av vaccinet har gått historiskt snabbt tack vare EU-finansiering och 800 miljoner DKK från den danska staten. Just nu förbereds en fas III-studie som kommer att omfatta cirka 4 000 försökspersoner och förväntas börja före slutet av juni 2022 och avslutas innan årskiftet.

Egenutvecklat vaccin mot HER2-positiv bröstcancer

Förutom ABNCoV2 pågår även utveckling av en pipeline vaccinkandidater mot bröstcancer, influensa och malaria. ExpreS2ion har exklusiva licensrättigheter för utvecklingen av bröstcancervaccinet ES2B-C001, för vilket bolaget nyligen uppvisat prekliniskt proof-of-concept.

ES2B-C001 riktar sig mot HER2-receptorn i tumörceller för att minska spridningen och förstöra cancercellerna. Kandidaten har i djurmodeller visats kunna förhindra tumörutveckling med 95 procents effektivitet. Nästa steg i utvecklingen är att avancera vaccinkandidaten mot slutförandet av de prekliniska säkerhetsstudierna.

Pipelineprojekt inom influensa och malaria

ExpreS2ions pipeline rymmer även en satsning på utveckling av nästa generations influensavaccin. Bolaget deltar i det offentligt finansierade INDIGO-konsortiet, vars arbete syftar till att ta fram nya vaccinationskoncept för influensa som ska ge förbättrad respons, lägre kostnader och öka tillgängligheten än dagens vacciner. Konsortiet kommer att genomföra den prekliniska och kliniska utvecklingen av projektet, som innehåller två nya influensavaccinkoncept som använder ExpreS2  för antigenproduktion.

Utöver detta har ExpreS2 visat sig vara det enda produktionssystemet som kan göra vissa proteinantigener, som tillämpas i malariavaccinforskning, och används nu i kliniska malariastudier. Bolaget medverkar nu i fem olika malariaprojekt, varav upp till fyra projekt förväntas vara i fas I eller fas II under 2022-2023.

Kapitalanskaffning inledd

För att finansiera den fortsatta utvecklingen stärker ExpreS2ion nu kassan genom en företrädesemission som kan tillföra bolaget upp till 73 Mkr före kostnader. Teckningsperioden löper mellan 19 april och 3 maj.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade vd Bent U Frandsen för att få veta mer om bolagets vaccinkandidater och den pågående kapitalrundan.

Bent U. Frandsen, vd, ExpreS2ion

Bent, kan du kort beskriva ExpreS2ions affärsmodell?

– Den kan beskrivas som tvåfaldig. Vår primära verksamhet innefattar att utveckla en pipeline av vacciner mot infektionssjukdomar och cancer, där vi strävar efter att nå kliniskt proof-of concept på människor innan vi utlicensierar kandidaterna för vidare kommersialisering (detta har vi redan genomfört med vårt covid-19 vaccin som är redo för klinisk fas 3, och nu uteslutande finansieras av Bavarian Nordic). Vår sekundära verksamhet innefattar att tillhandahålla uppdragsforskning, där vi tillverkar rekombinanta proteiner för kunder och partners som använder vårt egenutvecklade proteinproduktionssystem ExpreS2 (denna verksamhet har genererat mer än 60 MSEK i intäkter sedan vi börsnoterades 2016).

Vad är er vision för företaget?

– Vi har höga ambitioner. Vi vill vara världsledande inom utveckling av vacciner mot infektionssjukdomar och cancer.

Kan du ge en kort förklaring av hur ExpreS2-tekniken fungerar och de största medicinska fördelarna med er plattform?

– ExpreS2-tekniken är en patenterad tillverkningsplattform där vi tillverkar komplexa proteiner med hjälp av ett förbättrat insektscellbaserat proteinsystem. Vi har tillverkat mer än 500 proteiner med denna teknik sedan vi startade vår verksamhet 2010. ExpreS2-plattformen är regulatoriskt validerad för kliniska studier och hittills har vi två olika malariavaccinprojekt baserade på tekniken som befinner sig i kliniska utvecklingsstadier, samt vårt covid-19-vaccin som startar klinisk fas 3 under detta kvartal.

– För våra två mest profilerade vaccinkandidater, ABNCoV2 inom covid-19 och ES2B-C001 inom bröstcancer, tillämpar vi även en så kallad VLP-teknik (virusliknande partikel), varigenom våra ExpreS2-tillverkade proteiner är kopplade till ytan av en VLP på ett kontrollerat sätt, vilket möjliggör ett mycket effektivt och säkert, vaccin.

Ni är aktiva inom fyra indikationer: Covid-19, bröstcancer, malaria och influensa. Vilka är synergierna mellan dessa fyra olika områden?

– Den huvudsakliga synergin är att alla dessa vacciner kräver en aktiv ingrediens som kan utlösa önskat eller nödvändigt immunsvar, vilket kan förändra sjukdomsförekomsten eller progressionen. Den aktiva ingrediensen kan vi framställa i en högkvalitativ, konsekvent tillverkningsprocess, med hjälp av ExpreS2-plattformen.

Vad är utvecklingsstatusen för dessa fyra indikationer och vad är deras marknadspotential?

– Som tidigare nämnts, i covid-19-vaccinprojektet, även känt som ABNCoV2, närmar sig den exklusiva licenstagaren Bavarian Nordic starten av den kliniska fas 3-studien inom detta kvartal, med målsättningen att slutföra studien innan 2022 är slut; Covid-19 marknaden har vuxit exponentiellt de senaste två åren till häpnadsväckande 137 miljarder USD. För bröstcancervaccin projektet, ES2B-C001, befinner vi oss i preklinisk fas med en tydlig plan mot den första studien i människa under 2024.

– Detta vaccinprojekt riktar sig till en marknad som idag värderas till mer än 20 miljarder USD. I influensavaccin projektet befinner vi oss i en tidigare fas av den prekliniska utvecklingen, och här tittar vi på ett marknadsvärde om cirka 5 miljoner USD. Slutligen, inom malaria, är vi involverade i 5 olika vaccinprojekt varav två av dem för närvarande undersöks i kliniska fas I/II-studier på människa. Malariamarknaden bedöms vara värd cirka 0,8 miljarder USD idag.

Ni genomför en företrädesemission om cirka 73 MSEK, varför just nu?

– Det främsta skälet är att minska risken för våra pipeline kandidater. Även om vi hade likvida medel vid utgången av 2021 behöver vi ta hänsyn till våra driftkostnader i samband med att vi vidareutvecklar vår pipeline. Därmed har vår styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission som möjliggör för oss att fokusera på slutförandet av de prekliniska säkerhetsstudierna för bröstcancervaccin kandidaten ES2B-C001.

Hur avser ni använda likviden från företrädesemissionen?

– Cirka 50% av likviden kommer användas till ES2B-C001-projektet, och resten delas mer eller mindre jämnt på utvecklingen av andra pipelinekandidater och upprätthållande av vår uppdragsforskningsverksamhet, samt för att stödja förbättringar i plattformen och patentering av denna.

Om vi blickar framåt, vilka milstolpar hoppas ni kunna uppnå under de kommande två åren?

– Den största milstolpen är att vår partner Bavarian Nordic förväntas slutföra kliniska studier med vaccinkandidaten ABNCoV2 inom covid-19 under 2022 och därefter inleda kommersialisering under 2023. Potentiellt kan detta utlösa milstolpsbetalningar och royaltyintäkter som tillfaller ExpreS2ion.

– Parallellt med detta är vi dedikerade till att föra vår bröstcancervaccinkandidat ES2B-C001 genom prekliniska säkerhetsstudier och även uppskalning av tillverkning mot slutet av 2023, så att vi kan inleda testning av vaccinkandidaten i en studie i människor under 2024. Dessutom förväntar vi oss att influensavaccinet kommer ha genomgått prekliniska studier under 2023. Slutligen förväntar vi oss inom malaria att vi i slutet av 2023 kommer att ha upp till fyra av fem vaccinkandidater i kliniska studier i människa. Vi har spännande tider framför oss, även på kort sikt de kommande två åren.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev