Home Nyheter Curasight riktar sig mot neuroendokrina tumörer

Curasight riktar sig mot neuroendokrina tumörer

Curasight satsar på neuroendokrina tumörer

Curasight riktar sig mot neuroendokrina tumörer

27 april, 2022

Danska Curasight tillkännagav nyligen att man utvidgar sin kliniska portfölj till att även inkludera diagnostik och behandling av neuroendokrina tumörer (NET), en sällsynt form av cancer med begränsade behandlingsalternativ för patienter i sent stadium. BioStock har tittat närmare på det nuvarande behandlingslandskapet inom NET för att belysa de möjligheter som finns inom området.

Det danska bioteknikbolaget Curasights teknik kretsar kring uPAR-receptorn, en känd biomarkör för canceraggressivitet. Målpeptiden AE105 binds till uPAR-proteinet och “beväpnas” med antingen Gallium för att skapa spårämnet uTRACE eller med Lutetium för att skapa kortdistansstrålningsterapin uTREAT. Bolaget har presenterat positiva fas II-resultat i flera cancerindikationer avseende uTRACE, senast inom neuroendokrina tumörer (NET), vilket ledde till Curasight valde att inkludera NET som fokusindikation i sin strategi.

Påverkar frisättningen av hormoner

Så låt oss ta en titt på hur det nuvarande behandlingslandskapet för NET ser ut. NET är tumörer som härrör från neuroendokrina systemet, vilket spelar en viktig roll i frisättningen av hormoner i kroppen. I USA och EU lever mer än 400 000 patienter med neuroendokrin cancer och varje år diagnostiseras cirka 35 000 nya fall. Tumörerna bildas i lungorna eller mag-tarmkanalen och man hittar dem oftast i tunntarmen. Vissa NETs växer snabbt och orsakar en överproduktion av hormoner, medan andra växer långsamt och knappt orsakar några symtom alls.

Dålig prognos för metastaserad NET

Hur man behandlar NET beror på en rad faktorer, till exempel var tumören har sitt ursprung, om tumören är funktionell eller inte, vilket stadium den befinner sig i och tillväxttakten. För vissa patienter räcker det med aktiv övervakning, där du helt enkelt följer framstegen med hjälp av till exempel blodprov eller MR-skanningar. Om cancern inte har spridit sig kan tumören ofta avlägsnas genom operation. Än så länge är utsikterna för en NET-patient ganska goda, men när sjukdomen fortskrider och sprider sig blir den farlig. Sannolikheten att NET-patienter med fjärrmetastaser överlever i fem år är cirka 35 procent.

Den globala marknaden för NET-behandlingar förväntas uppgå till cirka 3,3 miljarder USD fram till 2025. Det finns för närvarande ett antal olika behandlingsalternativ för icke opererbar NET, där syftet är att minska symtomen och hämma cancercellernas förmåga att växa. Den vanligaste formen av behandling är somatostatinanalogier.  Somatostatin är ett hormon som kroppen producerar för att kontrollera produktionen av ett antal andra hormoner, såsom insulin och glukagon. Det styr också tömningen av mage och tarm. Somatostatinanalogier utgör mer än 50 procent av den totala nettobehandlingsmarknaden och hjälper kroppen att stoppa överproduktionen av hormonet i samband med NET, vilket begränsar sjukdomssymtomen.

Radionuklidterapi kom nyligen in på scenen

Som i så många andra cancerindikationer är kemoterapi, immunterapi och strålbehandling också en del av den nuvarande behandlingsregimen. Ett ganska nytt inträde på behandlingsmarknaden för NET, som är mycket relevant för Curasight, var lanseringen av Novartis Lutathera 2018. Novartis hade då nyligen adderat läkemedlet till sin pipeline via sitt förvärv av Advanced Accelerator Application för 3,9 miljarder USD. Lutatheras verkningsmekanism liknar Curasights uTREAT-kandidat, där Lutetium kombineras med en bindande peptid som riktar sig mot somatostatinreceptorn hos gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP-NET).

Att lägga till Lutathera i standardbehandling har visat sig minska risken för sjukdomsprogression eller dödsfall med 79 procent jämfört med att endast använda standardbehandling. Förra året användes läkemedlet på totalt 450 vårdcentraler, främst i USA och EU, och såldes för cirka 475 MUSD.

Novartis portfölj består också av en serie Galliumbaserade spårningsligander för ett antal indikationer inom onkologi, neurologi, kardiologi och infektions- och inflammatoriska sjukdomar.

Ny behandlingsinnovation banar väg för Curasight

Novartis framgångar med Lutathera och dess radiofarmaceutiska diagnostikprodukter banar väg för Curasights satsning i NET med uTRACE och uTREAT. Med inriktning på uPAR-proteinet strävar bolaget efter att erbjuda ett mer allmänt tillämpligt behandlingsalternativ och hittills har resultaten varit lovande. I en nyligen avslutad fas II-studie med uTRACE hos patienter av alla olika tumörkvaliteter visade 68 procent av patienterna och 75 procent av de höggradiga (G3/NEC) patienterna uPAR som uttryckte lesioner.

Enligt bolaget visade resultaten inte bara att uTRACE kan vara värdefullt för planering av terapi och uppföljning, men eftersom uPAR visades hos de flesta patienter utgör det också kliniskt stöd för Curasight att sikta in sig på uPAR-riktad radionuklidbehandling hos dessa patienter.

Jämför man Lutathera med uTREAT, bör det noteras att även om vissa av neuroendokrina tumörer patienter idag behandlas med somatostatin-receptorriktad radionuklid terapi, så är det inte alla dessa patienter som får någon hjälp av denna behandling på grund av för lågt eller inget uttryck av somatostatin-receptorer. Dessa, i synnerhet patienter med allvarliga tumörer, kan i framtiden potentiellt vara hjälpta av uPAR-riktad radionuklid terapi.

Med stöd av ovanstående resultat har Curasight valt att avancera uTRACE vidare genom den kliniska pipelinen för NET. Nästa steg blir en fas III-studie på NET-patienter med målet att få ett FDA-godkännande till 2026.

Curasight kommer också att fortsätta utvecklingen av uTREAT för NET och planerar att inleda en preklinisk studie under tredje kvartalet 2022. Den prioriterade indikationen för uTREAT har dock varit och fortsätter att vara hjärncancer med slutförandet av den prekliniska studien som förväntas under tredje kvartalet 2022.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev