Home Nyheter Ukrainakrisen – ett etiskt dilemma för life science-sektorn

Ukrainakrisen – ett etiskt dilemma för life science-sektorn

Ukraine flag

Ukrainakrisen – ett etiskt dilemma för life science-sektorn

29 mars, 2022

Rysslands inhumana invasion av Ukraina pressar life science-sektorn. De stora läkemedelsbolagen pausar nu investeringar och kliniska studier i Ryssland, däremot fortsätter exporten av läkemedel och medicintekniska produkter med hänvisning till patienthälsan.

Det har gått en dryg månad sedan Rysslands invasion av Ukraina och medan västvärlden har infört långtgående restriktioner ställs världens ledande life science-bolag inför ett verkligt etiskt dilemma när det gäller sina verksamheter i Ryssland.

Patienthälsan går först

Läkemedelsjättar som Pfizer, GSK, Bayer och Novartis har meddelat att de dragit i handbromsen för vidare expansion i Ryssland, men avser inte lämna den ryska marknaden helt. Big Pharma-bolagen hävdar att de har en etisk skyldighet att tillhandahålla livräddande läkemedel till utsatta patienter även i Ryssland.

Kliniska prövningar stoppas

Majoriteten av de största aktörerna har kommunicerat att de inte kommer starta några nya studier i Ryssland, och patientrekryteringen har avbrutits i redan påbörjade studier. Enligt GlobalData är Merck det bolag med flest kliniska prövningar i Ryssland (96), tätt följt av Novartis (89), Roche (79), AstraZeneca (75) och J&J (59). Samtliga dessa har meddelat att de avbrutit rekryteringen av nya patienter till sina pågående kliniska prövningar i landet.

Därtill har BMS, GSK, Novartis, Novo Nordisk, och Pfizer även sagt att de inte kommer att initiera några nya studier I Ryssland. De bromsade aktiviteterna till trots kommer man dock fortsätta att tillhandahålla läkemedel till patienter som redan är inskrivna i studier för att fullfölja sitt åtagande gentemot dessa individer.
Man kommer även fortsätta leverera redan godkända läkemedelsprodukter under parollen att även ryska patienter har rätt till vård.

Försäljningen i Ryssland fortsätter därmed, men av moraliska skäl hävdar flera av storbolagen att vinsten från den ryska marknaden kommer att doneras till humanitära insatser i Ukraina, till exempel genom att skänka viktiga läkemedel eller donationer till icke-statliga organisationer.

Läget i nordiska life science-sektorn

När det gäller nordiska life science-bolag så är det svårt att sammanställa hur många bolag som har verksamhet i Ryssland. Vad som dock kan sägas är att det är osannolikt att fler småbolag, i nutid, kommer att försöka genomföra kliniska studier eller tillverka sina produkter i landet.

Ett bolag som har valt att fortsätta sin redan initierade studieverksamhet i Ryssland är Stayble Therapeutics. Bolaget bedömer att fas IIb-studien med STA363 kan fortsätta utan att riskera patientsäkerheten, kvalitén eller genomförandet av studien. Genom att fortsätta studien ser man till att patienterna får tillgång till den vård och uppföljning de har rätt till och att de inte har utsatts för onödig risk. En argumentation som alltså linjerar väl med det som förs av de globala jättarna.

Onkologibolaget Ascelia Pharma har dock resonerat annorlunda och beslutat att avbryta all klinisk verksamhet i Ryssland. Bolaget genomför en fas III-studie och av studiens 47 kliniker finns 13 i Ryssland, där aktiviteten nu alltså avslutas. Följden blir en förlängd studietid och man bedömer nu att patientrekryteringen kan färdigställas innan årsskiftet, istället för under H1 som tidigare kommunicerats.

Branschen söker lösningar i Ukraina

Ur ett branschperspektiv så medför krigsutbrottet inte enbart etiska dilemman avseende verksamhet i Ryssland, utan innebär utmaningar med att nå fram med nödvändiga läkemedel och medicintekniska produkter till det krigsdrabbade Ukraina. Det mänskliga lidandet som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina förvärras då logistiska problem orsakar brist på läkemedel som smärtstillande och insulin.

Aktörerna försöker nu hitta alternativa vägar och metoder för att frakta läkemedel och material både till den vanliga vårdapparaten, akutsjukvården och till pågående kliniska prövningar i landet. I Sverige kommer Läkemedelsverket på uppdrag av regeringen att hjälpa svenska bolag att matcha läkemedel mot det behov som finns i Ukraina.

För att lösa det etiska dilemmat som läkemedelsbolagen har ställts inför i Ryssland, och komma till bukt med de logistiska utmaningarna i Ukraina, suktar branschen likt de flesta andra efter konstruktiva samtal om vapenvila och upplösning av konflikten. Utsikterna för sådana verkar dock vara avlägsna om man ska tolka den senaste nyhetsrapporteringen.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev