Home Intervjuer Eurocine Vaccines vd om klamydiaprojektet och portföljbyggandet

Eurocine Vaccines vd om klamydiaprojektet och portföljbyggandet

Eurocine Vaccines om klamydiaprojektet och portföljbyggandet

Eurocine Vaccines vd om klamydiaprojektet och portföljbyggandet

21 mars, 2022

Vaccinutvecklaren Eurocine Vaccines är aktuella med inlösen av teckningsoptionen TO 4 som kan inbringa 4,5 Mkr vid full teckning. Kapitalet ska bland annat användas till förberedelser med den ledande vaccinkandidaten mot klamydia inför de första kliniska studierna i människa 2023. Samtidigt har bolaget ambitionen att skapa en portfölj med fler lovande vaccinkandidater. BioStock pratade med vd Hans Arwidsson om det medicinska behovet, var fokus ligger just nu och vad som väntar längre fram.

Varje år drabbas cirka 130 miljoner människor av klamydia, en sexuellt överförd infektion som om den inte behandlas kan leda till allvarliga problem, exempelvis bäckeninflammation, utomkvedshavandeskap och infertilitet. Världshälsoorganisationen WHO driver ett program för att minska förekomsten av sexuellt överförda infektioner och betonar bland annat vikten av att stödja innovationsutvecklingen inom området.

Lovande prekliniska data och betydande marknadspotential

Svenska Eurocine Vaccines har svarat på WHO:s uppmaning och utvecklar sedan 2020 en vaccinkandidat som ska gå in i de första kliniska studierna i människa under 2023. Den senaste prekliniska datan bekräftar tidigare påvisade antikroppssvar och har även visat förekomst av T-celler efter en injektion, vilket indikerar att kandidaten kan skapa en effektiv barriär och en ökad förmåga att behandla en befintlig klamydiainfektion.

Just nu pågår utvecklingen och uppskalningen av tillverkningsprocessen av den aktiva substansen i den peptidbaserade vaccinkandidaten, ett arbete där man samarbetar med finska Biovian. Eurocine Vaccine räknar med att därefter kunna genomföra de avslutande prekliniska studierna under 2022 inför den kommande kliniska fas I-prövningen 2023.

Det finns idag inget existerande klamydiavaccin på marknaden. Det medicinska behovet av ett godkänt förebyggande vaccin mot klamydia är enligt Eurocine Vaccines stort, vilket även skulle indikera en betydande marknadspotential.

Enligt bolaget är den närmaste relevanta jämförelsen man kan göra med vaccin mot humant papillomvirus (HPV) som förebygger cancer i livmoderhalsen och som vänder sig till samma population som ett klamydiavaccin skulle göra – ungdomar före sexualdebut.

De ledande HPV-vaccinerna Gardasil och Cervarix omsatte 2021 tillsammans 5,9 miljarder USD enligt årsredovisningarna för Merck och GSK. Försäljningssiffran väntas stiga till 7 miljarder år 2026 enligt den brittiska analysfirman Globe Life Sciences.

Eurocine Vaccines bygger en portfölj

Samtidigt som den ledande kandidaten är på väg mot klinisk fas utvärderar Eurocine Vaccines fler lovande vaccinprojekt som bolaget kan utveckla i preklinisk och tidig klinisk fas. Målet är att utlicensiera projekten till en passande partner för den senare delen av den kliniska utvecklingen och godkännandeprocessen och slutligen lansering.

Tack vare Eurocine Vaccines långa erfarenhet inom vaccinutveckling och välutvecklade nätverk av experter inom området, har bolaget skapat goda förutsättningar att lyckas med sin strategi, åtminstone om man får fråga bolaget.

BioStock kontaktade vd Hans Arwidsson för att höra hans syn på förutsättningarna för klamydiavaccinet, pågående projekt och framtida potential.

Hans, WHO pekar på behovet av nya behandlingar och vaccin mot sexuellt överförda infektioner. Vad talar för att Eurocine Vaccines är bolaget som står bakom det första förebyggande klamydiavaccinet?

– Vi har ett nätverk med de kompetenser och resurser som behövs för framgångsrik vaccinutveckling. I kombination med den unika innovation som vår vaccinkandidat bygger på ger det bra förutsättningar att komma först till ett marknadsgodkänt vaccin.

Var befinner sig er kandidat just nu?

– Vi har fullt fokus på att förbereda den kliniska studien som planeras starta första halvåret 2023. Utformningen av studien pågår och en toxikologisk studie är planerad till senare i år. Parallellt arbetar vi vidare med tillverkningen och att dokumentera den immunologiska effekten i djurmodeller.

Just nu pågår teckningsperioden i er TO 4 – hur ser er finansiella plan ut framöver?

Hans Arwidsson, vd Eurocine Vaccines
Hans Arwidsson, vd Eurocine Vaccines

– Kapitalet från teckningsoptionen kommer att ta oss in i 2023. Innan vi kan sätta igång den kliniska prövningen kommer ytterligare finansiering att behövas. Exakt hur den kommer att utformas återkommer vi till när vi har passerat ytterligare värdehöjande milstolpar.

Med tanke på ert nätverk inom vaccinområdet, vad har ni fått för respons på ert klamydia-projekt?

– Det finns ett genuint intresse bland flera av vaccinbolagen att hitta en stark vaccinkandidat som förebygger klamydia. Ganska få vacciner mot klamydia är under utveckling och bara en konkurrerande produktkandidat har genererat kliniska data.

– Jag vill påstå att vi har en del potentiella fördelar mot konkurrenternas kandidater, till exempel enkelhet för patienten att dosera och enkelhet för vaccinbolagen att tillverka men framför allt kommer de kliniska resultaten i människa att vara avgörande.

När kommer det att bli aktuellt med mer långtgående partnering- och licensdiskussioner?

– Vi är aktiva redan nu för att hålla vaccinbolagen uppdaterade om vår utveckling. Det ger oss också bra input till utvecklingen från de som ska marknadsföra. De kontakterna är viktiga för att korta tiden mellan kliniska resultat och licensavtal – det är nämligen baserat på kliniska data som ett avtal är mest sannolikt.

Eurocine Vaccines har ambitionen att bygga en portfölj av vaccinkandidater – kan du berätta mer om det arbetet?

– Ja, vi har målsättningen att bygga upp en portfölj av flera vaccinkandidater i olika utvecklingsfaser. Jag tror att en portfölj om tre eller fler kandidater är optimalt för att synergierna i vår vaccinutveckling ska tas tillvara på bästa sätt.

– I uppbyggnaden av portföljen som pågår just nu ägnar vi oss mest åt de senare stegen, nämligen utvärdering och förhandling om ytterligare vaccinkandidater. Som ni förstår kan jag inte säga så mycket förrän nästa kandidat är avtalad och jag ser verkligen fram emot det.

Avslutningsvis – för att återkoppla till teckningsoptionen – varför är just nu ett bra tillfälle att investera i Eurocine Vaccines?

– Med de aktiviteter som vi planerar, både inom klamydiaprojektet och i fråga om portföljuppbyggnaden, så menar jag att vi har en mycket intressant period framför oss. Vi kan bara fråga oss själva vad ett vaccinprojekt bör vara värt och jämföra med vår market cap just nu. Utifrån det är upp till var och en att ta ställning till om det är bra tillfälle att investera just nu. Jag tänker använda mina optioner i alla fall.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev