Home Nyheter DexTechs aktie pressad trots breddad pipeline

DexTechs aktie pressad trots breddad pipeline

DexTech-aktien pressad trots utvidgad pipeline

DexTechs aktie pressad trots breddad pipeline

29 mars, 2022

De senaste månadernas börsturbulens har satt sina spår även i biotekniksektorn och ett av många bolag som påverkats är DexTech, vars aktie tappat 40 procent sedan årsskiftet. Aktien har dock gått en kräftgång ända sedan fas IIb-resultaten 2018 och tvåårsuppföljningen 2020, samtidigt som bolaget jobbat vidare med att jaga partnerskap och bredda sin pipeline. I den här artikeln tittar BioStock närmare på hur marknaden värderar den potential som bolaget menar finns i forskningen. 

Ryggraden i Uppsalabaserade DexTechs verksamhet utgörs av CDC-plattformen GuaDex, som kan liknas vid en molekylär legolåda. Huvudbiten i byggsatsen är kolhydratmolekylen dextran, som sedan kombineras med andra aktiva substanser för att få fram läkemedel riktade mot behandling av cancer.

I huvudprojektet OsteoDex riktar man in sig på kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), en långt framskriden form av prostatacancer där metastaserna fått fäste i skelettet. Målet med behandlingen är att förhindra den onda cirkel som uppstår när cancern samverkar med bencellerna och växer sig stark, samtidigt som skelettet bryts ned.

Tydliga effektresultat

2018 kunde bolaget presentera positiva effektdata från en fas IIb-studie, vilka sedan bekräftades i en tvåårsuppföljning 2020. Vid uppföljningen var majoriteten av patienterna som svarat på OsteoDex-behandlingen fortfarande vid liv, vilket bör ses som goda resultat i patienter med långt framskriden cancer.

Resultatavläsningarna fick stort genomslag i aktiekursen, som 2018 var uppe och nosade på 129 kronor. De positiva tongångarna reflekterade marknadens förhoppningar om att studieresultaten relativt snart skulle leda till ett värdehöjande licensavtal för bolaget.

DexTechs vd Anders R Holmberg har dock sedan dess varit noggrann med att påminna om att en sådan avtalsprocess kan ta tid, och att det för bolaget är viktigare att få till rätt avtal än att det ska gå snabbt.

Dalande värde trots bibehållen projektstatus

Men marknaden är som bekant otålig och bolagets aktiekurs har sett en nedåtgående trend sedan början av 2019, och med den senaste tidens börsoro har DexTechs kursnedgång accentuerats. Börsvärdet uppgår i dagsläget till cirka 130 Mkr, vilket kan jämföras med toppnoteringen 2018 då börsvärdet mätte 1,9 miljarder.

Ur ett investeringsperspektiv kan det vara intressant att jämföra bolagets börsvärde med andra läkemedelsutvecklande aktörer inom onkologiområdet. Det kan visserligen vara vanskligt att göra direkta jämförelser mellan bioteknikbolag då det finns många aspekter att ta hänsyn till, men det ger ändå en fingervisning kring hur marknaden värderar den här typen av projekt i rådande klimat.

Ett någorlunda närliggande exempel är RhoVac, som också har en kandidat riktad mot prostatacancer och som har ett börsvärde på drygt 600 Mkr. Här väntar marknaden just nu på fas IIb-resultat, så man ligger i skrivande stund ett steg bakom DexTech i den kliniska utvecklingstrappan. Ett annat exempel är Spectracure, ett prostatacancerinriktat bolag som liksom RhoVac just nu genomför en fas II-studie och som värderas till cirka 740 Mkr.

Betydande betalningsvilja

Genom att titta på genomförda affärer i sektorn kan man dessutom konstatera att det finns en betalningsvilja hos de större aktörerna för att lägga rätt prostatacancerprojekt till portföljen. Ett exempel på detta är Bayers köp av norska Algeta för 2,9 miljarder USD 2013, som gav dem tillgång till prostatacancerläkemedlet Xofigo. Den här affären är intressant ur ett DexTech-perspektiv. Professor Sten Nilsson, medgrundare till DexTech, var nämligen med och designade och genomförde de kliniska studierna med Xofigo, som dessutom har en snarlik verkningsmekanism som OsteoDex.

Breddad pipeline

Utöver sina resultat i mCRPC har DexTech valt att undersöka OsteoDex potential i multipelt myelom, vilket skulle öppna dörren till ytterligare en stor behandlingsmarknad och adderar ett nytt projekt till bolagets pipeline. Även här är större aktörers betalningsvilja stor och ett exempel på det sågs förra året när franska Sanofi slöt ett licensavtal med amerikanska Eureka Therapeutics värt cirka 1 miljard USD.

Höga värderingar inom myelom

I Sverige har DexTech flera noterade branschkollegor med behandlingar inom indikationen. Det mest framstående exemplet är kanske Oncopeptides, som med kandidaten Pepaxto siktat in sig på patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Här tog det dock förra året stopp i fas III, vilket påtvingades en rejäl ompositionering. Man avvecklar nu större delen av den kommersiella verksamheten och återgår till att vara ett forskningsbolag, med fokus på att utveckla nya läkemedelskandidater baserade på sin PDC-plattform.

Bakslaget till trots har Oncopeptides idag ett börsvärde över 700 Mkr och det är värt att nämna att bolaget i sina bästa stunder värderades till nästan 15 miljarder kronor.

Jämförelse kan ge fingervisning

Som tidigare nämnts är det svårt att jämföra bioteknikbolag rakt av, eftersom de skiljer sig åt i parametrar som portföljbredd, tilltänkt målmarknad, utvecklingssteg, behandlingskoncept med mera. Samtidigt kan andra bolags börsvärden ses som riktmärken. Hur andra aktörer värderas är trots allt en indikation på marknadens förväntningar på en godkänd kandidat inom bolagets indikationsområden. Tidigare avtal inom samma behandlingslandskap vittnar också om möjliga tagares intresse för segmentet, vilket i sin tur påverkar möjliga avtalsvärden framgent.

Avtal ska spegla den fulla potentialen i OsteoDex

Det som ligger i den positiva vågskålen för DexTech är, som vi varit inne på, att man har positiva fas IIb-resultat i ryggen. Nu jobbar man dessutom vidare för att ytterligare stärka värdet i portföljen i och med myelomsatsningen, där man inom kort ämnar genomföra en klinisk proof-of-concept-studie i cirka 20 patienter. Resultatet av satsningen kommer vi att kunna se tidigt och fortlöpande då studien är oblindad. Bolaget kommer att kommunicera delresultat löpande under den planerade myelomstudiens gång.

Att ett potentiellt avtal nu verkar dröja ytterligare kan säkerligen ligga i den negativa vågskålen hos en del investerare, som väntat på en affär sedan 2018. Från bolagets sida är beskedet dock tydligt. Man kommer inte att ingå ett licensavtal som inte återspeglar den potential man anser sig se för OsteoDex i både mCRPC och multipelt myelom.

För den som är beredd att vänta får man i DexTech alltså ett prostatacancerprojekt med positiva fas IIb-data samt en satsning inom multipelt myelom till ett paketpris om 130 Mkr (i skrivande stund). Om det är en hög eller låg värdering på DexTech får framtiden utvisa, men det vi kan konstatera är att det på andra håll finns liknande projekt som marknaden just nu betalar betydligt mer för.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev