Home Intervjuer BioStock Studio: Respiratorius vd kommenterar emission och bolagsuppdelning

BioStock Studio: Respiratorius vd kommenterar emission och bolagsuppdelning

BioStock Studio: Respiratorius vd kommenterar emission och bolagsuppdelning

18 mars, 2022

Lundabaserade Respiratorius går på många sätt en intressant vår och sommar till mötes. Cancerprojektet VAL001 förbereds för utlicensiering samtidigt som KOL-projektet särnoteras för att synliggöra det fulla värdet som ligger inbakat i de båda spåren. BioStock har bjudit in vd Johan Drott till vår studio för att få veta mer och för att diskutera den nyemission om 45 Mkr som bolaget är aktuellt med.

Respiratorius förestående emissionen är tänkt att i huvudsak  finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets KOL-projekt, med RCD405 i spetsen. En mindre del av kakan kommer även att gå till VAL001, som utvecklas för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). I det senare fallet närmar man sig både marknaden och slutmålet då projektet i nuläget förberedes för fas III. För VAL001 ligger tonvikten framöver på affärsutveckling i syfte att nå en partnerskapsaffär.

Bolaget är med andra ord på väg mot ett vägskäl med sina båda inriktningar, och det är en av orsakerna till att man nu väljer att dela på projekten och lista den respiratoriskt inriktade verksamheten som ett separat bolag.

Från och med i dag den 18 mars och fram till 1 april löper teckningsperioden i nyemissionen, som i första hand är riktad till existerande aktieägare, eller närmre bestämt, innehavarare av teckningsrätter.

BioStock bjöd med anledning av detta in Respiratorius vd Johan Drott för att prata mer om emissionen och den uppdelning av verksamheten som nu genomförs. Du kan ta del av hela intervjun nedan:

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev