Home Intervjuer Stayble Therapeutics vill bidra till att avhjälpa opioidkrisen

Stayble Therapeutics vill bidra till att avhjälpa opioidkrisen

Stayble

Stayble Therapeutics vill bidra till att avhjälpa opioidkrisen

14 februari, 2022

Under de senaste tre decennierna har man sett en dramatisk ökning i missbruk av smärtstillande opioidläkemedel, framför allt i USA där över en halv miljon människor har mist livet i opioidöverdos. Opioidberoende och överdoser har blivit ett såpass utbrett problem att man talar om en global opioidkris, eller opioidepidemi. I skenet av den allvarliga opioidkrisen finns ett stort och akut behov av nya effektiva behandlingar mot smärta, inte minst kronisk ryggsmärta enligt Stayble Therapeutics vd Andreas Gerward. 

Opioider är ett samlingsnamn för läkemedel och droger som verkar på opioidreceptorerna och som skapar en morfinliknande effekt. Opioiderna är smärtstillande och lugnande, men de är också kraftigt beroendeframkallande vilket gör att användning av opioider kan leda till missbruk och beroende, och i värsta fall överdos med dödligt utfall. Det finns både illegala opioider, så som heroin, och legala receptbelagda opioidläkemedel som oxikodon(OxyContin), morfin, hydrokodon (Vicodin) och tramadol.

Överdriven förskrivning av opioider i framför allt USA

Förskrivningen av receptbelagda opioidläkemedel har ökat kraftigt under de senaste tre decennierna, främst på grund aggressiv och oetisk marknadsföring från vinstdrivna läkemedelsbolag, samt otillräcklig reglering av denna typ av läkemedel.

Förskrivningen av opioider fyrdubblades i USA och Kanada mellan 1999 och 2010, vilket även resulterade i en fyrfaldig ökning i antalet opioidrelaterade dödsfall. Idag står opioider för cirka två tredjedelar av alla överdoser av narkotiska preparat i USA, och varje dag dör i genomsnitt 130 personer av opioidöverdos. Detta har kommit till att kallas opioidkrisen och beräknas ha kostat 600 000 människor livet i USA och Kanada sedan 1999.

Ryggsmärta vanlig anledning till opioidanvändning

Kronisk ländryggsmärta är en av de vanligaste orsakerna till att patienter behandlas med opioidbaserade läkemedel. Hälften av patienterna som behandlas med opioider i USA uppger ryggsmärta som anledning till sin opioidmedicinering. Det måhända att opioiderna lindrar smärtan kortsiktigt, men de behandlar inte det underliggande problemet som ger upphov till ryggsmärtan.

Göteborgsbaserade Stayble Therapeutics utvecklar en behandling som fokuserar på att angripa grundorsakerna till kronisk diskrelaterad ländryggsmärta – instabilitet i disken och läckage av inflammatoriska substanser. Läkemedelskandidaten STA363, som består av mjölksyra, injiceras in i diskkärnan vilket inducerar en bindvävsomvandling. Detta förväntas stabilisera disken och minska läckage, vilket kan ge permanent smärtlindring till patienten.

OxyContin – den utlösande faktorn

Den första vågen i opioidkrisen började när OxyContin godkändes av FDA år 1995 och lanserades på den amerikanska marknaden år 1996. Purdue Pharma, läkemedelsbolaget bakom OxyContin, marknadsförde opioiden som mindre beroendeframkallande än andra opioidläkemedel på grund av dess långsamma frisättning och långtidsverkande effekt. Påståendet, som är direkt felaktigt, gjorde att OxyContin ordinerades till en rad olika smärttillstånd, även för långtidsbruk vid måttlig och kronisk smärta, trots att behandlingen endast bör pågå under begränsad tid. Tidigare hade opioidbaserade läkemedel endast ordinerats för svår akut smärta vid exempelvis cancer och palliativ vård.

Många av patienterna utvecklade snabbt ett beroende samt en tolerans mot OxyContin som gjorde att dosen behövdes höjas för att uppnå samma effekt. Missbruk, överdoser och dödsfall relaterade till OxyContin skenade och starten på opioidkrisen var ett faktum. Även användningen av illegala opioider, som heroin och fentanyl, ökade på grund av patienternas starka opioidberoende.

Fyra läkemedelsjättar betalar över 5 miljarder i förlikning

Tusentals stämningsansökningar har riktats mot Purdue Pharma och i september 2019 försattes bolaget i konkurs. Men det är inte bara Purdue Pharma som har bidragit till opioidkrisen, även andra läkemedelsbolag kan räknas som skyldiga. Nyligen dömdes läkemedelsbolagen Johnson & Johnson, Amerisource Bergen, Cardinal Health och McKesson till att betala 590 miljoner dollar i förlikning för att medvetet ha sålt beroendeframkallande opioidläkemedel till den amerikanska ursprungsbefolkningen som har drabbats hårt av opioidkrisen.

Andreas Gerward, vd Stayble Therapeutics

Staybles vd ser stort behov av nya behandlingsalternativ

Stayble Therapeutics injektionsbehandling STA363 riktar sig till patienter med kronisk diskrelaterad ryggsmärta som inte blir bättre av fysioterapi och smärtstillande läkemedel, så som opioider. Hela 100 miljoner människor lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta i USA, Japan och EU5 och cirka 30 procent av dem skulle enligt Staybles bedömning kunna behandlas med STA363. Givet det stora antalet drabbade, samt den pågående opioidkrisen, känns utvecklingen av STA363 angelägen.

BioStock kontaktade Stayble Therapeutics vd Andreas Gerward för att ta del av hans syn på opioidkrisen och hur bolagets läkemedelskandidat STA363 kan bidra till att avhjälpa krisen.

»Det är både skrämmande och otroligt att man under så lång tid har kunnat marknadsföra opioidläkemedel utan att visa på deras negativa konsekvenser.«

Först och främst, hur går dina tankar kring att en överdriven förskrivning av smärtstillande opioider har resulterat i en opioidkris med ett oroväckande antal dödsfall?

– Det är både skrämmande och otroligt att man under så lång tid har kunnat marknadsföra opioidläkemedel utan att visa på deras negativa konsekvenser.

– Det är så många patienter idag som är desperata då det saknas behandlingsalternativ och där de gör vad som helst för att minska sin smärta. Det kombinerat med det starka beroendet som opioider skapar är otroligt problematiskt.

– Vi ser ett behov av en effektivare behandling för den här typen av patienter. I jämförelse med smärtstillande behandlingar som är en kortsiktig lösning, erbjuder vi ett effektivare alternativ som behandlar de två underliggande orsakerna till diskogen ryggsmärta. Med STA363 kan vi reducera förskrivningen av smärtstillande, samtidigt som vi ger patienterna en behandling som är effektiv på lång sikt.

Hur många patienter med kronisk diskrelaterad ryggsmärta behandlas med smärtstillande opioidläkemedel i dag?

– Man uppskattar att ca 50 procent av alla patienter som konsumerar opioider i USA regelbundet rapporterar ryggsmärta. Vi uppskattar att drygt 40 miljoner patienter i USA lider av kronisk ryggsmärta.

Hur stor andel av dem tror du skulle bli hjälpta av STA363?

– Vi ser att ungefär 30 procent av alla patienter som lider av kronisk diskrelaterad smärta skulle kunna bli hjälpta. Vårt mål är att kunna komma in tidigt med vår behandling och i framtiden hindra att patienter behöver fastna i beroende av starka smärtstillande preparat.

– Målet med STA363 är att permanent minska patientens smärta och utesluta behandling med opioider. Vår typiska patient är mellan 30–60 år, vilket är det åldersspann med majoriteten av alla dödsfall kopplat till överdoser av opioider. Med STA363 kan vi erbjuda en permanent smärtlindring och minska förskrivning av smärtstillande opioider.

»Med STA363 kan vi erbjuda en permanent smärtlindring och minska förskrivning av smärtstillande opioider.«

USA, som räknas som epicentrum i opioidkrisen, är en av Staybles viktigaste målmarknader. Skulle du kunna berätta lite mer om era marknadsplaner?

– USA är en av våra huvudmarknader och vi ser ett stort intresse för innovativa lösningar. I våra diskussioner med Key Opinion Leaders är det tydligt att det finns ett stort behov av nya terapier för våra patienter. Det är en utbredd frustration bland patienter och läkare att det idag saknas alternativ. Uppskattningsvis är det endast 30 procent av patienterna som blir återställda av smärtstillande eller sjukgymnastik, och endast ett fåtal patienter erbjuds steloperation/proteskirurgi. Vi siktar på att fylla det terapeutiska gapet som utgörs av de resterande 70 procent.

– Det har även tidigare genomförts ett par studier inom vårt område i USA vilket gör att vi har mycket god förståelse för vilka krav FDA ställer på vår behandling inför ett marknadsgodkännande. Just nu arbetar vi förberedande och har pågående diskussioner med potentiella samarbetspartners i USA.

»Vi har mycket god förståelse för vilka krav FDA ställer på vår behandling inför ett marknadsgodkännande.«

– Under 2021 har vi även förstärkt vårt vetenskapliga råd med Dr. Aaron Calodney och Dr. Douglas Beall som båda är baserade i USA. Med deras expertkompetens inom både smärtlindring och den amerikanska marknaden känner vi oss förberedda inför kommande utveckling och partnerskap.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev