Home Nyheter Saniona når milstolpe i SAN711-studien

Saniona når milstolpe i SAN711-studien

Saniona

Saniona når milstolpe i SAN711-studien

10 februari, 2022

Med en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som har genererat över 20 000 jonkanalsmodulatorer har Saniona framtidssäkrat sin pipeline. SAN711 är den kandidat från plattformen som har avancerat längst och idag kom beskedet att bolaget har inlett den andra delen av en pågående fas I-studie med SAN711.

Boston-baserade Saniona, som är noterat på Nasdaq Stockholm, utvecklar läkemedelskandidaten SAN711 för behandling av smärta och sällsynta neuropatiska störningar. SAN711 är sprungen ur bolagets egenutvecklade plattform för läkemedelsupptäckter som omfattar över 130 000 föreningar, varav över 20 000 är egenutvecklade jonkanalsmodulatorer.

SAN711

SAN711 är en positiv allosterisk modulator av GABAA α3 som verkar selektivt på α3 receptorer, vilket skiljer sig från befintliga molekyler som verkar på alla GABA-A-receptorer. Denna distinkta verkningsmekanism innebär att SAN711 har potential att bli det första läkemedlet i sin klass.

Sanionas prekliniska studier indikerar att SAN711 tack vare sin selektivitet kan ge smärtlindring och andra fördelar i det centrala nervsystemet, utan de biverkningar som vanligen associeras med icke-selektiv GABAA-aktivering. Exempel på sådana är sedering, motorisk instabilitet, kognitiv nedsättning, risk för missbruk och fysiskt beroende.

Pågående fas I-studie

Mot bakgrund av dessa lovande prekliniska resultat inleddes förra sommaren en fas I-studie i cirka 80 friska frivilliga.

Det primära målet med studien är att bestämma tolerabilitet och den maximala tolererade dosen av SAN711 i människa. Ett sekundärt mål är att mäta kandidatens förmåga att binda till sina målreceptorer (α3). Studien genomförs på ett sjukhus i Storbritannien med fas I-expertis inom PET-skanning (positronemissionstomografi), vilket är den teknik som används för att mäta målbindning. Genom att välja detta sjukhus kommer Saniona att kunna mäta och dokumentera huruvida SAN711 når sitt önskade mål i det centrala nervsystemet.

Utvecklingen går framåt

Fas I-studien är indelad i tre delar. Det första steget är SAD (Single Ascending Dose), följt av MAD (Multiple Ascending Dose) samt slutligen PET-stadiet. Idag kunde Saniona meddela att man har inlett MAD-stadiet i studien.

Eftersom fas I-studien är blindad har Saniona inga studiedata att kommentera den här gången. Bolaget förväntar sig dock att kunna presentera data från fas I i slutet av första halvåret i år.

Rudolf Baumgartner, M.D., Chief Medical Officer och Head of Clinical Development på Saniona, är glad över att MAD-stadiet i studien nu har initierats:

»Det är uppmuntrande att vi i fas I-studien med SAN711 har rekryterat och doserat flertalet kohorter av deltagare i engångsdoserings-steget med doseskalering och att vi nu även initierat fasen med upprepad dosering med doseskalering«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev