Home Intervjuer Projektledare ser stor potential i Lipums kandidat

Projektledare ser stor potential i Lipums kandidat

Lipum

Projektledare ser stor potential i Lipums kandidat

25 februari, 2022

Umeåbaserade Lipum befinner sig i sen preklinisk utvecklingsfas med läkemedelskandidaten SOL-116 mot kroniska inflammatoriska sjukdomar. Det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att ledas av Dr. Maria Wanderoy som nyligen tillträdde rollen som projektledare. BioStock tog kontakt med Wanderoy för att ta del av hennes tankar kring SOL-116, hennes första månader i bolaget och planerna framåt.

Lipum är ett Umeåbaserat biofarmaceutiskt bolag som utvecklar läkemedelskandidaten SOL-116, en antikropp för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar som ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) och barnreumatism (juvenil idiopatisk artrit, JIA). Bolagets läkemedelsutveckling baseras på upptäckten av enzymproteinet gallsaltstimulerat lipas (BSSL) och dess betydelse vid kroniska inflammationer.

För tillfället genomförs slutfasen av toxikologi- och säkerhetsstudier inför starten av en klinisk fas I-studie med SOL-116 som planeras inledas under 2022. Bolagets partner Abzena Inc har framgångsrikt slutfört GMP-tillverkningen av kandidaten. I nästa steg kommer Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) utföra aseptisk fyllning av formuleringen för att säkerställa att produkten är steril och klar för kliniska prövningar.

Det är Dr. Maria Wanderoy som ansvarar för bolagets läkemedelsutveckling, vilket vd Einar Pontén uttryckte entusiasm över i ett pressmeddelande:

»Jag är mycket entusiastisk över den erfarenhet som Maria tillför och att hon tar en ledande roll i Lipums kompetenta team. Detta är ett viktigt steg mot en framgångsrik klinisk utveckling för bolaget.«

Gedigen erfarenhet från läkemedelsindustrin

Maria Wanderoy har en doktorsexamen i neurokemi och neurotoxikologi från Stockholms universitet och mer än 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Hon har tidigare varit global projektledare och klinisk projektledare på AstraZeneca, COO/preklinisk projektledare på Dicot och avdelningschef för projektledare på SDS Life Science.

Därmed har Maria Wanderoy en bred förståelse för hela utvecklingsprocessen för läkemedel, från tidig preklinisk forskning till planering och genomförande av kliniska program. Wanderoy har också varit projektledare i SHL Medical för utveckling av medicintekniska produkter, till exempel autoinjektorer som används vid läkemedelsadministrering.

Intervju med Maria Wanderoy

Maria Wanderoy
Maria Wanderoy, projektledare för Lipums läkemedelsutveckling

BioStock kontaktade Maria Wanderoy för att få veta mer om hennes förväntningar inför utvecklingen av Lipums läkemedelskandidat SOL-116.

Maria Wanderoy, vill du först berätta lite om dig själv och dina tidigare erfarenheter från läkemedelsutveckling?

– Jag fick förmånen att komma till ett stort läkemedelsföretag redan i slutet av min utbildning då jag började på AstraZeneca R&D Södertälje med fokus på forskning inom CNS och smärta. Det blev sedan hela 20 år där med möjlighet att arbeta först inom den tidiga forskningen för att sedan kunna gå vidare internt till arbete med klinisk utveckling tillsammans med att utveckla mig som projektledare. Jag är enormt tacksam för denna tid då man inte kan få en mycket bättre grund att stå på för fortsatt arbete med läkemedelsutveckling. 

Vilka bedömer du är dina främsta styrkor som projektledare? 

– Jag är väldigt förtjust i att jobba tillsammans med andra i ett lag där vi strävar efter ett tydligt gemensamt mål. Som ledare för laget är mina främsta styrkor att jag håller ihop alla aktiviteter och ser till att allt flyter på enligt den plan som finns med hjälp av att skapa tydlighet både i våra processer och i all kommunikation runt projektet. Det är väldigt viktigt att alla känner sig delaktiga och att man hela tiden vet vart vi står och hur vårt mål ser ut, det är ju utveckling vi sysslar med så det enda vi vet säkert är att planerna får anpassas allt eftersom vi lär oss mer om vår läkemedelskandidat. Sedan att vi har roligt tillsammans när vi jobbar med projektet – det är verkligen något jag brinner för!

Du tillträdde rollen som projektledare för Lipums läkemedelsutveckling för ett par månader sedan. Hur har din första tid i bolaget varit?

– Helt fantastisk. Lipum är ett bolag med väldigt kompetenta och trevliga människor samlade. Vi är inne i en spännande fas där den prekliniska utvecklingen nu ska ge oss en grund för att kunna starta arbetet med kliniska prövningar på människa. Det är en härlig utmaning att nu få vara med och bygga vidare från allt arbete som redan lagts ner för att på bästa möjliga sätt ta SOL-116 vidare i en resa mot att bli ett registrerat läkemedel. 

»Vi är inne i en spännande fas där den prekliniska utvecklingen nu ska ge oss en grund för att kunna starta arbetet med kliniska prövningar på människa.«

Vad var det som lockade dig med rollen som projektledare på Lipum?

 – Jag hade precis avslutat ett uppdrag i ett annat mindre börsnoterat läkemedelsbolag med projekt i ungefär samma fas av läkemedelsutveckling som Lipum och där jag fick med mig väldigt många bra och nya erfarenheter. Så när möjligheten kom upp kändes det självklart att hoppa på detta där jag dessutom återigen skulle få arbeta med inflammatoriska sjukdomar, ett område som jag tycker är väldigt intressant.

Under din långa karriär i läkemedelsbranschen har du hunnit stöta på en hel del läkemedelsprojekt. Vad är det som gör att Lipums SOL-116 sticker ut?

– Vi tror att SOL-116 har en unik verkningsmekanism vilket gör att Lipum skulle kunna erbjuda något helt nytt i behandlingen av ett antal inflammatoriska sjukdomar. Det vore något alldeles extra om detta går hela vägen. 

Slutligen, vad tror du kommer vara de viktigaste faktorerna för en framgångsrik utveckling av SOL-116 och hur planerar du att skapa de nödvändiga förutsättningarna?

 – Det viktigaste är att fortsätta på inslagen väg att med hjälp av rätt kompetens hitta det allra smartaste sättet att nå fram till visad Proof of Concept med SOL-116 i ett första delmål. Vi måste hela tiden anpassa oss och söka bra vägar framåt. Min roll är att planera och driva på arbetet, se till att rätt lag jobbar med detta under trevliga former men med högsta möjliga fart.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev