Home Nyheter Fortsatt högt intresse för life science-noteringar under 2021

Fortsatt högt intresse för life science-noteringar under 2021

Intresset för life science-noteringar vad högt under 2021

Fortsatt högt intresse för life science-noteringar under 2021

20 januari, 2022

Efter ett framgångsrikt år för life science på börsen 2020 fortsatte det skyhöga intresset för sektorn även under 2021. Men hur såg det egentligen ut för bolagen som noterades under fjolåret? Det tittar BioStock närmare på i denna artikel.

Under 2021 stod världen inför en rad utmaningar – bl.a. ett fortsatt allvarligt pandemiläge med nya covid-19-mutationer, stigande inflation, betydande flaskhalsproblem inom logistiksektorn och halvledarindustrin samt kraftigt stigande energipriser. Under hösten hårdnade dessutom tonen mellan Ryssland och NATO-staterna gällande utvecklingen i Ukraina.

En stark ekonomisk återhämtning, kombinerat med expansiv penningpolitik och stimulanspaket, så småningom lättade restriktioner och framgångsrikt genomförda vaccinationsprogram, bidrog till stigande aktiemarknader runtom i världen, trots de initiala tvivlen. Det breda amerikanska aktieindexet S&P 500 steg med 27 procent under 2021.

Pandemiperioden har karakteriserats av hög volatilitet och god riskaptit som tagit sig uttryck i form av växande efterfrågan på alternativa placeringsformer, som exempelvis SPACs och nya kryptovalutor. Ett annat uttryck för riskviljan har varit att småsparare har introducerats till aktiehandel genom nätforum och börjat investera baserat på “memes.” Under detta besynnerliga år har en rad svenska bolag i life science-sektorn genomfört sin börsintroduktion, och deras utveckling ska vi titta närmre på nu.

God aptit för introduktioner

Totalt listades 18 bolag i sektorn under 2021, vilket kan jämföras med 10 året innan. Dock inbringade listningarna totalt ungefär hälften så mycket kapital jämfört med 2020, då noteringsemissionerna tog in totalt drygt 2 miljarder kronor. Detta beror till stor del på att noteringarna under 2021 var jämförelsevis mindre än 2020. Till exempel noterades de två större bolagen Implantica och Nanoform under 2020, som reste 1 265 respektive 833 Mkr vardera.

Om man ser till suget efter nyintroduktioner så har det varit fortsatt starkt; teckningsgraden vid emissionerna under 2021 var över 200 procent i snitt, vilket är något högre än under 2020. De bolag vars noteringserbjudande attraherade högst intresse under 2021 har vida överstigit något man tidigare sett, exempelvis Abera Bioscience med sina 915 procent.

Däremot har kursutvecklingen för de nyligen noterade bolaget inte varit lika explosiv som under 2020. Då låg snittutvecklingen på närmare 70 procent, medan samma siffra för under 2021 var 8 procent. Genom att jämföra med de två senaste årens utveckling med Stockholm All Share Index, som steg med enbart 13 procent under 2020 och med cirka 38 procent 2021, kan man dra slutsatsen att sektorn blivit omsprungen av det generella indexet.

Topp tre

Av de bolag som noterades 2021 var det Spermosens, Duearity och Abera Bioscience som under året noterade starkast kursutveckling. Se även tabellen nedan för en lista på utvecklingen för övriga bolag som noterades under fjolåret.

Spermosens är ett Lundabaserat bolag som utvecklar medicintekniska produkter för diagnostik och behandling av manlig infertilitet. Emissionskapitalet ska användas till att slutföra utvecklingen och förbereda deras prototyper för storskalig produktion och marknadslansering i 2022. Sedan börsintroduktionen har Spermosens nått sitt delmål om färdigställande av prototyper och generellt haft ett löpande positivt nyhetsflöde.

På andra plats har vi ytterligare ett skånskt bolag, Duearity, vars fokus ligger på behandling och lindring av tinnitus. Mot bakgrund av sina målsättningar för året har Duearity lyckats väl genom att uppnå avgörande milstolpar på vägen mot att nå CE-märkning för sin produkt. Vidare utsågs bolaget till ett av de tio mest intressanta start-up-bolagen inom medicinteknik i Europa av tidningen MedTech Outlook i november, vilket medförde en förstärkning av den kursrusning aktien redan befann sig i.

På tredje plats har vi Abera Bioscience, som tar fram vaccinkandidater — såsom ett nasalt covid-19-vaccin — med hjälp av sin egenutvecklade vaccinplattform. Kapitaltillskottet från nyemissionen ska riktas mot att påskynda utvecklingen inom immunonkologi och förbereda bolagets pneumokocker-vaccin för klinisk fas. Vad gäller nyhetsflödet har det varit positiva uppdateringar i form av goda studieresultat, patentgodkännande och uppmärksammande i den vetenskapliga tidskriften Microbial Cell Factories. Slutligen genomförde bolaget en riktad emission i december om ca 17 Mkr för att accelerera det immunonkologiska programmet.

Fortsatt medvind för nyintroduktioner

Sammanfattningsvis kan man säga att 2021 varit ett turbulent och egenartat år. Detta till trots har riskaptiten varit fortsatt hög inom life science-branschen, som lyckats leverera ett antal nynoterade bolag med stark utveckling, även om bolagen som noterades året innan presterade ännu bättre.

Den anmärkningsvärda teckningsgraden indikerar att intresset fortfarande är mycket högt bland investerare. Kanske har pandemin varit en påverkande faktor i den bemärkelsen att framgångsrika life science-bolag hamnat i rampljuset. Privata såväl som professionella investerare har varit, och är fortfarande, på jakt efter medicinska lösningar som ska motverka spridningen av viruset. De enorma resurser som ägnats åt utvecklingen av covid-19-vaccinen har åter visat på värdet av att investera i life science och varit en påminnelse om vilka kursresor som kan vänta den som lyckas placera rätt, trots att verklighetsuppfattningen verkar ha återvänt till sektorn och att den skyhöga avkastningen under 2020 inte var lika strukturell under 2021.

Bolag Segment Kapital som rests vid notering (Mkr) Teckningsgrad Kursutveckling 2021
Spermosens Medicinteknisk produktportfölj inom manlig infertilitet 24 652% 168,67%
Duearity Medicinteknisk behandling och lindring av tinnitus 25 228% 166,15%
Abera Bioscience Bioteknisk utveckling av vacciner inom pneumokocker och immunonkologi, bland annat 24 915% 65,74%
Emplicure Farmakologiskt fokus på kronisk smärta och missbruksförsvårande egenskaper 40 Övertecknad 37,05%
Polymer Factory Sweden Nanoteknologisk applikation på polymera material för diverse medicinska behandlingar 13 687% 5,76%
Ectin Research Läkemedelskandidater mot cancertumörer med hjälp av bioteknik 45 82% 3,90%
Devyser Diagnostics Medicintekniska genetiska tester som används inom cancerbehandling bland annat 343 Övertecknad 2,55%
Pharmiva Produkter med fokus på kvinnohälsa 35 Övertecknad -7,86%
Amniotics Läkemedelsforskning och utveckling av läkemedelskandidater 60 100% -13,78%
Lipum Biofarmaceutisk behandling mot kroniska inflammatoriska sjukdomar 76 150,0% -16,52%
Elicera Therapeutics Läkemedelsorskning och utveckling inom immun-onkolog 52 171% -19,00%
Biosergen Läkemedelsutveckling med hjälp av bioteknik, bland annat ett svampdödande läkemedel i klinisk fas 50 104% -22,96%
OncoZenge Läkemedelsutveckling mot smärta efter strålbehandling 60 170,0% -23,93%
Pila Pharma Läkemedelsforskning inom typ 2-diabetes 35 100% -24,17%
Modus Therapeutics Läkemedel mot septisk chock med hjälp av bioteknik 33 113% -27,57%
Odinwell Medicintekniska produkter inom sårvård 30 122% -32,44%
Lipigon Pharmaceuticals Läkemedelsforskning inom särläkemedel 50 479% -35,34%
Diagonal Bio Bioteknisk platform för detektering och diagnostisering av patogengenom 40,1 100,15% -41,05%

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev