Home Nyheter Brighter renodlar och förbereder Actiste för marknaden

Brighter renodlar och förbereder Actiste för marknaden

Brighter förbereder Actiste-plattformen för marknaden

Brighter renodlar och förbereder Actiste för marknaden

18 januari, 2022

Medicinteknikutvecklaren Brighter fortsätter att renodla sin verksamhet i syfte att framöver kunna lägga fullt fokus på att slå sig in på marknaden för diabetesbehandling. Med Actiste-plattformen vill man erbjuda sjukvård och patienter ett smidigt verktyg för behandling och uppföljning av diabetes. Bolaget genomför nu en företrädesmission av units på initialt 117 Mkr för att driva vidare utvecklingen och hålla uppe tempot i kommersialiseringsarbetet där en lansering i Qatar väntar under början av 2022.

Kistabaserade Brighter kan se tillbaka på ett händelserikt och transformativt 2021 och när det nya året nu tagit vid står bolaget redo med en ny strategi som bland annat innebär renodling av verksamheten och en effektiviserad organisation. Aktieinnehaven i Blodtrycksdoktorn samt det tidigare dotterbolaget Camanio har avyttrats och det pågår för närvarande diskussioner om försäljning av hela eller delar av Nectarine Health. Renodlingen görs för att fullt ut kunna fokusera på Actiste Diabetes Management System (ADMS), som bolaget hoppas ska kunna bli en viktig del i framtidens behandling av diabetes.

Sund livsstil första linjens behandling

Diabetes är ett stort hälsoproblem världen över där cirka 540 miljoner människor lever med sjukdomen varje dag. Utöver den stora påverkan som sjukdomen har på livskvaliteten hos individer innebär det även enorma kostnader för samhället – uppskattade till cirka 760 miljarder USD 2019.

Behandling av diabetes förknippas ofta med medicinering. Det man ska komma ihåg är dock att diabetes är en livsstilssjukdom och att den mest effektiva behandlingen för många är ett sunt leverne med träning och bra kosthållning. Om den drabbade inte förändrar sitt levnadssätt med god kost och regelbunden träning riskerar det att leda till hjärtinfarkt, stroke eller andra vaskulära sjukdomar, och det är behandling av dessa som står för de stora kostnaderna för den globala sjukvården.

Digitalt verktyg som ger stöd och effektiviserar

Och det är just denna del av diabetesbehandlingen som Brighter riktar sin digitala Actiste-plattform mot. I dag ställs mycket höga krav på varje diabetespatient att själv följa upp sin sjukdom genom att mäta, tolka och reglera sitt blodsocker. Ett stort problem med upplägget är att patienten av olika skäl  inte klarar av detta och en studie pekar på att minst 45 procent misslyckas med att sköta sin behandling korrekt.

Actiste är en lösning som kombinerar blodprovstagare, blodsockermätare och insulinpenna i en uppkopplad smart enhet för daglig diabetesvård. Uppföljningen blir enligt bolaget på så sätt enklare för både patient och för sjukvården som på distans kan följa utvecklingen. Patienten får bättre kontroll samtidigt som sjukvården på sitt håll kan göra bättre uppföljningar och fokusera sin tid och energi på de patienter som är i störst behov av hjälp.

Lanserar Actiste i Qatar

Brighter är just nu i full gång med kommersialiseringsarbetet, där man bland annat fått CE-godkännande för Actiste i Europa. Processen för den här typen av digitala medicintekniska verktyg är dock lång då det finns många lokala regler för bolaget att förhålla sig till, exempelvis gällande mobilanslutning, datasekretess, datalagring och dataroaming.

Längst har man kommit i Qatar, där alla godkännande erhållits och där bolaget är i full gång med kommersialiseringsprocessen och siktar på lansering under början av 2022.

I ett andra steg förbereder bolaget lansering på marknaderna i Förenade Arabemiraten och Indonesien. Att man valt att i ett inledande skede fokusera på marknader i Mellanöstern och Sydostasien har att göra med sjukdomens höga prevalens i dessa regioner, som enligt bolaget ligger på mellan 15 och 25 procent jämfört med det globala genomsnittet på cirka 8 procent.

Just nu håller man på att färdigställa affärsprocessen med den qatariska distributören Al Danah Medical Company för att göra produkten tillgängligt för kund och användare.

Genomför företrädesemission av units

Bolaget genomför just nu en företrädesemission av units som i ett första steg ska inbringa 117 Mkr i syfte att hålla tempot upp i kommersialiseringsarbetet. Emissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 100 Mkr motsvarande cirka 85 procent av erbjudandet. Likviden från emissionen och teckningsoptionerna är tänkt att användas enligt nedan:

  • Kommersialisering – cirka 50 procent
  • Utveckling och vidareutveckling av produkt- och SaaS-lösningar – cirka 27 procent
  • Återbetalning av krediter – 23 procent

 

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

VILLKOR Erbjudandet avser en så kallad företrädesemission av units där en unit innehåller två nyemitterade aktier, två teckningsoptioner av serie TO7 och en teckningsoption av serie TO8. Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att under perioden 1 juni – 15 juni 2022 teckna en ny aktie till en teckningskurs som uppgår till sjuttio procent av den volymvägda genomsnittskursen i bolagets aktie under perioden 16 maj 2022 – 30 maj 2022, dock lägst 0,05 kr och högst 0,38 kr per aktie. Varje teckningsoption av serie TO8 ger rätt att under perioden 22 maj – 2 juni 2023 teckna en ny aktie till en teckningskurs som uppgår till sjuttio procent av den volymvägda genomsnittskursen i bolagets aktie under perioden 4 maj 2023 – 17 maj 2023, dock lägst 0,05 kr och högst 0,45 kr per aktie.
EMISSIONSVOLYM 117 Mkr
TECKNINGSPERIOD 10 januari – 24 januari 2022
UTSPÄDNING Cirka 50 procent. Inklusive fullt utnyttjande teckningsoptioner uppgår utspädningen till totalt cirka 71 procent.

 

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Länk för att teckna via Nordnet

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev