Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 16 december

Nyhetssvepet torsdag 16 december

Nyhetssvepet fredag 12 juli

Nyhetssvepet torsdag 16 december

16 december, 2021
Läs BioStocks nyhetsbrev för v. 49 här.

 

Alligator Bioscience meddelar uppdatering av studie och presenterar tidiga resultat för ATOR-1017 som bekräftar data gällande biomarkörer, säkerhet och tolerabilitet. Läs mer.

CombiGene och Spark Therapeutics planerar att utöka det kliniska utvecklingsprogrammet till att omfatta såväl USA som Europa. Läs mer.

Medfield Diagnostics meddelar att kliniska data är på plats för verifiering av instrumentet MD100 Strokefinder. Läs mer.

Cereno Scientific erhåller ett första beviljat patent i den tredje patentfamiljen för CS1. Läs mer.

Corline Biomedicals samarbetspartner Kardium har inlett kliniska försök med CHS-belagda produkter i både Nordamerika och Europa. Läs mer. Kardium rapporterar också om första behandlade patienten i klinisk studie i Tjeckien. Läs mer.

Ascelia Pharma erhåller FDA-godkännande av IND-ansökan för klinisk studie med Oncoral. Läs mer.

2cureX meddelar att det första sjukhuset har anslutit sig till IGNITE, utvärderingsprogrammet av IndiTreatLäs mer.

BICO har ingått avtal om att förvärva Biosero, aktiva inom mjukvara för automatiserade arbetsflöden och uppkopplad laboratoriemiljö. Läs mer. Med anledning av detta bjuder BICO in till telefonkonferens idag. Läs mer.

SciBase erhåller en order om tio nya Nevisense system och elektroder motsvarande ett ordervärde på cirka 100 KUSD från Advanced Dermatology. Läs mer.

Zealand Pharma har rekryterat den sista patienten (last patient needed) som behövs för interrimsanalysen i fas III-studie med Glepaglutide. Läs mer.

ADDvise Group påkallar ändring av villkoren för bolagets säkerställda obligationslån genom skriftligt förfarande. Läs mer.

Gentian Diagnostics ger en uppdatering kring sitt SARS Cov-2 projekt. Läs mer. Bolaget kommer att presentera vid DNB Nordic Healthcare Conference. Läs mer.

EQL Pharma utser Anna Jönsson till ny Chief Financial Officer. Läs mer.

Polymer Factory uppdaterar kring varumärkesregeristering. Läs mer.

Coloplast informerar om insidertransaktioner. Läs mer.

GPX Medical publicerar investerarbrev. Läs mer.

Nyheter inkomna sedan igår lunch:

Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics meddelade gemensam publicering i den expertgranskade tidskriften Nature Communications. Läs mer.

Scandinavian Realheart har erhållit slutligt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer.

FDA beviljade Calliditas Therapeutics accelererat godkännande för behandling av patienter med primär IgA-nefrit med risk för snabb sjukdomsprogression. Läs mer.

Cereno Scientific meddelade om ett återköp av påkallade teckningsoptioner från European High Growth Opportunities Securitization Fund. Läs mer.

FDA har utfärdat en begäran om ytterligare information till Camurus amerikanska licenstagare Braeburn avseende deras uppdaterade ansökan om marknadsgodkännande (NDA) för Brixadi. Läs mer.

Targovax offentliggjorde emissionsutfall. Läs mer. Bolaget har också erhållit forskningsanslag från Norges forskningsråd på 9,8 miljoner NOK. Läs mer. Man informerade också om insidertransaktioner. Läs mer.

Ny forskningsartikel demonstrerar potentialen för “lab-on-chip” katalys med Attanas teknologi. Läs mer.

Guard Therapeutics har utsett Michael Reusch till Chief Medical Officer. Läs mer.

Sobi och Apellis Pharmaceuticals meddelade att Europeiska kommissionen godkänt Aspaveli. Läs mer.

WACKER och CordenPharma har slutit avtal för lipid nanopartikelformulering. Läs mer.

MSD meddelade att EU-kommissionen godkänner Vaxneuvance. Läs mer.

EMA har tilldelat CSL Behrings tranacogene dezaparvovec s.k. accelerated assessment. Läs mer.

Prekliniska data kring tasquinimod som presenterades vid ASH 2021 finns tillgängliga på Active Biotechs hemsida. Läs mer.

Förmiddagens vinnare: Calliditas Therapeutics 56,1%, Nicoccino Holding 23,5%, Redwood Pharma 14,1%, Euris 12,8%, Spago Nanomedical 8,9%

Förmiddagens förlorare: Camurus -15,8%, CS Medica -9,6%, Chordate Medical -6,8%, Aegirbio -6,5%, Asarina Pharma -6,3%

Index: OMXS30 2315 +0,97%, Hälsovård +0,43%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev