Home Nyheter DexTech tar nästa steg med OsteoDex

DexTech tar nästa steg med OsteoDex

DexTech satsar på ny indikation med OsteoDex

DexTech tar nästa steg med OsteoDex

13 december, 2021

Efter solida fas II-data för OsteoDex i metastaserad kastrationsresistent prostatacancer flyttar Uppsalabaserade DexTech fram positionerna. Bolaget genomför nu en företrädesemission om 58,2 Mkr för att finansiera en klinisk Proof-of-Concept-studie i en andra cancerindikation, nämligen multipelt myelom. Därmed öppnas dörren till ett behandlingsområde som är dubbelt så stort som det man hittills riktat projektet mot.

Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) är en långt framskriden form av prostatacancer där metastaserna fått fäste i skelettet. När sjukdomsförloppet gått så långt uppstår en ond cirkel där cancern samverkar med benceller för progression, samtidigt som skelettnedbrytningen stimuleras.

Förhindrar skelettets nedbrytning

Det är denna onda cirkel som bioteknikbolaget DexTech vill bryta med läkemedelskandidaten OsteoDex. Hittills har man fått lovande effektresultat i fas II och kandidaten har även visat sig ha en gynnsam säkerhetsprofil med få biverkningar, vilket är viktigt i sammanhanget med tanke på patienternas utsatta hälsostatus.

Dagens behandlingslandskap inom metastaserad prostatacancer består av en handfull läkemedel med olika verkningsmekanismer och biverkningsprofiler som har en viktig gemensam nämnare – med tiden utvecklar patienterna behandlingsresistens mot befintliga läkemedel. Det finns således ett fortsatt stort medicinskt behov av nya läkemedel för denna svårt sjuka patientgrupp.

Lovande resultat för OsteoDex

Att OsteoDex har potential att ta en plats på framtidens cancerbehandlingsmarknad finns det flera indikationer på. Den senaste kom förra året vid en tvåårsuppföljning på de patienter som ingick i bolagets fas IIb-studie som avslutades 2018.

Uppföljningen visade nämligen att överlevnaden i den patientgrupp som svarat på OsteoDex-behandlingen var så hög att man ännu inte uppnått någon medianöverlevnad. Majoriteten av patienterna i denna grupp var alltså fortfarande vid liv två år efter avslutad behandling, vilket är ovanligt goda resultat inom framskriden cancersjukdom. Vid resultatavläsningen låg överlevnaden för patientgruppen på 65 procent, jämfört med 28 procent för den patientgrupp som inte svarat på behandlingen.

Med dessa uppmuntrande överlevnadsdata i ryggen har bolaget under en tid arbetat för att hitta en tagare till projektet. Målet är att denna sedan ska ta OsteoDex till fas III-studier och vidare till marknadsregistrering inom mCRPC. DexTech uppger att man haft kontakt med en handfull större läkemedelsbolag som visat intresse för såväl OsteoDex som bolagets underliggande teknikplattform och processen fortfarande är i full gång.

Utökar projektet med ny indikation

Bolaget bedömer att projektet har stor potential och är inte beredda att släppa det till vilket pris som helst. Därför har man, parallellt med fortgående partneringdiskussioner, fortsatt genomföra studier med kandidaten. Bland annat har bolaget velat undersöka om det finns andra cancerpatienter, utöver de som lider av mCRPC, som potentiellt kan bli hjälpta av OsteoDex.

Här har DexTech under våren presenterat lovande prekliniska resultat i multipelt myelom, en form av blodcancer som utvecklas i benmärgen och som, i likhet med mCRPC, medför nedbrytning av skelettet.

Kandidaten ser hittills ut att vara mycket verksamt mot myelomceller och verkar till och med vara mer potent mot dem än mot prostatacancerceller. Resultaten gör att bolaget nu väljer att jobba vidare även med denna nya indikation för att stärka OsteoDex-projektet ytterligare.

Det är även värt att notera att man i och med detta öppnar dörren till ett behandlingsområde som är värt nästan dubbelt så mycket som marknaden för mCRPC. Enligt marknadsanalysbolaget Fortune Business Insights väntas marknaden för multipelt myelom uppgå till cirka 31 miljarder USD per år 2026.

Genomför företrädesemission

DexTech är i full färd med att planera en tvåårig klinisk Proof-of-Concept-studie som ska omfatta cirka 20 patienter. För att finansiera den genomför bolaget nu en till 80 procent garanterad företrädesemission på cirka 58,2 Mkr, där likviden från emissionen är tänkt att användas enligt nedan:

  • CRO-kostnader – cirka 53 procent
  • Produktionskostnader – cirka 15 procent
  • Sjukhus- och patientkostnader – cirka 13 procent
  • Löpande driftskostnader – cirka 11 procent
  • Batch-analyskostnader – cirka 5 procent
  • Transportkostnader – cirka 3 procent

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

VILLKOR För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt och tio teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier.
EMISSIONSVOLYM 58,2 Mkr
TECKNINGSPERIOD 8 – 22 december 2021
TECKNINGSKURS 13 kr
PRE MONEY-VÄRDERING Cirka 194 Mkr
UTSPÄDNING 23 procent

 

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Länk för att teckna via Avanza
Länk för att teckna via Nordnet

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev