Home Nyheter CLS frisläpper sterila engångsinstrument på den europeiska marknaden

CLS frisläpper sterila engångsinstrument på den europeiska marknaden

CLS frisläpper instrument

CLS frisläpper sterila engångsinstrument på den europeiska marknaden

2 december, 2021

Medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems, CLS, inledde veckan med goda nyheter. I april tvingades CLS återkalla sitt TRANBERG-sortiment av sterila engångsinstrument. Detta på grund av att man upptäckt brister i den process som användes av bolagets dåvarande steriliseringsleverantör. På måndagsmorgonen meddelade dock CLS att man nu återigen kan sälja dessa produkter på den europeiska marknaden, vilket innebär att man återigen har en aktiv försäljning av engångsprodukter på alla marknader där bolaget är verksamt. Bolaget kunde dessutom tillkännage att man tecknat avtal med två nya leverantörer av steriliseringstjänster.

Lundabaserade Clinical Laserthermia Systems (CLS) är verksamma inom området bildstyrd laserablation av mjukvävnad, t.ex. cancertumörer. När man behandlar cancertumörer med laserablation ökar lasern temperaturen på cancercellerna, vilket leder till att de förstörs. Laserablation styrs av antingen ultraljud eller magnetisk resonanstomografi (MRI).

Mer specifikt är CLS aktiva inom bildstyrd laserablationsterapi med hög precision och utvecklar och säljer TRANBERG Thermal Therapy System och utrustning för MR-termometri.

Sterila engångsinstrument återkallade i april

I april 2021 tvingades CLS dock dra tillbaka sitt sortiment av TRANBERG sterila engångsinstrument från alla marknader. Man tvingades till beslutet när det upptäcktes brister i den steriliseringsprocess som CLS dåvarande leverantör av steriliseringstjänster hade utarbetat. Som en följd av upptäckten förlorade leverantören sedermera sin certifiering. Sedan dess har CLS sökt efter nya leverantörer av steriliseringstjänster och arbetat för att återigen kunna frisläppa bolagets sterila engångsinstrument på marknaden.

Frisläppta för försäljning på samtliga marknader

Arbetet bar frukt redan i juli, när Health Canada godkände CLS uppdaterade steriliseringsdokumentation och bolagets nya leverantör av steriliseringstjänster, tyska Rose. Detta innebar att den kliniska studien i prostatacancer som CLS genomför tillsammans med Toronto General Hospital kunde återupptas. I mitten av november meddelade bolaget att man även nått målet på den amerikanska marknaden och att de sterila engångsinstrumenten återigen var tillgängliga för försäljning där. På måndagen följde den europeiska marknaden efter, då CLS anmälda organ TüV Süd gav sitt slutliga godkännande. Det innebär att hela sortimentet av TRANBERG sterila engångsinstrument nu finns tillgängligt på alla CLS marknader.

Vad som också är värt att notera är att CLS har tecknat avtal med totalt tre nya leverantörer av steriliseringstjänster. Utöver det tidigare aviserade avtalet med Rose har CLS även ingått samarbeten med Steril Verona och Sterigenics International.

CLS tillförordnade vd Dan Mogren kommenterade de positiva nyheterna i pressmeddelandet och underströk vikten av att ha slutit avtal med ytterligare leverantörer:

»I och med frisläppandet av våra sterila engångsprodukter på Europamarknaden, som sker efter att vi i förra veckan frisläppte våra produkter på marknaden i USA, har vi nu återupptagit bolagets försäljning på samtliga marknader där vi är aktiva. Vi har genom att ingå ytterligare leverantörsavtal även ökat vår leveranskapacitet och flexibilitet, vilket minskar risken för framtida avbrott.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev