Home Nyheter Cereno Scientific utökar patentskyddet för CS1

Cereno Scientific utökar patentskyddet för CS1

Cereno Scientific expands patent rights for CS1

Cereno Scientific utökar patentskyddet för CS1

20 december, 2021

Medan huvudprogrammet CS1 utvärderas i fas II arbetar Cereno Scientific för att säkra sin kommersiella positionering inför framtiden. Under hela 2021 har bioteknikbolaget utökat sin patentportfölj för CS1 så att de två första patentfamiljerna numera omfatta de flesta större globala marknader. Förra veckan meddelade Cereno dessutom att man nu erhållit sitt första patentgodkännande inom den tredje patentfamiljen för CS1.

Cereno Scientific fortsätter uppnå nya milstolpar på resa mot att ta CS1 till marknaden. Läkemedelskandidaten riktas mot ett brett spektrum av hjärt-kärlsjukdomar (CVD) och i år har bolaget, förutom att inleda en fas II-studie med patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH), fortsatt att stärka de immateriella rättigheterna (IR) kring CS1.

Första patentet i CS1s tredje patentfamilj beviljat

Under året har Cereno lyckats säkra patentskydd för CS1 genom sina två första patentfamiljer på de flesta större globala marknader, inklusive USA, Japan, Kanada, Australien, Ryssland och 15 europeiska länder. Förra veckan kunde bolaget dessutom meddela att man även erhållit IR-skydd för den tredje patentfamiljen relaterad till CS1 på den ryska marknaden. Patentet, med titeln Delayed release pharmaceutical formulations comprising valproic acid and uses thereof, är giltigt till och med 2037, med möjlighet till en förlängning på ytterligare fem år.

Cerenos vd Sten R. Sörensen var mycket nöjd med nyheten:

»Det är fantastiskt att se hur vårt kontinuerliga arbete för att säkra det immaterialrättsliga skyddet av vår portfölj bär frukt och stärker patentskyddet för CS1 ytterligare på den ryska marknaden.«

Jonas Faijerson Säljö, Chief Intellectual Property Officer på Cereno Scientific och ansvarig för bolagets IR-strategi, kommenterade också patentbeskedet:

»En heltäckande och stark patentportfölj är en nyckelfaktor för att kunna skydda de betydande investeringarna som utveckling och lansering av nya läkemedel fordrar. Det är därför med stor glädje vi utökar vårt omfattande patentskydd till den tredje patentfamiljen för CS1.«

Läs mer om Cerenos IR-strategi, inklusive en intervju med Jonas Faijerson Säljö här.

Ökat värde för bolaget

För läkemedels- och bioteknikbolag innebär en stärkt IR-portfölj ett bättre skydd av den teknologi (metod, förening, formulering etc.) som används vid utvecklingen av deras läkemedelsprodukter. Det, i sin tur, medför en starkare ställning på marknaden när produkten väl erhåller marknadsgodkännande. Expansionen av Cerenos patentportfölj för CS1, till att numera omfatta tre patentfamiljer, är alltså en betydande värdedrivare för bolaget.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev