Home Intervjuer BioStock Studio: Idogen uppdaterar kring företrädesemission och utvecklingsstatus

BioStock Studio: Idogen uppdaterar kring företrädesemission och utvecklingsstatus

YouTube video

BioStock Studio: Idogen uppdaterar kring företrädesemission och utvecklingsstatus

22 december, 2021

Idogens vd Anders Karlsson ger en uppdatering kring den nyligen kommunicerade företrädesemissionen och aktuell status i utvecklingsprojekten IDO 8 och IDO T som baseras på bolagets plattformsteknologi för tolerogen cellterapi. Senaste nytt är att bolaget har skickat in en ansökan om klinisk prövning för att starta en klinisk fas I/IIa-studie med IDO 8 på patienter med hemofili A under 2022. 

Se intervjun med Idogens vd Anders Karlsson nedan.

YouTube video

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev