Home Nyheter Vd ökar innehavet i Pila Pharma

Vd ökar innehavet i Pila Pharma

Första halvårets bästa

Vd ökar innehavet i Pila Pharma

18 november, 2021

När Malmöbaserade Pila Pharma togs upp till handel på Nasdaq First North Growth Market för knappt ett halvår sedan tog grundare och vd Dorte X. Gram sina första steg in på aktiemarknaden. Nu, några månader senare, ökar hon sitt innehav i bolaget.

I biotechbolaget Pila Pharma utvecklas läkemedelskandidaten XEN-D0501 som en ny behandling av typ 2-diabetes. Kandidaten riktar in sig på den så kallade chili-receptorn, närmare bestämt TRPV1-receptorn, vars upptäckt nu i december föräras med Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Receptorn spelar en avgörande roll vid kroppens signalering gällande smärta och inflammation.

Enligt Pila Pharmas grundare Dorte X. Gram har den dock en ännu bredare roll att spela, vilket hon backat upp med kliniska fas IIa-data som slår fast att receptorn även påverkar insulinutsöndring – vilket gör den till en naturlig parameter i diabetes.

Siktar på jättemarknad

Genom Pila Pharma spinner Gram vidare på sin upptäckt och hypotes. Lyckas bolaget nå målet att få fram en ny effektiv behandling av typ 2-diabetes öppnas dörren till en jättemarknad, som enligt marknadsanalysbolaget Fortune Business Insights väntas uppgå till hela 78 miljarder USD år 2026.

Med denna enorma marknadspotential i sikte satsar Gram nu privat kapital i samma korg och gör sitt första aktieköp som privatinvesterare.

Ökar sitt innehav i bolaget

Enligt ett meddelande från bolaget köpte hon under måndagen 31 570 aktier i Pila Pharma till en kurs på 6,50 kr. Det kan ställas i relation till den unitemission som genomfördes till 9 kr i samband med vårens listning av bolaget på Nasdaq First North Growth Market.

Måndagens köp gjordes via bolaget Gram Equity Invest, som ägs tillsammans med sonen Gustav Hanghøj Gram. Dorte X. Gram är sedan tidigare storägare i Pila Pharma, där hon via bolaget Xenia Pharma äger drygt 5 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 31,1 procent av bolaget. Efter den privata transaktionen uppgår Grams totala innehav i Pila Pharma – via bolag – till 5 031 580 aktier, motsvarande 31,25 procent av kapital och röster.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Gram för att få en kommentar till hennes senaste investering.

Dorte X. Gram, vd Pila Pharma
Dorte X. Gram, vd
Pila Pharma

Vad är det som gör att du väljer att köpa aktier i Pila Pharma, som du redan är storägare i?

– Privat har jag likvida medel att förvalta och jag letar som alla aktieinvesterare efter bra avkastning.

Varför ansåg du att det var en lämplig tidpunkt att utöka ditt innehav just nu? 

– Pila Pharma noterades på First North i somras på nivån 9 kr. I samband med noteringen gav vi även ut en teckningsoption som ger rätt att i maj 2022 köpa aktien för 10 kr. Sedan dess har aktiemarknaden levt sitt eget liv, trots att vi från bolaget inte kommunicerat något annat än att vi håller den tidplan som återges i prospektet.

– Jag vet att det inte är kutym att en vd kommenterar aktiekursen, men som huvudägare och privatperson ser jag helt enkelt ingen bättre placering än aktier i Pila Pharma just nu.

Hur ser du på ditt innehav framöver?

– Jag är långsiktig och har inte för avsikt att sälja några aktier i Pila Pharma under överskådlig tid. Som grundare och forskare är jag en del av det här bolaget och tänker lotsa det fram emot en lansering av ett nytt potent läkemedel mot typ 2-diabetes.

– Som jag har sagt vid ett antal tillfällen och som vi beskrev i vårt prospekt så förväntar vi oss en rejäl värdeökning under resans gång – främst drivet av bra fas IIb-data som vi hoppas kan ligga till grund för en licensaffär. Jag kommer personligen att ha tålamod med min investering och invänta de resultaten.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev