Home Intervjuer Lipums workshop med vetenskapligt råd gav klarhet inför klinisk fas

Lipums workshop med vetenskapligt råd gav klarhet inför klinisk fas

Lipums workshop med vetenskapligt råd gav klarhet inför klinisk fas

5 november, 2021

Nyligen arrangerade biofarmabolaget Lipum en workshop i Stockholm med bolagets vetenskapliga råd bestående av fem välrenommerade medlemmar. Under workshopen delade medlemmarna med sig av sina erfarenheter inom kroniska inflammatoriska sjukdomar och gav Lipum många lärdomar att tillämpa när man nu snart äntrar klinisk fas med SOL-116. BioStock kontaktade professor Rikard Holmdahl, medlem i Lipums vetenskapliga råd, för att ta del av hans synpunkter från workshopen. 

Umeåbaserade Lipum utvecklar en ny behandling för barnreumatism (juvenil idiopatisk artrit, JIA) och ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) samt andra kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat SOL-116 är en humaniserad antikropp som blockerar bile salt-stimulated lipase (BSSL), en tidigare förbisedd målmolekyl i immunförsvaret.

SOL-116 befinner sig nu i den sista toxikologi-och säkerhetsstudien inför en klinisk prövningsansökan (CTA). Det innebär att utsikterna att kunna inleda den första kliniska studien med SOL-116 under nästa år är lovande.

Workshop med fokus på kommande kliniska studier

En gång per år arrangerar Lipum en workshop med sitt vetenskapliga råd som består av professor Lennart Lundberg, professor Rikard Holmdahl, dr Björn Löwenadler, professor Solbritt Rantapää Dahlqvist och professor Anders Fasth. Årets tema för workshopen var de kommande kliniska prövningarna med SOL-116 mot bakgrund av de positiva prekliniska resultaten.

Vetenskapliga rådet fyller en viktig funktion

Det vetenskapliga rådet fungerar som ett viktigt rådgivande organ till bolagets forsknings-och utvecklingsverksamhet. I Lipums fall stärks bolagets kompetens inom bl.a. inflammation, immunologi, reumatologi och pediatrik tack vare de välmeriterade medlemmarna. Den årliga träffen med Lipums vetenskapliga råd är en värdefull möjlighet att lyfta medlemmarnas tankar och råd inför nästa steg i utvecklingen av SOL-116.

Rikard Holmdahl
Rikard Holmdahl

Intervju med Rikard Holmdahl

BioStock kontaktade professor Rikard Holmdahl för att få veta mer om Lipums vetenskapliga råd och workshopen som ägde rum i Stockholm under förra veckan. Holmdahl är för närvarande avdelningschef för forskning inom medicinsk inflammation på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) på Karolinska Institutet. Han är globalt erkänd inom sitt forskningsområde och har mottagit flera prestigefyllda utmärkelser.

Vilka av dina kunskaper och tidigare erfarenheter kommer till användning i Lipums vetenskapliga råd?

– Jag har lång erfarenhet av akademisk forskning men även utveckling inom mer tillämpade projekt. Min forskning är baserad på djurmodeller för autoimmuna sjukdomar. Djurmodeller och djurförsök är den vanligaste basen för både patent och prekliniska studier så de har ett avgörande värde för att utveckla ett läkemedel. Min expertis är inriktad på att förstå orsaken till autoimmuna sjukdomar och vi har länge intresserat oss framförallt för reumatoid artrit.

– Jag har även etablerat ett flertal framgångsrika bolag som grundare, exempelvis Redoxis och Arexis, men även under många år verkat som rådgivare till investerare, bland annat BankInvest i Danmark.

Vilken funktion fyller Lipums vetenskapliga råd?

– Den är viktigt eftersom Lipum behöver en bred vetenskaplig bas. Det är också väsentligt att ha ett forum för kritiska synpunkter som underlättar att rätt prioriteringar görs.

Vilka diskussioner uppstod under workshopen och vad fick ni ut av dessa diskussioner?

– Vi hade en intressant diskussion på flera punkter, till exempel ytterligare applikationer av Lipums produkt, men även hur Lipums produkt ska formuleras i den kommande mycket komplicerade processen att nå en första klinisk prövning. 

»Vi hade en intressant diskussion på flera punkter, till exempel ytterligare applikationer av Lipums produkt«

Slutligen, vilka styrkor ser du i Lipum som bolag?

– Lipums produkt är baserat på ett helt nytt unikt ”target”, dvs målprotein, vilket gör att potentialen om man lyckas är mycket hög och kommer att ge Lipum ett helt eget fält för lång tid framöver. Det kan även öppna för många fler applikationer än vad vi kanske hittills har föreställt oss.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev