Home Intervjuer BioInvent kommenterar kommande milstolpar

BioInvent kommenterar kommande milstolpar

BioInvent kommenterar kommande milstolpar

3 november, 2021

När läkemedelsbolaget BioInvent nyligen bjöd in investerare, media och analytiker till investerarträff i Stockholm, förmedlade vd Martin Welschof en tydlig bild av ett bolag med många järn i elden. Welschof svarade också på BioStocks frågor om vad som är att vänta för bolaget under de kommande månaderna.

BioInvent utvecklar first-in-class immunmodulerande antikroppar för behandling av cancer. Genom att identifiera nya verkningsmekanismer vill man ta fram läkemedel som förstärker, stimulerar eller aktiverar kroppens immunsystem i kampen mot cancersjukdomar på ett effektivare sätt än med tillgängliga terapier.

Bolagets antikroppar ska dels kunna användas i kombination med s.k. kontrollpunktshämmare – en av de behandlingar som används idag – och dels kunna ges som monoterapi för att aktivera anti-cancerimmunitet hos patienter som inte svarar på befintliga behandlingsalternativ.

Till dags dato har bolaget etablerat samarbeten med en rad internationella branschjättar som Pfizer, Bayer, Merck, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvents partneringstrategi går ut på att utlicensiera projekt till starka partners som har kapacitet att vidareutveckla och kommersialisera projekten. Nu är siktet tydligt inställt på att ingå fler samarbeten framöver.

»We have a proactive BD approach and explore potential collaboration of our tech platform as well as candidate based partnering (e.g. CASI Pharmaceuticals). However, given our strong financials we are very selective regarding the potential partner« – Martin Welschof, vd Bioinvent

Mångfacetterad verksamhet

Utöver sin läkemedelsforkning har BioInvent en egen GMP-klassad produktionsanläggning i Lund, som lever upp till myndigheternas krav på kvalitetssäkrad produktion. Här tar man både fram antikroppar till den egna läkemedelsutvecklingen samtidigt som man producerar material för externt bruk. Sedan 1988 har BioInvent Manufacturing agerat kontraktstillverkare för kliniska studier i Europa, USA, Japan och Australien.

Den egna projektportföljen omfattar i dagsläget en bred pipeline av prekliniska och kliniska program inom olika typer av cancer. Fyra projekt befinner sig i kliniska fas I/IIa-studier, med ett femte på väg in i klinisk utveckling. Några av projekten man utvecklar är BI-1206 i kombination med rituximab i Non-Hodgkins Lymfom, och i kombination med pembrolizumab som behandling av solida tumörer. Dessa är bolagets längst skridna program, tillsammans med BT-001 och BI-1808 som även de utvecklas som behandling mot solida tumörer.

Viktiga konkurrensfördelar

Förutsättningarna för den breda interna pipelinen har skapats med hjälp av två av BioInvents viktigaste konkurrensfördelar – det egenutvecklade och patenterade screeningverktyget F.I.R.S.T och antikroppsbiblioteket n-CoDeR, som består av mer än 30 miljarder naturligt förekommande humana antikroppsgener.

Det är med hjälp av dessa verktyg som man ska nå målen att förbättra effektiviteten hos kontrollpunktshämmare och aktivera anti-cancerimmunitet hos annars behandlingsresistenta patienter.

Vd guidar om kommande milstolpar

Martin Welschof, vd BioInvent
Martin Welschof, vd BioInvent. Klicka för att förstora bilden

Vid en träff med inbjudna investerare, branschanalytiker och representanter för media – däribland BioStock – gav vd Martin Welschof nyligen en allmän guidning om var bolaget står idag och vart man är på väg under den närmaste framtiden. BioStock ställde några kompletterande frågor för att få veta lite mer.

Looking at BioInvent’s financials, the company has a solid cash position. How do you plan to capitalize on this financial strength going forward?

– Our solid financials allows BioInvent to push ahead with a risk diversified portfolio approach and ensures multiple shots on goal plus a rich news flow for the years ahead.

Can you elaborate on your strategy when it comes to striking new partnerships and licensing deals?

– We have a proactive BD approach and explore potential collaboration of our tech platform as well as candidate based partnering (e.g. CASI Pharmaceuticals). However, given our strong financials we are very selective regarding the potential partner.

One important upcoming milestone for BioInvent is the CTA (Clinical Trial Application) for BI-1607. Can you give guidance on any other major milestones you expect to reach in the short term?

– The 1607 CTA filing is important to further strengthen our portfolio. Towards the end of this year we will have several update events focusing on 1206. Our current plan is to update on progress for BT-001 and BI-1808 during H1 and around mid-2022.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev