Home Nyheter Upptäckten bakom Pila Pharmas ledande princip får Nobelpris

Upptäckten bakom Pila Pharmas ledande princip får Nobelpris

Upptäckten bakom Pila Pharmas ledande princip får Nobelpris

Upptäckten bakom Pila Pharmas ledande princip får Nobelpris

8 oktober, 2021

2021 års Nobelpris i medicin går till David Julius och Ardem Patapoutian för deras upptäckter av kroppens receptorer för temperatur och beröring. Ett tydligt resultat av Nobelpristagarnas upptäckt finns hos Malmöbolaget Pila Pharma, som forskat vidare på TRPV1-receptorn i syfte att utveckla en behandling av typ 2-diabetes. BioStock kontaktade bolagets vd Dorte X. Gram för att få hennes syn på att upptäckterna nu belönas med ett Nobelpris.

Att känna värme, kyla och beröring är en förutsättning för att uppleva och tolka världen omkring oss och förmågan är direkt avgörande för om vi överlever eller inte. Exakt hur dessa sinnesuttryck översätts till signaler som hjärnan kan tolka har länge varit okänt, men tack vare de amerikanska forskarna David Julius och Ardem Patapoutian har vi i dag en viss förståelse för hur det går till.

Fick svar med hjälp av chillipeppar

Genom användning av kapsaicin, som är det kemiska ämne i chilipeppar som framkallar känslan av hetta, kunde TRPV1-receptorn upptäckas i slutet av 1990-talet. Upptäckten innebar ett stort genombrott och ledde i sin tur till att fler receptorer i kroppen kunde identifieras och fler bitar i känslopusslet kunde läggas. Några år senare har vi nu en förståelse för hur olika temperatur och mekaniska stimuli omvandlas till signaler som gör att vi kan uppfatta och anpassa oss till vår omvärld. För detta arbete föräras David Julius och Ardem Patapoutian med 2021 års Nobelpris i fysiologi eller medicin.

Tar ett nytt grepp om TRPV1

Sedan de initiala upptäckterna har forskare runt om i världen fortsatt att arbeta för att ytterligare förstå receptorernas funktion och ta reda på om de kan användas vid behandling av olika sjukdomstillstånd. En av dem är Dorte X. Gram, som är grundare och vd för det Malmöbaserade utvecklingsbolaget Pila Pharma.

I första hand har forskningen tidigare undersökt om det finns möjlighet att via TRPV1 utveckla en ny form av smärtstillande medel, som skulle kunna vara ett alternativ till ibuprofen, paracetamol och opioider vid kronisk smärta. Gram menar att TRPV1 även kan ha en roll att spela i typ 2-diabetes, en tes som validerats av andra läkemedelsutvecklare som visat att TRPV1-hämmare påverkar såväl insulinutsöndring som insulinkänslighet.

Förbereder för fas II

För att få ytterligare bekräftelse på tesen förbereder Pila Pharma nu en fas II-studie med den TRPV1-hämmande läkemedelskandidaten XEN-D0501. Målet med XEN-D0501 är att hjälpa kroppen att reglera insulinnivån och på så sätt ge patienter med typ 2-diabetes en bättre glukostolerans. Läs mer om de senaste nyheterna i utvecklingen här.

BioStock har kontaktat Gram för att höra hur hon ser på att de upptäckter som ligger till grund för Pila Pharmas utveckling nu uppmärksammats med ett Nobelpris.

Din egen forskning har ju kretsat mycket kring TRPV1. Hur känns det att upptäckten bakom er ledande princip nu belönas med Nobelpriset?

– Det här är ju helt fantastiskt. När jag först läste rubriken trodde jag inte att det var Julius som fått priset, men sen när jag sedan läste närmre och förstod att det bland annat var upptäckterna kring TRPV1 som fått pris blev jag överlycklig.

– Det var Julius grupp som tog fram den knockoutmodell för att visa effekten av specifikt TRPV1 i smärta och temperatur. Det finns många möjligheter att reglera sensoriska nerver, men TRPV1 tros vara ’the gatekeeper’ – har du koll på den har du koll på nerven. Detta visste man först när Julius hade data från sin knockoutmodell.

– Jag har hänvisat mycket till Julius arbete under mina egna studier på TRPV1 och har även använt de knockoutmöss som han skapade i min forskning. Hade Julius inte gjort sina upptäckter så hade jag inte kunnat göra det jag gör i dag. Samtidigt tror jag att TRPV1 spelar en större roll än bara smärta och värme och ser det som ett av mina mål att bygga vidare på hans upptäckter och se till att de kan leda till något som kan göra livet bättre för människor.

Vad kan detta ha för påverkan på ert projekt?

– Efter Julius upptäckter är det många stora bolag som jobbat med olika TRPV1-antagonister. Här var Amgen långt framme med en kandidat som dock visade sig vara svårlöslig och förenad med svåra biverkningar. När de publicerade sina resultat gick TRPV1 i fältet från att vara ”hot till att vara ”not”.

– Vi är rätt unika i att vi har fått fram en substans som dels verkar funka, men som också visat sig vara säker. Vi är också de enda som utforskar den roll som TRPV1 kan ha i diabetes. I och med att upptäckterna uppmärksammas i Nobelsammanhang så får ju vår target en tydlig validering och jag räknar på sikt med att TRPV1 kan gå från ”not” till ”hot” igen. Det skulle göra det lättare för bolaget att få en högre acceptans för den target som vi verkar inom.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev