Home Nyheter Positiva resultat för RhoVac vid treårsuppföljning av fas I/II-studie

Positiva resultat för RhoVac vid treårsuppföljning av fas I/II-studie

Positiva resultat för RhoVac vid treårsuppföljning av fas I/II-studie

6 oktober, 2021

Resultaten talar sitt tydliga språk när RhoVac presenterar sin uppföljning av den fas I/II-studie som genomfördes för tre år sedan vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Inga metastaser, ingen indikation på behov av ytterligare behandling för att behålla immuniteten och ingen indikation på väsentlig utveckling av PSA hos behandlade patienter. Strålande nyheter för bolaget, säger vd Anders Månsson när BioStock kontaktar honom.

Lundabaserade RhoVac utvecklar sin läkemedelskandidat RV001 för behandling av prostatacancer. Just nu genomförs fas IIb-studien BRaVac som syftar till att utvärdera i vilken utsträckning behandling med RV001 kan förhindra eller begränsa utveckling av metastaserad prostatacancercancer efter operation eller strålning. Bolaget kunde nyligen meddela att studien är fullrekryterad och att man förväntar sig resultat senast under första halvan av nästa år.

Positiva data från långtidsuppföljning

År 2018 avslutades bolagets fas I/II-studie, som utfördes vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Bolaget har i en tidigare uppföljning fått goda indikationer gällande RV001s långsiktiga effekt. Resultaten uppmärksammades i den vetenskapliga tidskriften Journal for ImmunoTherapy of Cancer och visade bland annat att läkemedelskandidaten var säker och vältolererad samt att ett långvarigt immunsvar genererades hos en stor majoritet av patienterna.

Starka resultat från treårsuppföljningen

Under våren och sommaren har RhoVac genomfört ytterligare en uppföljning med 19 av de 21 patienter som deltog, tre år efter slutförd behandling. Av de 19 patienterna har ingen utvecklat några metastaser. Ingen av dem har heller genomfört ytterligare behandling och ingen väsentlig utveckling av PSA har heller registrerats hos någon av dem. Hos de allra flesta (16 av 19) gick deras PSA inte ens att detektera (< 0.1 ng/ml). Dessutom, hos de patienter som hade mätbara PSA-värden sågs en längre PSA-dubbleringstid än vad de hade när de ingick i den ursprungliga studien, vilket indikerar en långsammare sjukdomsutveckling.

I 15 av patienterna har även det RhoC-specifika immunsvaret utvärderats, och man kunde då se att endast en av de patienter som hade ett RhoC-specifikt immunsvar vid 1-årsuppföljningen inte längre hade kvar det vid 3-årsuppföljningen. Detta var bättre än väntat eftersom det är känt faktum att vaccinationer, och även cancervaccinationer, kan behöva förnyas för att immuniteten ska bibehållas långsiktigt.

I en kommentar till resultaten säger huvudutredaren professor Klaus Brasso på Rigshospitalet så här:

»These results may well indicate that the vaccine could cause a delayed progression, and that postponement of other therapy would be possible. This hypothesis is being tested for confirmation in the ongoing phase IIb study, BRaVac, which is expected to yield results in the first half of next year.«

Vd kommenterar

Anders Månsson, vd RhoVac
Anders Månsson, vd RhoVac

BioStock har kontaktat RhoVacs vd Anders Månsson för att få veta mer om vad resultaten innebär för projektet.

Först och främst, hur ser du på resultaten och dess betydelse för projektet?

– Vi är mycket nöjda. Det är så klart svårt att dra långtgående slutsatser att RV001 skulle ge en bättre PSA-utveckling än ingen behandling, eftersom fas I/II-studien inte var placebokontrollerad. Men vi kan i alla fall konstatera en brist på framskriden cancer som ser mycket bra ut. Vi ser förlängda PDA-dubbleringstider hos patienter med överhuvudtaget mätbart PSA, och när det gäller den bibehållna immuniteten mot RhoC efter 3 år, är resultaten bättre än väntat.

Era viktigaste resultat ligger så klart framför er, med avläsning av BRaVac, men hur tungt väger det för projektet att ni nu får så positiva indikationer gällande de långsiktiga effekterna av RV001?

– Vad potentiella tagare efterfrågar är så klart ett så stort och så statistiskt robust datamaterial som möjligt, vilket vi kommer att få från fas IIb-studien, BRaVac, men också uppföljning av patienter över en längre tid, vilket vi får från denna studie. Sammantaget bedömer vi det som oerhört starkt att ha båda.

Era tidigare resultat har ju uppmärksammats i forskningsvärlden. I vilket forum kommer er senaste nyhet att presenteras?
– Givet de positiva resultaten av 3-årsuppföjningen kommer vi att göra ytterligare analyser och räknar med att skicka in resultaten för publikation i en vetenskaplig tidskrift nästa år.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev