Home Nyheter WntResearch fokuserar på rekrytering av patienter och ny vd

WntResearch fokuserar på rekrytering av patienter och ny vd

Rekrytering i fokus för WntResearch
Rekrytering i fokus för WntResearch

WntResearch fokuserar på rekrytering av patienter och ny vd

9 september, 2021

Cancerterapibolaget WntResearch lade ett händelserikt första halvår bakom sig när man rapporterade av det andra kvartalet 2021. Med färskt kapital och en NeoFox-studie åter i full gång kommer fokus under hösten ligga på fortsatt rekrytering för att nå målet om en interimanalys i slutet av 2022. Rekrytering står även på agendan för bolagets styrelse, då nuvarande tillförordnade vd Anders Rabbe valt att gå vidare mot nya utmaningar.

WntResearch LogoWntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 utvecklas i syfte att förhindra metastasering av cancertumörer, där man i ett första skede riktar in sig på behandling av tjocktarmscancer. Kandidaten har i tidigare prekliniska studier visats ha en god förmåga att motverka tumörbildning och just nu genomförs fas II-studien NeoFox för att få en klinisk bekräftelse på resultaten.

Stärkt kassa under våren

Resultatet för det andra kvartalet landade på -8,5 Mkr vilket kan jämföras med samma period föregående år då förlusten landade på -4,1 Mkr. Vid periodens utgång uppgick kassan till cirka 65 Mkr, stärkt av vårens genomförda företrädesemission.

“Med nödvändig finansiering för att driva bolagets kärnverksamhet fram till sommaren 2023 säkrad är fokus nu framåt, närmast mot en interimanalys och på sikt att i framtiden potentiellt hjälpa hundratusentals patienter till en förbättrad cancerbehandling.” – Anders Rabbe, tf vd WntResearch.

Full aktivitet i NeoFox

Under det första halvåret kunde man efter en förbättrad pandemisituation återgå till full aktivitet i studien, vilket bland annat inneburit att man lyckats lägga ytterligare 23 patienter till gruppen som testar läkemedelskandidaten. För närvarande har man rekryterat 80 av totalt 120 patienter till studien och det är just rekryteringen som kommer att ligga i fokus för WntResearch under hösten. I rapporten för det andra kvartalet gör bolaget bedömningen att rekryteringstakten kommer att öka under hösten och den tidigare bedömningen om att kunna göra en interimsanalys av resultatet vid utgången av 2022 ligger fast.

WntResearch arbetar på flera fronter

WntResearch har under sommaren genomfört det första steget av två för att framställa studieläkemedel till genomförandet av NeoFox och man kommer under hösten att genomföra det sista steget i den processen. Bolaget jobbar även aktivt med att utveckla en mer kostnadseffektiv tillverkningsmetod för Foxy-5 och målsättningen är att det arbetet även kan bidra till en förlängning och breddning av patentportföljen. För närvarande ligger två patentansökningar för handläggning där den första avser ovan nämnda tillverkningsmetod och där den andra avser användandet av Foxy-5 tillsammans med så kallade kontrollpunkthämmare.

WntResearch utvärderar även alternativa dosfrekvenser av Foxy-5 och har arbetar för att ytterligare utvärdera den kliniska och kommersiella potentialen för läkemedelskandidaten.

Rekrytering av ny vd

Under hösten drar bolaget även igång processen för att rekrytera en ny vd. Nuvarande tillförordnade vd:n Anders Rabbe anlitades för lite knappt ett år sedan med det specifika uppdraget att hjälpa bolaget genom de utmaningar som covid 19-pandemin fört med sig. Rabbe har fått ett annat vd-uppdrag och kommer att avsluta sin tjänst på WntResearch senast under mitten av februari 2022.

BioStock kontaktade den avgående vd:n för att höra hur han ser på sin tid i bolaget.

Anders Rabbe, tf vd WntResearch
Anders Rabbe, tf vd WntResearch

Anders, hur skulle du beskriva din tid på WntResearch, i en för världen ganska speciell period?

– Det har varit mycket spännande och utmanande att driva WntResearch under det gångna året där jag kunnat bidra mycket genom mina tidigare erfarenheter.

Hur ser du på bolagets framtida utveckling mot ett eventuellt marknadsgodkännande?

– Jag ser mycket goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av Foxy-5 mot ett marknadsgodkännande.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev