Home Nyheter Sprint Bioscience börjar marknadsföra DISA-programmet

Sprint Bioscience börjar marknadsföra DISA-programmet

Martin Andersson, forskningschef Sprint Bioscience

Sprint Bioscience börjar marknadsföra DISA-programmet

29 september, 2021

De prekliniska utvecklingsexperterna på Sprint Bioscience inledde årets andra halva med att skriva på bolagets hittills största licensavtal, gällande läkemedelskandidaten Vps34. Nu inleds marknadsbearbetningen för nästa projekt i utvecklingskön, DISA. BioStock talade med bolagets forskningschef Martin Andersson, för att få veta mer om projektet.

Det Huddingebaserade forskningsbolaget Sprint Bioscience fokuserar på framtagningen av prekliniska läkemedelsprojekt inom framför allt cancerbehandling. Där många andra läkemedelsutvecklare har som strategi att nå licensavtal med en större partner under den kliniska utvecklingsfasen har Sprint Bioscience som strategi att få till licensavtal i sina projekt långt tidigare än så.

Hittills har man fått till tre utlicensieringar som tillsammans har ett totalt potentiellt värde på cirka 747 MUSD plus royalties. Under måndagen tillkännagav bolaget man nu påbörjar marknadsföringen av nästa projekt i utvecklingsportföljen, cancerläkemedelsprogrammet DISA.

Underlättar identifieringen av cancerceller

DISA riktar in sig på målproteinet TREX1, som har som uppgift att bryta ner DNA-fragment som felaktigt hamnat utanför cellkärnan, vilket händer oftare i cancerceller än i vanliga celler. Dessa DNA-fragment kan aktivera immunsystemet, vilket cancercellerna vill undvika och därför städar undan dem så snabbt som möjligt. Syftet med DISA-programmet är att hämma TREX1-proteinet för att göra det lättare för immunsystemet att lokalisera cancerceller och börja bekämpa dem.

Tidigare studier har visat att det finns en tydlig koppling mellan förhöjda nivåer av TREX1 och en sämre överlevnad hos patienter som lider av bland annat bröstcancer, äggstockscancer och bukspottkörtelcancer.

Inleder marknadsföringen under BioEurope

Detta är cancerformer som tilldrar sig stort intresse från de större läkemedelsbolagen och planen är att inleda marknadsföring och samtal med potentiella partners gällande DISA i samband med BioEurope-konferensen som hålls i slutet av oktober. BioStock kontaktade Martin Andersson, forskningschef på Sprint Bioscience, för att få veta mer om projektet.

Att använda immunförsvaret vid behandling ett hett område inom cancer. Hur ser du på DISA-projektets möjligheter att ta en plats i det behandlingslandskap som nu växer fram?

– Det står alltmer klart att olika tumörformer använder sig av skilda mekanismer för att undkomma attack av immunsystemet. Det kommer behövas ett stort antal läkemedel för att adressera dessa mekanismer och där kommer DISA-projektet att kunna vara en pusselbit som kan bli en viktig beståndsdel i framtida terapier.

Vad skiljer DISA från andra projekt som syftar till att underlätta identifiering av cancerceller?

– DISA-projektet särskiljer sig genom att det inte finns några läkemedel idag som blockerar aktiviteten av TREX1-proteinet eller andra relaterade proteiner. Detta gör att vi räknar med att kunna behandla andra cancertyper där just TREX1-proteinet är drivande i cancercellernas förmåga att undkomma immunsystemet. Dessutom är majoriteten av andra läkemedelskandidater inom immunonkologi biologiska läkemedel som måste ges som en injektion. Målet i DISA programmet är att ta fram ett läkemedel som kan tas som en tablett, vilket kommer underlätta väsentligt.

Planen är att inleda diskussioner med potentiella partners på BioEurope i oktober. Hur uppfattar ni det generella intresset för partneringdiskussioner just nu? 

– Vi ser ett ökande intresse från potentiella partners generellt, en allt större del av deras framtida produktportföljer beräknas komma från program som de har inlicensierat. Sedan blir vi ju en alltmer intressant partner när vi licensierar ut fler projekt. Det visar att vi är en spelare att räkna med och att de program som vi tar fram klarar av externa granskningar, vilket validerar kvaliteten i våra program och oss som en bra partner i licensaffärer.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev