Home Nyheter Redsense Medical ser ljust på framtiden

Redsense Medical ser ljust på framtiden

Redsense Medical ser ljust på framtiden

3 september, 2021

Halmstadsbaserade Redsense Medical, som utvecklat ett alarmsystem för blodläckage för användning vid dialys, presenterade nyligen sin Q2-rapport. Trots en intäktsminskning på nästan 80 procent under första och andra kvartalet i år jämfört med motsvarande siffror förra året, har en rad händelser ägt rum som tyder på en vändning av den negativa trenden och väckt förhoppningar om en positiv utveckling framöver. 

Den viktigaste marknaden för Redsense Medicals blodläckagealarmsystem är USA och här har bolaget observerat tydliga tecken på att utvecklingen håller på att vända efter den kraftiga inbromsningen som skedde under pandemin. Bolagets mål är nu att återgå till den expansiva tillväxt som ägde rum innan coronapandemin.

Fokus ligger fortfarande på USA, men Europa, Asien och Oceanien bedöms också vara intressanta marknader framöver. Sammantaget målar bolaget upp en positiv bild för framtiden baserat på en rad positiva händelser under det första halvåret 2021.

Avknoppning av Odinwell

Bolagets sårvårdsverksamhet, dotterbolaget Odinwell, knoppades framgångsrikt av under andra kvartalet och är nu noterat på Spotlight Stock Market sedan början av sommaren. Avknoppningen gör att resten av Redsense Medical kommer att få ett tydligare fokus och struktur.

Framgång på nya marknader

Förutom USA finns även en god potential i Australien och Nya Zeeland. I dessa länder är andelen patienter som gör hemdialys högre än i de flesta andra länder.

Myndigheten Therapeutic Goods Administration gav nyligen marknadsgodkännande för bolagets blodläckagealarm på dessa marknader. Dessutom har Redsense Medical tecknat ett avtal med Regional Care Health Group i Australien där distributören kommer att inleda produktdemonstrationer för behandling av hemdialyspatienter i regionen.

Ytterligare ett nytt distributörsavtal tecknades i augusti med Ontariobaserade CardioMed supplies avseende Kanada och Bermuda, med en total marknad om cirka 25 000 dialyspatienter.

Redsense Clamp närmar sig marknaden

Redsense Medicals har även utvecklat produkten Redsense Clamp som är ett tillbehör som ger blodförlustalarmet möjlighet att automatiskt stoppa dialysmaskinens blodpump vid blodläckage. Kliniska försök med denna nya produkt planeras nu i Toronto, Berlin och Sverige samt i Australien som anses vara en strategisk marknad även för en framtida lansering av Redsense Clamp.

Patrik Byhmer, vd Redsense Medical

Vd kommenterar

Grundat på den senaste tidens händelseutveckling och återhämtning i USA är bolagets mål att fånga upp den starka tillväxtutveckling som ägde rum innan marknaderna frös för ett år sedan. BioStock fick tillfälle att ställa några frågor till bolagets vd Patrik Byhmer.

USA är er viktigaste marknad, hur ser utvecklingen ut just nu där?

– Vi ser början av en återhämtning/upprampning mot, initialt, de nivåer vi var på innan pandemin.

Kan du kort beskriva hur du ser på potentialen för tillväxt på era nya marknader?

– Kanada och Australien är etablerade hemhemodialys (HHD)-marknader och med vår nya produkt gör vi något som läkarna länge velat ha, det vill säga att vi inte bara larmar med ljud och ljus utan även pausar behandlingen vid larm.

Redsense Clamp är ett nytt tillskott i er produktportfölj och kliniska försök planeras med denna. Hur ser du på den framtida marknaden för den produkten?

– Initialt är det Kanada och Australien. I nästa steg ser vi marknader i Asien kanske främst Hong Kong och Taiwan. Men all HHD har behov av denna produkt som inte bara ger ljus- och ljudlarm utan också stannar behandlingen så att inte blodet fortsätter att pumpas ut ur dialysmaskinen. 

Ni har nyligen publicerat er första hållbarhetsrapport. Kan du kort beskriva ert arbete med hållbarhet och vilken roll det har i bolagets arbete?

– En hållbar utveckling är viktig och vi har sedan vi startade bolaget jobbat kontinuerligt med att ta fram en hållbar produkt. Rapporten var första gången vi presenterade det arbetet separat.

Avslutningsvis, vad ser du mest fram emot under hösten?

– Utvecklingen i USA, där vi ser att hemdialys börjar komma igång igen, tillsammans med introduktionen av vår nya produkt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev