Home Intervjuer Lipums medgrundare Olle Hernell tilldelas Macy György-priset 

Lipums medgrundare Olle Hernell tilldelas Macy György-priset 

Lipums medgrundare Olle Hernell tilldelas Macy György-priset 

1 september, 2021

Professor emeritus Olle Hernell, medgrundare och styrelseledamot i Lipum, har hedrats med The International Society for Research in Human Milk and Lactations (ISRHML) Macy György-pris 2021 för sina studier inom bröstmjölk och amning. BioStock tog kontakt med honom för att få veta mer om forskningen och hans framtidsförhoppningar för Lipums läkemedelskandidat SOL-116, som utvecklas för behandling av en rad olika inflammatoriska sjukdomar så som barnreumatism, ledgångsreumatism och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Umeåbaserade Lipum är ett biofarmaceutiskt bolag som är specialiserat på utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har tagit fram läkemedelskandidaten SOL-116, en humaniserad antikropp som blockerar gallsaltstimulerat lipas (BSSL) vilket är en tidigare förbisedd målmolekyl i immunförsvaret.

Professor emeritus Olle Hernell, docent Susanne Lindquist och professor Lennart Lundberg grundade Lipum år 2010 baserat på upptäckten av BSSL. Nu har Olle Hernell fått Macy György-priset 2021 för ”enastående vetenskapligt bidrag vid studier av bröstmjölk och amning”. Priset delades ut under International Society for Research in Human Milk and Lactations vetenskapliga kongress som hålls vart annat år och arrangerades den 16-20 augusti 2021. I ett pressmeddelande gratuleras Olle Hernell av Lipums vd Einar Pontén:

»Lipums höga vetenskapliga nivå är en styrka vid vår utveckling och vi gratulerar professor Hernell för erkännandet av hans framstående forskning«

Hernells mångåriga forskning  

Olle Hernell är professor emeritus i pediatrik och tidigare chef för enheten för pediatrik vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet. I nästan 50 år har Hernell studerat bröstmjölk och dess betydelse för näringsupptaget hos nyfödda spädbarn med ett särskilt fokus på det fettspjälkande enzymet BSSL. Hernell och hans forskningsgrupp upptäckte BSSL i bröstmjölk och senare även att molekylen spelar en viktig roll vid inflammationer. Detta ledde till Lipums grundande och utvecklingen av antikroppen SOL-116 som blockerar BSSLs proinflammatoriska funktion och därmed hämmar inflammationen.

Olle Hernell har publicerat nästan 300 vetenskapliga artiklar och är internationellt erkänd för sin forskning inom barnnutrition, särskilt bröstmjölk och amning. Hans vetenskapliga upptäckter har nu hedrats med Macy György-priset, ett ärofullt pris inom området.

Macy György-priset

Macy György-priset har sedan 1995 delats ut vartannat år för att hedra forskare som har gjort stora vetenskapliga upptäckter vid studier av bröstmjölk och amning. Priset är uppkallat efter Icie Gertrude Macy och Paul György, två framstående forskare och pionjärer när det gäller forskning inom human bröstmjölk och amning.

Pristagaren väljs ut av en kommitté inom The International Society for Research in Human Milk and Lactation (ISRHML) och i år valdes Olle Hernell som mottagare.

Intervju med professor Olle Hernell

BioStock kontaktade Olle Hernell för att få veta mer om forskningen som gjorde att han tilldelades priset, samt hans framtidsutsikter för Lipums läkemedelskandidat SOL-116 för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Först och främst, gratulerar till Macy György-priset! Kan du berätta lite om vad Macy György-priset är för något och hur det kändes att få ta emot ett sådant hedersamt pris?

– Det kändes väldigt smickrande att få Macy György-priset! Det bekräftar att det jag har åstadkommit i min forskning inom bröstmjölk och amning är av värde.

– Macy György-priset delas ut av en förening som heter The International Society for Research in Human Milk and Lactations (ISRHML). Föreningen grundades i början av 80-talet och den första internationella vetenskapliga kongressen arrangerades år 1984 i Winter park i Colorado. Detta var en månad efter att jag med min familj hade anlänt till Boston för ett år vid Harvard. Vi bilade till Winter Park och vid mötet fick jag stifta bekantskap med erkända forskare inom samma område. Sedan dess har jag varit medlem i ISRHML och också suttit med i styrelsen samt varit med och anordnat ett par kongresser.

– Jag känner starkt för ISRHML och därför känns det extra roligt att tilldelas Macy György-priset. Ett antal kandidater var föreslagna och efter granskning av kandidaterna valde kommittén ut mig som mottagare av priset vilket förstås är en stor ära. Jag har även fått många gratulationer från kollegor och andra i branschen vilket såklart är roligt.

Olle Hernell, professor i pediatrik och medgrundare av Lipum

Vill du berätta lite om dig själv och din professionella bakgrund?

– Jag är barnläkare och har varit professor i pediatrik men är numera professor emeritus. Jag var ansvarig för pediatrik vid Umeå Universitet i rätt många år. Numera ägnar jag mest tid åt Lipum där jag är styrelseledamot och Chief Medical Officer, men jag har även kvar en del forskningsprojekt tillsammans med mina kollegor vid Umeå Universitet. Dessutom sitter jag i ett antal advisory boards i olika bolag.

Vill du även berätta lite om dina vetenskapliga upptäckter som föranledde att du fick priset?

– Min forskning sträcker sig tillbaka till 1970-talets början då jag jobbade som tredje amanuens vid Institutionen för medicinsk kemi. Då fick jag i uppgift att renframställa det fettspjälkande enzymet lipoproteinlipas från bröstmjölk. I samband med detta upptäckte vi ett annat fettspjälkande enzym som vi senare kom att kalla gallsaltstimulerat lipas (Bile Salt-Stimulated Lipase, BSSL).

– Vi valde att undersöka om BSSL har en betydelse för fettspjälkningen i tunntarmen hos det ammande barnet och kunde visa att det är så. Senare upptäckte vi att BSSL även finns i blodet och då började Susanne Lindquist och jag att fundera på var BSSL i blodet egentligen kommer ifrån – genom upptag från tarmen eller utsöndring från något annat organ än bukspottskörteln och lakterande bröstkörtel? På så sätt upptäckte vi att BSSL kommer från granulocyter, en typ av vita blodkroppar, och det var då vi började ana att BSSL har en roll vid inflammation. Detta undersökte vi vidare i djurmodeller där vi bland annat använde oss utav knock-out möss, alltså möss som saknar genen för BSSL och olika mus-och råttmodeller för artrit (ledinflammation). Det visade sig att mössen som saknade BSSL var skyddade från att utveckla inflammation jämfört med vanliga möss, så kallade vildtypsmöss.

– Dessa upptäckter gjorde att vi kom in på ett för oss helt nytt forskningsspår och vi funderade på hur våra fynd skulle kunna appliceras i människa. Att slå ut genen för BSSL i människor var inget alternativ, men däremot fick vi snabbt idén att med en antikropp riktad mot BSSL kunna få samma effekt. Efter positiva resultat i våra djurmodeller insåg vi att en sådan antikropp skulle kunna fungera som läkemedel för behandling av patienter som lider av kronisk inflammation. Därmed var idén till Lipum född!

» Att slå ut genen för BSSL i människor var inget alternativ, men däremot fick vi snabbt idén att med en antikropp riktad mot BSSL kunna få samma effekt. Efter positiva resultat i våra djurmodeller insåg vi att en sådan antikropp skulle kunna fungera som läkemedel för behandling av patienter som lider av kronisk inflammation. «

– BSSL har en proinflammatorisk effekt och är därmed en del av kroppens eget försvar. När inflammationen inte kan stoppas av kroppen kallas det kronisk inflammation och det är detta som bland annat orsakar ledgångsreumatism och barnreumatism (Juvenil Idiopatisk Artrit, JIA). Lipums behandlingsstrategi går ut på att använda en antikropp med BSSL som målmolekyl för att dämpa inflammationen i dessa sjukdomar.

Trodde du någonsin att din forskning så småningom skulle leda till starten av ett läkemedelsbolag som nu börjar närma sig klinisk fas och som dessutom är marknadsnoterat?

– Jag tänkte från början aldrig att det skulle kunna bli ett läkemedelsbolag av vår forskning – jag har alltid drivits av att det framför allt är roligt att forska. Som forskare får man en idé och vill utforska detta vidare, men det är inte många som tror att det ska bli ett bolag i slutändan.

– Såklart är det jätteroligt att Lipum har kommit till! Vi har vuxit ganska fort sedan jag, Susanne och Lennart grundade bolaget. Lipum har fått in väldigt kompetenta personer i teamet som har större erfarenhet av att driva ett bolag än vad vi tre har. Nu är vi även börsnoterade vilket har gett oss extra kapital för utvecklingen av vår humaniserade antikropp SOL-116.

»Såklart är det jätteroligt att Lipum har kommit till! Vi har vuxit ganska fort sedan jag, Susanne och Lennart grundade bolaget.«

– En drivkraft under dessa år har varit det stora behovet av nya behandlingar mot ledgångsreumatism och barnreumatism samt andra kroniska inflammatoriska sjukdomar. Under mina år som läkare har jag träffat väldigt många patienter som måste leva med sina besvär då de inte hittat en behandling som funkar optimalt för dem. Att kunna hjälpa dessa patienter har verkligen drivit mig både i tidigare och i detta projekt, och eftersom jag är barnläkare är det inte konstigt att jag brinner extra för att ta fram en ny och effektiv behandling mot barnreumatism.

Hur ser er plan ut för utvecklingen av SOL-116 inom de närmaste åren?

– Målet är att starta kliniska prövningar med SOL-116 under 2022 och det ser ut som att vi kommer kunna hålla den tidsplanen. För tillfället pågår toxikologi-och säkerhetsstudier i djur för att säkerhetsställa att läkemedelskandidaten är säker. Nu ska vi även inleda tillverkningen av SOL-116 under GMP-standard för att kunna använda läkemedelskandidaten på människa.

»Målet är att starta kliniska prövningar med SOL-116 under 2022 och det ser ut som att vi kommer kunna hålla den tidsplanen. «

– Den första fas I-studien kommer inkludera friska individer för att säkerställa att behandlingen inte leder till några biverkningar. Därefter kommer vi genomföra kliniska prövningar på vuxna patienter med ledgångsreumatism för att utvärdera SOL-116s effekt. Förmodligen har vi kapacitet och resurser att genomföra studier med SOL-116 inom JIA. Inom detta område finns det dessutom en möjlighet att erhålla Orphan Drug Designation (ODD) som kan ge vissa fördelar under läkemedelsutvecklingen.

– Vi kommer först och främst rikta in oss på behandling av Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) hos barn och ledgångsreumatism (RA) hos vuxna i det kliniska programmet. Parallellt kommer vi prekliniskt utvärdera andra tänkbara indikationer. En del positiva resultat har vi redan så det arbetet fortsätter. Vår plan är att själva fullfölja läkemedelsutvecklingen inom JIA. När det gäller RA och utveckling inom andra indikationer är vi öppna för partnerskap med större läkemedelsbolag. 

Slutligen, vad är din bedömning när det gäller framtidspotentialen för Lipum och dess läkemedelskandidat? 

– Det är uppenbart att det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ för reumatism. I dagsläget är det ungefär 30 procent av patienterna med ledgångsreumatism som inte svarar på behandling med TNFα-hämmare, det vanligaste biologiska läkemedlet mot ledgångsreumatism. Sedan är det ytterligare ungefär en tredjedel av patienterna som måste avbryta behandlingen på grund av avtagande effekt eller biverkningar.

– Vår läkemedelskandidat SOL-116 är en humaniserad antikropp som riktas mot målproteinet BSSL för att dämpa inflammation. Detta är en helt ny målmolekyl och därmed annorlunda angreppssätt och det ser mycket hoppfullt ut att SOL-116 kan utvecklas till ett nytt biologiskt läkemedel mot kroniska inflammatoriska sjukdomar. På grund av SOL-116s verkningsmekanism har vi anledning att tro att SOL-116 kan ges i kombination med andra inflammationsdämpande läkemedel inklusive andra biologiska läkemedel. Sammanfattningsvis finns det stora möjligheter för Lipum och vår läkemedelskandidat SOL-116.

»Det ser mycket hoppfullt ut att SOL-116 kan utvecklas till ett nytt biologiskt läkemedel mot kroniska inflammatoriska sjukdomar.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev