Home Nyheter Bollen i rullning för Chordate Medical under andra kvartalet

Bollen i rullning för Chordate Medical under andra kvartalet

Bollen i rullning för Chordate Medical under andra kvartalet

1 september, 2021

I början av veckan publicerade Chordate Medical rapporten för perioden januari-juni 2021. Den mest framstående prestationen under perioden var CE-märkningen för K.O.S för behandling av kronisk migrän – över ett år tidigare än bolagets plan – vilket ledde till första kommersiella order på migränbehandlingssystemet. Medtech-bolaget har nu en spännande höst framför sig där man ska etablera sig på utvalda marknader. Dessutom har bolaget målet att inkludera de sista patienterna i den pågående migränstudien med K.O.S.

Chordate Medical har utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S), en nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Behandlingsmetoden är tekniskt sett densamma för båda indikationerna, dock krävs fler behandlingstillfällen för migrän och dessutom är marknaden för migränbehandling betydligt större än för rinit. 

Välkommet CE-märkningsbesked inom migrän

Under andra kvartalet erhöll Chordate Medical den efterlängtade CE-märkningen för K.O.S för behandling av migrän över ett år tidigare än planerat. Detta innebär att migränbehandlingen uppfyller kraven för säkerhet och klinisk effekt enligt direktiven för medicintekniska produkter. Därmed får K.O.S säljas inom EU, både som rinitbehandling och som migränbehandling.

De första K.O.S-installationerna för behandling av migrän såldes via Vedise Hospital i Italien, som har distribuerat Chordate Medicals rinitbehandling sedan 2019. I Sverige har de första migränpatienterna redan behandlats med K.O.S vid kliniker i Malmö och Solna.

I Israel fortgår arbetet med att etablera marknadstillstånd för migränbehandlingen baserat på CE-märkningen. Det är bolagets distributör LevPharm i Tel Aviv som ansvarar för registreringsarbetet och som kommer att sälja K.O.S i Israel när godkännandet väl är på plats.

Steg i rätt riktning mot målet om en exit

CE-märkningen var en viktig punkt att bocka av i Chordate Medicals strategi för att nå målet om en framgångsrik exit. Strategin går ut på att bygga upp bolagets värde genom en omfattande patentportfölj, vetenskapliga bevis från kliniska studier och bevis på försäljningsframgångar på utvalda marknader. Dessa tre grundpelare förväntas skapa gynnsamma förutsättningar inför en försäljning av bolaget till en större aktör.

Enligt vd Anders Weilandts uttalande i delårsrapporten arbetar bolaget med att visa tydlig marknadsposition på utvalda marknader snarare än stora genombrott:

» Efter den mycket viktiga CE-märkningen av migränbehandlingen som delgavs i maj i år så fortsätter vi nu att fullt ut realisera marknadsstrategin vi planerat för. För Chordate gäller det att ihärdigt i många små steg flytta fram våra positioner i de marknader vi bearbetar tillsammans med våra distributörer och marknadspartners – snarare än att sträva efter stora genombrott. «

Framsteg inom rinit i Saudiarabien

I slutet av juni meddelade Chordate Medical att rinitbehandlingen har godkänts i en klinisk utvärdering vid tre prövningskliniker i Saudiarabien. Detta innebär att kostnaden för behandlingen kommer att kunna täckas avden offentliga sjukförsäkringen i Saudiarabien och att distributören Almothihel Medical då har tillåtelse att sälja K.O.S för behandling av rinit till offentliga sjukhus i landet. Distributören kommer även undersökamöjligheterna att få godkännande för K.O.S-behandlingen inom migrän i Saudiarabien.

Nya tag i registreringsprocessen i Kina

Tillsammans med Nanos Medical äger Chordate Medical ett joint venture-bolag vid namn Changyong Medical Technology som sköter marknadsgodkännandeprocessen i Kina för rinitbehandlingen med K.O.S. Processen har fördröjts på grund av covid-19 samt ny lagstiftning i Kina för medicintekniska produkter. Nu har processen återupptagits och Nanos Medical bedömer att registreringsprocessen kan vara klar om cirka 15 månader. Dessutom är de två parterna i förhandling om ett nytt joint venture-avtal gällande det samägda bolaget.

För genomförandet av registreringsprocessen har Changyong Medical Technology köpt två starter-kit av den nya generationen av K.O.S till ett värde av 167 000 kr. Ett starter-kit består av en behandlingsenhet och ett mindre antal behandlingskoder och engångsartiklar.

Fokus på migränstudien under hösten

Sedan 2018 har Chordate Medical genomfört en klinisk studie på patienter med kronisk migrän för att utvärdera effekten av K.O.S på antalet huvudvärksdagar per månad. I mars 2021 behövdes studien pausas på grund av pandemin, men nu är studieverksamheten igång igen i både Finland och Tyskland. Målet är att ha påbörjat behandling av de sista trettio patienterna under tredje kvartalet 2021.

Teckningsoptioner kan ge tillskott i kassan

Under hösten har Chordate Medical utestående teckningsoptioner av serie TO 7 som kan ge ca 35,9 Mkr extra i kassan för att kunna satsa på studieverksamheten och kommersialiseringen av K.O.S inom både rinit och migrän.

En teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie för 0,75 kr under perioden 1 – 29 oktober 2021. I skrivande stund ser möjligheten för fullt utnyttjande i TO 7 goda ut, då Chordate-aktien handlas i cirka 2 kr.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev