Home Nyheter Elicera Therapeutics tar snabba steg framåt under Q2

Elicera Therapeutics tar snabba steg framåt under Q2

Elicera Therapeutics tar snabba steg framåt under Q2

31 augusti, 2021

För det svenska immunonkologibolaget Elicera Therapeutics var höjdpunkten under andra kvartalet notering på Nasdaq First North Growth Market, samtidigt som bolaget tog in över 60 Mkr i en emission. Detta var en följd av att bolaget nått nya höjder i sin utvecklingspipeline och teknikplattform, iTANK.

Sedan starten 2014 har det Göteborgsbaserade Elicera Therapeutics utvecklat en solid pipeline med fyra immunonkologi (IO)-kandidater baserade på både CAR T (chimeric antigen receptor T) -celler och onkolytiska virus (OV), vilka är två mycket lovande IO-plattformar. Bolagets huvudkandidat, ELC-100, en OV som selektivt infekterar och därefter dödar neuroendokrina cancerceller, inte friska celler, och som nu är under klinisk utveckling.

OV- och CAR T-terapier är två tekniker som har genererat stort intresse inom onkologiområdet tack vare deras lovande terapeutiska potential. Det som skiljer Elicera från konkurrenterna inom IO-området är utvecklingen av bolagets egen teknikplattform, iTANK – en patenterad plattform baserad på genmodifiering utformad för optimering av både OV och CAR T-celler. Tanken med denna teknik är att ge båda dessa terapier möjlighet att aktivera patientens endogena CD8+ T-celler mot cancer, vilket genererar flera verkningsmekanismer(MoA), i motsats till det MoA som för närvarande finns tillgängligt med konventionella OV- och CAR T-behandlingar.

Det innebär att iTANK har potential att göra en mångfacetterad attack på tumörer med både OV och CAR T-celler för att hämma tumörtillväxten och förlänga överlevnaden – något som nuvarande CAR TElicera Therapeutics tar snabba steg framåt under Q2-terapier på dagens marknad inte kan göra.

Läs mer om Eliceras utvecklingspipeline och iTANK-plattformen här.

Blir ett publikt bolag

Med iTANK-plattformen och den breda projektpipelinen, som visat lovande prekliniska och kliniska resultat kändeElicera att de hade nått en punkt i sin utveckling där de var redo för mer offentlighet och exponering motinternationella och institutionella investerare. Höjdpunkten för bolaget under andra kvartalet var notering på NasdaqFirst North Growth Market vilken skedde i samband med en emission om 62 Mkr före emissionskostnader. EnligtElicera är detta kapitaltillskott tillräckligt för att finansiera bolagets verksamhet fram till mitten av 2023, vilket görbolaget väl rustat för att ta ytterligare ett steg i sin kliniska utveckling.

Eliceras vd Jamal El-Mosleh kommenterade den viktiga milstolpen i en intervju med BioStock i juni.

Andra höjdpunkter under Q2

Under kvartalet lämnade Elicera även in en patentansökan för utveckling av nästa generation OV. Dessutom fick bolaget Advanced Therapy Medicinal Product Classification (ATMP) för sina OV från EMA, ett beslut som kommer att bidra till att effektivisera ELC-100 genom klinisk utveckling.

Läs mer om implikationerna av EMA:s beslut här.

Nu kan Elicera fokusera på sitt mål att fortsätta etablera sig som ett lovande bioteknikbolag på kapitalmarknaden, inte bara i Sverige utan även internationellt. Bolaget har nu möjlighet att stärka sin organisation, fortsätta bygga vidare på sin utvecklingspipeline och börja titta på potentiella partnermöjligheter inom cell- och genterapi.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev