Home Nyheter Ökat fokus på marknadsföring och lansering för Invent Medic

Ökat fokus på marknadsföring och lansering för Invent Medic

Ökat fokus på marknadsföring och lansering för Invent Medic

27 augusti, 2021

För Invent Medic har första halvåret 2021 handlat mycket om satsningar på marknadsföringen av bolagets första produkt Efemia kontinensstöd. När man nu summerar årets andra kvartal börjar man alltmer förbereda sig för höstens lansering av nästa produkt i serien. BioStock har kontaktat Invent Medics vd Karin Bryder för att få hennes kommentar på kvartalet som gått och hur hon ser på hösten.

Invent Medic LogoLundabolaget Invent Medic utvecklar produkter som främjar kvinnohälsa. Bolagets första produkt, Efemia kontinensstöd, är framtagen för att hjälpa kvinnor som har problem med ansträngningsinkontinens, något som enligt Manchester University påverkar uppemot 700 miljoner kvinnor världen.

Stort fokus på marknadsföring

Under våren och sommaren har en stor del av bolagets fokus legat på att utöka marknadsföringen kring produkten. Med två nyanställda marknadsförare har man växlat upp kampanjarbetet; dels i egen regi, men även i samarbete med partners. En aktivitet som lyfts fram i rapporten är ett samarbete med hälsobloggaren Lena Larje som driver traning40plus.se. Bolaget har även valts ut för att presentera resultaten från sina träningsinkontinensstudier på ICS2021-konferensen i oktober.

Ramavtal har tecknats med Region Kalmar och man har även slutit avtal med Lloyds Apotek. Dock har avtalet med Apoteket AB sagts på grund av låga försäljningsvolymer.

Försäljningen för det första halvåret summerades till drygt 1 Mkr, vilket kan jämföras med cirka 0,9 Mkr för motsvarande period förra året. För det andra kvartalet 2021 blev omsättningen 485.000 kr. Likvida medel uppgick per den 30 juni till drygt 10 Mkr.

Ny produkt lanseras

Våren har även präglats av förberedelser inför lanseringen av bolagets andra produktserie, Efemia menskopp. Invent Medic har i den processen bland annat genomfört två stycken användarstudier och uppger att man redan nu fått ett mycket stort intresse kring produkten.

Den svenska lanseringen är planerad att ske senare under 2021 och med den nya produktserien riktar man sig till en betydligt större målgrupp än vad man gör med kontinensstödet.

BioStock har kontaktat Invent Medics vd Karin Bryder för att få veta mer.

Karin Bryder, vd Invent Medic

Först och främst, hur skulle du vilja sammanfatta det andra kvartalet 2021?

– Vi är naturligtvis lite bekymrade över att försäljningen inte tar snabbare fart, men med det sagt har aktiviteterna gjort det och vi kommer att se utdelning på detta framöver, det är jag övertygad om.

Ni nämner i rapporten att det är framgångsrika undersökningar som ligger till grund att ni fått ett samarbete med Lena Larje. Vad i består dessa resultat?

– Samarbetet grundar sig främst i att Lena själv testade produkten och att den fungerade bra för henne. Vi har genomfört studier på träningsaktiva kvinnor inom löpning, cross-fit och tyngdlyftning där resultaten är likartade i alla studierna. Mellan 94 och 100 procent beroende på studier svarar jakande på frågan om Efemia kontinensstöd minskat deras läckage vid träning. Åtta av 10 svarade att det är troligt att de kommer att fortsätta använda Efemia. Detta är glädjande och visar tydligt att när vi får kvinnor att använda hjälpmedlet så är de nöjda.

Er nya produkt Efemia menskopp ska ju lanseras i Sverige senare i år. Går det att säg något om hur lanseringsplanerna ser ut, dels i inledningen, dels kanske i ett lite längre perspektiv?

– Man kan ju säga att den lanseringen redan börjat. Inte med tanke på produkt som går att köpa men koppen har i två olika utförande varit ute hos kvinnor på användartester och i den rekryteringen fick vi många intresseanmälningar. Vi har digitala inlägg som handlar om vår kopp och under hösten kommer aktiviteter på olika sätt som ska leda till att när menskoppen finns fysiskt att köpa ska marknaden veta om det.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev