Home Nyheter CS MEDICAs vd om bolagets marknadsexpansion

CS MEDICAs vd om bolagets marknadsexpansion

CS MEDICAs vd om bolagets marknadsexpansion

17 augusti, 2021

Danska CS MEDICA har utvecklat en serie receptbefriade konsumentprodukter baserade på cannabidiol och andra ämnen som utvinns ur cannabisplantan. Produkterna säljs för närvarande på den nordiska marknaden och nu vänder sig bolaget till aktiemarknaden för att satsa på att ta produkterna ut i Europa. Totalt avser bolaget att ta in cirka 33,1 miljoner DKK i en unitemission samtidigt som bolagets aktie tas upp till handel på Spotlight Stock Market. BioStock har pratat med bolagets vd Lone Henriksen för att höra mer om satsningen och steget att bli ett noterat bolag.

CS MEDICA logoDet är ingen överdrift att hävda att cannabisbranschen fått ett lyft tack vare de senaste årens avregleringar i framför allt Nordamerika och Europa. Enligt BDS Analytics förväntas marknadstillväxten för försäljningen av Cannabidiol (CBD) i USA nå ett värde om 20 miljarder USD 2024 ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 49 procent fram tills dess. Flera grannländer har redan legaliserat den medicinska användningen, där exempelvis Danmark under 2018 sjösatte ett fyraårigt pilotprogram för att kunna erbjuda patienter cannabis för medicinskt bruk. Programmet förlängdes 2021 med en period om ytterligare fyra år.

Det danska cannabisbolaget CS MEDICA har utvecklat en serie receptfria produkter som är baserade på cannabis och som säljs under varumärket CANNASEN CBD. Sortimentet består av en rad hudvårdsprodukter och produkter för systematisk behandling av ledgångsreumatism, psoriasis, håravfall, sår, smärta och sömnsvårigheter. Man riktar sig alltså mot stora etablerade behandlingsmarknader där man menar att cannabis kan ha en viktig roll att spela.

Siktar på Europa och USA

I ett första skede har bolaget fokuserat på att etablera försäljning på den nordiska marknaden, där man i dag finns representerade hos bland andra den danska egenvårdskedjan Matas och på svenska Kronans Apotek. Bolaget har i skrivande stund bekräftade order med ett sammanlagt värde på cirka 3 miljoner DKK med förväntad leverans i september. I nästa steg är det Europa som står för dörren – ett steg som CS MEDICA nu förbereder. Distributionsavtal är tecknat i Storbritannien, Nederländerna och Belgien och är på väg att tecknas för marknaderna i Frankrike, Tyskland och Österrike. Bolaget förbereder även en FDA-ansökan för den amerikanska marknaden.

Något som skiljer CS MEDICAs produkter från andra liknande cannabisbaserade produkter är de är klassade som medicintekniska produkter enligt det europeiska regelverket MDD (Medical Devices Directive (93/42 EEC)). I år genomförde EU ett skifte gällande regelverket, från MDD till MDR (Medical Device Regulation (EU 2017/745)).

Genomför unitemission

I sin strävan om att finansiera sina marknadssatsningar och de studier som behövs för omklassificeringen av produkterna genomför CS MEDICA nu en unitemission om totalt cirka 33,1 miljoner DKK. I samband med emissionen tas bolagets aktie upp till handel på Spotlight Stock Market. BioStock kontaktade CS MEDICAs vd Lone Henriksen för att få veta mer om bolaget, dess produkter och de kommande marknadssatsningarna. 

Lone Henriksen, vd CS MEDICA
Lone Henriksen, vd CS MEDICA

Först och främst Lone, skulle du vilja berätta lite om dig själv och din professionella karriär?

– Från början har jag utbildat mig till kemiingenjör i biokemi och tagit vidareutbildning – en kandidatexamen i strategisk marknadsföring. Jag har över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin där fokus legat på forskning och utveckling, ingredienser och ingredienssammansättning, sourcing, logistik och kvalitetssäkring.

Hur ser ert produktsortiment ut idag?

– Vi har för närvarande två produktlinjer som marknadsförs under varumärket CANNASEN CBD. Den första är CANNASEN CBD Treatment line (TL), som består av medicintekniska produkter för behandling av psoriasis, artrit, sömnlöshet, sår, smärta och skydd mot antigener. Vår andra produktlinje är CANNASEN CBD Skincare Restoring and Calm line (CL), en serie hudvårdsprodukter som kommer att lanseras under 2022.

– Samtliga topikala behandlingsprodukter innehåller cannabidiol (CBD) och andra cannabinoider som är väldokumenterade både vad gäller kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet och ger effekt vid behandling av autoimmuna och stressrelaterade inflammatoriska sjukdomar. På grund av deras helande egenskaper tillsätts CBD och andra cannabinoider som hjälpämnen i våra topikala och intranasala produkter.

– Dessutom arbetar vi med att utveckla systemiska behandlingar. Till exempel är gikt en komplex sjukdom som orsakar inflammation, smärta och nedbrytning av broskplattorna i lederna. Vi har utvecklat en gel som innehåller CBD mot inflammation och smärta och vårt kosttillskott utvecklas för återuppbyggning av broskplattor och smärta. Vår förhoppning är att våra kliniska studier kommer att visa att kombinationen av behandlingarna ger synergieffekter, d.v.s. att ett plus ett är mer än två.

Hur ser er strategi för produkterna ut?

– En av våra viktigaste konkurrensfördelar är att produkterna är klassade som medicintekniska produkter enligt MDD. I och med införandet av MDR så siktar vi på att uppgradera klassificeringen från klass I till klass IIa under de nya reglerna. När detta väl är gjort kommer vi att vara ensamma på den europeiska marknaden i cirka två år med våra produkter, eftersom det inte är någon annan som har den här klassificeringen. I arbetet med omklassificeringen pågår just nu prekliniska studier i Indien och strategin är att därefter genomföra lokala kliniska studier i samarbete med key opinion leaders i Europa.

– En annan viktig pelare i vår strategi är att utbilda marknaden om produkterna. Som pionjär på CBD-marknaden spelar vi en viktig roll i att förse allmänheten med relevant information och forskningsdata om cannabinoider och deras egenskaper. Vem som helst kan komma åt vår databas, där vi delar med oss av den senaste forskningen och dokumentationen när det gäller kliniska studier, tester och litteraturgenomgång inom området.

– I ett första skede riktar vi in oss mot psoriasis, reumatism, sömnlöshet, sårläkning, immunstöd och håravfall. Vi utvecklar dock ständigt nya produkter som svarar mot behoven inom smärtlindring och modulering av immunsystemet. Dessutom är vi ju på gång med en hudvårdsserie och tittar även på att ta oss in på djurhälsomarknaden samt att lansera en inhalationsprodukt.

– Vi har skickat in patentansökningar för samtliga produkter och har varumärkesregistrerat CANNASEN CBD.

Hur skulle du beskriva den nuvarande marknaden för cannabisbaserade produkter och hur passar era produkter in där?
– Man kan kort konstatera att vi riktar oss mot stora marknader som befinner sig i stark tillväxt. Som exempel kan behandling av ledgångsreumatism lyftas fram, där marknaden uppskattades till cirka 57,9 miljarder USD under 2019 och väntas nå 62,9 miljarder USD innan 2027.

– Som jag varit inne på tidigare är våra produkter i dag klassade som medicintekniska produkter enligt MDD. Under en övergångsperiod på fyra år kommer produkter med MDD-klass I att kunna fortsätta säljas, förutsatt att aktiviteterna för att uppfylla de ökade kraven påbörjats innan övergången till MDR samt att de slutförts inom de fyra övergångsåren.

Kan du berätta mer om den unitemission om cirka DKK 33,1 miljoner DKK ni nu ska genomföra?

– Vi siktar på att ta in totalt 33,1 miljoner DKK i två rundor. Den första rundan startar 17 augusti och den andra baseras på teckningsoptioner med lösen under 2022.

Hur ska kapitalet användas?

– I den första kapitalanskaffningsrundan kommer fokus ligga på marknadsaktiviteter riktade mot den europeiska marknaden samt på forsknings- och utvecklingsaktiviteter relaterade till MDR-omklassificering.

– Kapitalet från runda två kommer att fokusera på att introducera våra produkter på den amerikanska marknaden, vilket bland annat innebär genomförande av kliniska studier i USA.

– En del av likviden från de båda rundorna kommer även att gå till det löpande arbetet med patentskydd för såväl existerande som nya produkter.

CS MEDICA siktar på att nå en omsättning på över 150 miljoner DKK för räkenskapsåret 2022/2023. Vad behöver ni göra för att infria det tillväxtmålet?

– Vi kommer att fortsätta med utrullningen av nya produkter och sluta distributionsavtal där försäljning inleds omedelbart efter att avtalen skrivits på.

Om vi tittar i närtid, vilka viktiga milstolpar ser du framför dig då?

– Naturligtvis är noteringen en viktig milstolpe, men vi ser även fram emot lanseringen av CANNASEN CBD Sleep nässpray, skyddande näsgel, sårläkningsgel, smärtplåster, CBD Anti-Hairloss serum och psoriasislotion på nya marknader under det andra halvåret 2021.

– Vi siktar också på att ha slutfört ett antal distributörsavtal i Europa samt att flytta vår tyska produktionsanläggning till Polen.

– Slutligen kommer vi att fortsätta att stärka vårt produktskydd och det är värt att nämna att vårt varumärke CANNASEN är registrerat ”globalt”. Vi har redan lämnat in sju patent som omfattar elva produkter med kontinuerlig uppdatering i avvaktan på godkännande och kommer att fortsätta lämna in nya patent för nya produkter.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev