Home Nyheter WntResearch når åter full verksamhet i NeoFox-studie

WntResearch når åter full verksamhet i NeoFox-studie

WntResearch når åter full verksamhet i NeoFox-studie

7 juli, 2021

NeoFox-studien, som genomförs i syfte att utforska effekten av WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5, är nu åter i full gång. Totalt har 80 patienter rekryterats och bolaget upprepar att man ser goda möjligheter att få fram ett interimresultat från studien i slutet av 2022. BioStock har pratat med Anders Rabbe, vd för WntResearch, för att få hans syn på det senaste beskedet.

Cancerterapibolaget WntResearch utvecklar Foxy-5, en peptidbaserad läkemedelskandidat som efterliknar det kroppsegna proteinet WNT5A i syfte att minska tumörcellers förmåga att sprida sig och på så sätt motverka att dottertumörer bildas. I ett första steg utvecklas Foxy-5 för behandling av tjocktarmscancer, en vanligt förekommande form av cancer som varje individ löper en drygt fyraprocentig risk att drabbas av.

NeoFox ska bekräfta goda prekliniska resultat

Prekliniska studier har visat att Foxy-5 har en god förmåga att motverka tumörbildning och just nu genomförs fas II-studien NeoFox för att få en klinisk bekräftelse på resultaten. Totalt deltar 28 sjukhus i Spanien och Ungern i studien med målet att genomföra en interimanalys av patientdata på 120 patienter i slutet av 2022.

Studien åter i full gång

Rekrytering av patienter till studien har under covid-19-pandemin varit en stor utmaning. Men i och med att smittan minskar så tas också restriktioner bort som skapar förutsättningar för att WntResearch tillsammans med partners och de medverkande klinikerna kan arbeta mer aktivt med rekrytering av patienter. Bolaget meddelade i förra veckan att studien åter är i full gång på samtliga kliniker och man bekräftade även att planen fortfarande är att kunna genomföra en interimanalys av patientdata på 120 patienter under december 2022. Under det första kvartalet rekryterades 12 patienter till studien och fram till sista juni har ytterligare 11 patienter rekryterats vilket innebär att man nu randomiserat 80 patienter till studien.

»Jag ser det som en stor framgång att det under första halvåret randomiserats 23 patienter till studien trots att förutsättningar att medverka i studien varit extremt utmanande.«, – Anders Rabbe, tf vd WntResearch.

WntResearch förväntar sig att rekryteringstakten kommer att gå ned något under sommaren, något som man menar är helt normalt under semestertider. Den allt ljusare pandemisituationen kommer enligt bolaget att ge förutsättningar för att man ska kunna genomföra de aktiviteter som planerats för hösten fullt ut. Ytterligare en förutsättning för att hålla tempot uppe är att verksamheten är fullt finansierad, något som löstes i och med vårens nyemission som totalt inbringade 56,4 Mkr, före emissionskostnader.

Vd kommenterar

Anders Rabbe, tf vd, WntResearch

BioStock pratade Anders Rabbe, som är vd på WntResearch, för att få veta mer om det senaste beskedet.

Först och främst, hur skulle du summera det första halvåret 2021?

– Covid-pandemin skapade stora problem för bolaget då vi inte kunde genomföra NeoFox-studien enligt plan och i skrivande stund har det inneburit en försening på närmare 18 månader. Det var därför en stor framgång att säkra finansiering vilket också pekar på att det finns ett förtroende för den reviderade plan som bolaget presenterade under året.

– Jag ser det även som en stor framgång att det under första halvåret randomiserats 23 patienter till studien trots att förutsättningar att medverka i studien varit extremt utmanande. Mot denna bakgrund finns det mycket goda förutsättningar för att kunna öka rekryteringstakten under hösten och jag ser fram emot att fortsätta följa utvecklingen noggrant.

Nu när rekryteringen åter är i full gång, vilka aktiviteter kommer att vara viktiga för er framöver?

– Framförallt bygger en framgångsrik studie på att kunna jobba nära de medverkande läkarna och vårdpersonal som träffar patienter. En förbättring av covidsituationen skapar nu förutsättningar för att tillsammans med våra CROn, SMS och Optimapharm, besöka sjukhus och aktivt bidra till att stötta rekrytering av patienter.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev