Home Nyheter Lyckad kapitalrunda i KD-bolaget Umecrine Cognition

Lyckad kapitalrunda i KD-bolaget Umecrine Cognition

Lyckad kapitalrunda i KD-bolaget Umecrine Cognition

14 juli, 2021

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition, som utvecklar läkemedelskandidaten golexanolon mot sjukdomar som påverkar det centrala nervsystemet, genomförde i veckan en lyckad kapitalanskaffning. Bolaget tog in 35,1 Mkr i en riktad nyemission för fortsatt klinisk utveckling och en breddad aktieägarbas inför en eventuell marknadsnotering mot slutet av året.

Under 2020 presenterade Umecrine Cognition, ett av Karolinska Developments portföljbolag, positiva fas II-resultat med kandidaten golexanolon inom leverencefalopati (HE). Resultaten publicerades i ansedda Journal of Hepathology under våren och motiverade bolaget att ta kandidaten vidare till nästa kliniska utvecklingsfas.

Ny verkningsmekanism

HE orsakas av en nedsatt leverfunktion och är ett allvarligt sjukdomstillstånd som leder till försämring av hjärnans funktioner. Personer som drabbas av tillståndet kan uppleva kognitiv försämring, förvirring, personlighetsförändring, desorientering och i senare skeden även koma.

Verkningsmekanismen hos golexanolon riktar sig mot GABA-receptorn i hjärnan på ett nytt sätt och har potential att hämma den felaktiga aktiveringen av receptorn som orsakas av en rad psykiatriska och neurologiska sjukdomar, där HE är en av dem.

Kapitalanskaffning för fortsatt klinisk utveckling

Som ett led i den fortsatta utvecklingsplanen av läkemedelskandidaten genomförde Umecrine Cognition i veckan en framgångsrik kapitalanskaffning om 35,1 Mkr. Kapitalet ska användas för att fortsätta att driva det kliniska utvecklingsprogrammet och bolaget kunde även bredda aktieägarbasen inför en kommande marknadsnotering i fjärde kvartalet i år.

KD konverterade lån till aktier

I förra årsbokslutet skrev KD upp värdet på sitt innehav i Umecrine Cognition med 233 Mkr och i samband med den riktade emissionen konverterade KD ett lån om 66,9 Mkr till aktier till samma kurs som i nyemissionen. Efter veckans finansieringsrunda uppgår KDs ägarandel i Umecrine Cognition till 72,59 procent.

Viktor Drvota, vd för Karolinska Development, kommenterade nyheten i ett pressmeddelande:

»Umecrine Cognition har det senaste året gjort stora framsteg i utvecklingen av golexanolon. Publiceringen av de positiva fas II-resultaten i Journal of Hepatology innebär en tydlig kvalitetsstämpel och utgör ett solitt underlag för utformningen av det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet. Det stora intresset för att delta i bolagets nyemission och Karolinska Developments konvertering av lån till aktier ger bolaget utmärkta finansiella förutsättningar att på ett kraftfullt sätt fortsätta sitt värdeskapande inför den planerade börsintroduktionen.«

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev