Home Nyheter BioStock Studio: Ectin Researchs vd om bolagets mål

BioStock Studio: Ectin Researchs vd om bolagets mål

YouTube video

BioStock Studio: Ectin Researchs vd om bolagets mål

12 juli, 2021

Svenska Ectin Research är just nu aktuella med en emission om 55 Mkr i samband med en påföljande notering på Spotlight Stock Market, där man räknar med att första handelsdag blir den 29 juli. Bolaget fokuserar i nuläget på att utveckla sin första kandidat, MFA-370, mot behandling av metastaserad urotelial blåscancer, för att sedan vidga fokus till att omfatta andra cancerindikationer. Vd Anna Sjöblom-Hallén besökte BioStocks studio för att berätta mer om upptäckten bakom Ectin Researchs verksamhet och vägen framåt för bolaget. 

Se intervjun med Ectin Researchs vd Anna Sjöblom-Hallén nedan.

YouTube video

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev