Home Nyheter Ablivas CMO om bolagets avancemang under H1

Ablivas CMO om bolagets avancemang under H1

Ablivas CMO om bolagets avancemang under H1

15 juli, 2021

För svenska biofarmabolaget Abliva dominerades första halvåret av två viktiga händelser – bytet av vd till branschveteran Ellen Donnelly i januari och de positiva resultaten från bolagets fas Ia/b-studie med huvudkandidaten KL1333. BioStock pratade med Chief Medical Officer Magnus Hansson för att få hans syn på det senaste halvåret och vad vi kan förvänta oss av Abliva under resten av 2021.

Lundabaserade Abliva fokuserar på utveckling av behandlingar mot sällsynta primära mitokondriella sjukdomar (PMD). Detta är en grupp sjukdomar där mitokondrier, som ansvarar för att skapa den energi som behövs för att människokroppen ska fungera optimalt, inte fungerar som de ska. För patienterna leder detta ofta till svåra symtom, såsom rörelse- och andningssvårigheter, och en förkortad livslängd.

Bolaget utvecklar två kandidater. Huvudkandidaten KL1333 utvecklas för behandling av primär mitokondriell sjukdom hos vuxna (inklusive MELAS och liknande tillstånd) och är just nu på väg mot initiering av en fas II/III-studie. Den andra substansen, NV354, riktar sig mot den pediatriska sjukdomen Leighs syndrom och går mot kliniska studier som förväntas börja 2022.

KL1333 fortsätter att avancera

Under första halvåret 2021 har Abliva fokuserat på den fortsatta utvecklingen av huvudkandidaten KL1333. Den accelererade planen har sitt ursprung i sommaren 2020 då FDA gav positiv feedback gällande Ablivas kliniska utvecklingsplan och rekommenderade bolaget att genomföra en enda fas II/ III-studie. Abliva tog beslutet att följa rekommendationen för att korta ner tiden till marknadslansering av KL1333. Planen är att inleda den sammanslagna fas II/III-studien under andra halvåret 2021, men innan den kan startas krävs flera kompletterande studier. Ett antal av dessa kompletterande studier, inklusive en viktig läkemedelsinteraktionsstudie, har redan slutförts med uppmuntrande resultat.

I maj 2021 rapporterade Abliva positiva resultat från fas Ia/b-studien med KL1333, ett viktigt steg i kandidatens kliniska utveckling. Studien bestod av 64 friska volontärer samt åtta patienter med primär mitokondriell sjukdom. Det faktum att studien inkluderade dessa patienter markerade ytterligare en viktig milstolpe i KL1333s utveckling eftersom det var första gången kandidaten gavs till PMD-patienter. Sammantaget visade studien positiva säkerhets- och farmakokinetiska data samt signaler om effekt i relevanta kliniska effektmått hos PMD-patienter. Läs mer om fas Ia/b-resultaten här.

Ny vd för att ta Abliva till nästa nivå

Avancemanget av KL1333-projektet spelade också en viktig roll i 2021s andra stora nyhet från Abliva. I januari tillkännagav bolaget att vd Erik Kinnman avgick och att dr Ellen Donnelly tog över vd-rollen. I Donnelly säkrade Abliva en vd med de meriter som behövs för att ta bolaget till nästa utvecklingsstadium. Donnelly har inte bara tidigare erfarenhet av läkemedelsutveckling i dess senare skede, men har från sin tid som vd för Modus Therapeutics också erfarenhet av utveckling av behandlingar för sällsynta sjukdomar. Läs en intervju med Ellen Donnelly här.

Stärkta finanser

Det är också värt att notera att Abliva under första halvåret 2021 såg till att stärka kassan innan vidare klinisk utveckling. I april genomförde bolaget en emission riktad till flera svenska och internationella investerare, inklusive Hadean Ventures, en ledande nordisk life science-investerare som investerade betydligt i Abliva under 2020. Finansieringsrundan inbringade 80 Mkr före kostnader och pengarna kommer i först hand att användas till den kliniska utvecklingen av KL1333.

BioStock talade med Ablivas CMO Magnus Hansson för att få hans syn på första halvåret 2021 och vad som väntar härnäst för Abliva.

Magnus, vad har, enligt dig, varit de viktigaste nyheterna från Abliva under 2021 såhär långt?

Magnus Hansson, CMO, Abliva

– De viktigaste nyheterna för bolaget var definitivt avläsningen av fas Ia/Ib-studien. Studien visade inte bara att KL1333 är säkert hos friska frivilliga och patienter utan gav oss också en tydlig signal om effekt hos patienter som lider av PMD. Även om detta var en liten studie ville vi göra den på ett ”blindat” sätt, vilket innebär att vi gav vissa patienter ett placebopiller (utan den aktiva ingrediensen) och andra patienter ett piller som innehöll KL1333. Båda pillren i studien såg identiska ut och varken patienterna eller läkarna visste vilka patienter som fick KL1333 och vilka patienter som fick placebo.

– I alla de viktigaste effektmåtten fanns större förbättringar hos patienterna som fick KL1333 jämfört med patienterna som fick placebo. Effektmåtten vi undersökte, svår trötthet och utmattning samt muskelfunktion, riktar sig mot de problem som patienter med primär mitokondriell sjukdom tycker är viktigast att förbättra, och storleken på förbättring hos de som fick KL1333 jämfört med placebo var inom det område som ansågs kliniskt meningsfullt.

– Dessa sjukdomsuttryck, svår trötthet och muskelsvaghet, kommer att vara ett fokus i fas II / III-studien, så dessa resultat gav oss ytterligare förtroende för att vi kommer att kunna generera de uppgifter som krävs för att visa att KL1333 är effektiv och, framför allt, söka godkännande så att vi kan få ut KL1333 till patienterna.

Mycket av 2021 har handlat om den kliniska utvecklingen av KL1333. Ni uppnådde positiva resultat i fas Ia/b-studien. Vad kan du berätta om de andra studierna ni genomför innan den sammanslagna fas II / III-studien kan starta?

– Samtidigt som vi meddelade data från fas Ia/Ib studie, meddelade vi även resultat från vår läkemedelsinteraktionsstudie, där KL1333 gavs till friska frivilliga tillsammans med andra vanligt förskrivna läkemedel. Sju läkemedelsmetaboliserande enzymer analyserades och inga oroande interaktioner hittades. Detta innebär att vi inte räknar med att ha några problem med att rekrytera patienter som tar vanliga läkemedel i den kommande fas II/III-studien.

– Vi har också genomfört en patientregisterstudie i samarbete med Newcastle University i Storbritannien. Utredarna i Newcastle har tillgång till ett unikt patientregister och har extraherat viktiga data om förekomsten av olika symtom och kombinationer av symtom hos PMD-patienter – data som har hjälpt oss i utformningen av vår kommande studie.

– En annan viktig studie är en pågående patientstudie som validerar utmattning som ett kliniskt effektmått. Denna intervjustudie, planerad i tät dialog med US Food and Drug Administration (FDA), görs på PMD-patienter i USA. Denna studie kommer att fastställa en ändpunkt för utmattning som är relevant och validerad hos PMD-patienter, något som hittills inte har gjorts.

– Slutligen har vi nu initierat långsiktiga toxikologiska studier som kommer att fortsätta att löpa parallellt med fas II/III-studien.

Vad återstår att göra innan fas II/III-studien kan inledas?

– En viktig kommande milstolpe för Abliva och KL1333 är inlämnande och godkännande av vår Clinical Trial Application (CTA)/Investigational New Drug (IND). Vi har tidigare diskuterat vår kliniska plan med både amerikanska och europeiska myndigheter och har uppskattat deras vägledning. Deras input, i kombination med input från patienter och key opinion leaders, var avgörande när vi slutförde vår design för kliniska prövningar. Parallellt med detta utvärderar och väljer vi på vilka platser den kommande studien ska utföras.

Ni har tidigare kommunicerat att planen är att inleda kliniska studier med NV354 under andra halvan av 2021. Vad är status i NV354-projektet?

– De prekliniska farmakologiska och säkerhetsstudierna för NV354 befinner sig i slutskedet. Mot slutet av året kommer vi att slutföra dokumentationen till myndigheterna för att stödja klinisk studiestart. Vi förväntar oss att fas I-studier påbörjas i början av 2022.

Vilka milstolpar kan vi förväntas att Abliva uppnår under resten av 2021?

– Det första halvåret har varit mycket intensivt och nästa halvår ser ut att bli ännu mer spännande. Abliva-teamet kommer att ha fullt fokus på KL1333 och inledningen av fas II/III-studien kommer att bli en viktig milstolpe under andra halvåret.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev