Home Nyheter Toleranzia fortsätter stärka patentskyddet

Toleranzia fortsätter stärka patentskyddet

Toleranzia fortsätter stärka patentskyddet

22 juni, 2021

En viktig del i bioteknikbolaget Toleranzias affärsstrategi är att försäkra sig om ett starkt patentskydd för sina två läkemedelskandidater, TOL2 och TOL3. Nyligen kunde bolaget meddela att man som ett steg i strategin nu har ansökt om patentskydd för tillverkningsprocessen av TOL2 och kort därefter kom beskedet att man även lämnat in en ansökan gällande produktpatent för TOL3.

Toleranzia LogoToleranzias mål är att ta fram nya behandlingar mot sällsynta autoimmuna sjukdomar och i bolagets portfölj finns idag två huvudprojekt. TOL2, den kandidat som har kommit längst, utvecklas mot myastenia gravis medan TOL3, som befinner sig i ett tidigare prekliniskt skede, riktar sig mot ANCA vaskulit. Dessa båda sällsynta sjukdomar saknar idag effektiva behandlingsalternativ och Toleranzia siktar på att möta det stora medicinska behov som finns inom dessa sjukdomar och därmed etablera en stark marknadsposition inom det attraktiva sjukdomsområdet autoimmunitet.

Strategi att bygga ett starkt konkurrensskydd

Bolaget har en uttalad strategi att bygga ett starkt IP-skydd för sina produkter och som en del i detta har man nu alltså lämnat in patentansökningar gällande både TOL2 och TOL3. För TOL2s del gäller ansökan tillverkningsprocessen för substansen som enligt bolaget har unika inslag som man vill skydda. Därför har man nu lämnat in en patentansökan för de två viktiga marknaderna USA och Sverige.

När det gäller TOL3 har Toleranzia lämnat in en ansökan om produktpatent för kandidaten i syfte att skapa ett brett skydd gentemot eventuella konkurrenter. Kandidaten baseras på det mänskliga proteinet myeloperoxidas (MPO), som spelar en nyckelroll i sjukdomsförloppet vid ANCA vaskulit. För att skydda sin kandidat i så stor utsträckning som möjligt avser Toleranzias patentansökan en hel grupp av protein-varianter som baseras på MPO och som har liknande läkemedelsegenskaper.

Charlotte Fribert, vd Toleranzia AB.
Charlotte Fribert, vd Toleranzia AB.

I ett pressmeddelande uttryckte Toleranzias vd Charlotte Fribert betydelsen av ansökningarna för projektens utveckling:

”Vi fortsätter det strategiskt viktiga arbetet med att bygga en stark patentposition för läkemedelskandidaterna i vår projektportfölj; nu närmast genom att addera en ansökan om produktpatent för TOL3. Om ansökan beviljas har vi tagit det första viktiga steget i att skapa ett starkt immaterialrättsligt skydd runt läkemedelskandidaten. Vi räknar också med att komplettera detta med en ansökan om särläkemedelsstatus på både den europeiska och den amerikanska marknaden.” – Charlotte Fribert, vd Toleranzia.

Toleranzia skyddar produkterna på två fronter

Den senaste tidens patentansökningar ska alltså ses som en del i Toleranzias övergripande strategi för att skydda sina produkter. Här arbetar bolaget aktivt på flera fronter och förutom patent är en viktig del i strategin s.k. särläkemedelsklassificiering (orphan drug designation). Det faktum att myastenia gravis och ANCA vaskulit båda är sällsynta sjukdomar innebär att de kan erhålla denna klassificering som medför en rad strategiska fördelar.

Sammantaget kan dessa leda till en snabbare väg till marknadsgodkännande och lansering och ger vid godkännande även marknadsexklusivitet på sju år i USA och tio år i Europa oberoende av status på övriga patent. Toleranzia har sedan tidigare erhållit särläkemedelsklassificiering i både USA och Europa för huvudkandidaten TOL2 och planen är att skapa motsvarande starka skydd för TOL3.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev